Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

ఆంటీ భోజనానికి పిలిచిందివెళ్లి ,telugu sex stories

Telugu Sex Kathalu

telugu sex stories డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాను. ఒక రోజు మా అంకులుకు ఆరోగ్యం బాగా లేదని మా మమ్మీ ,దాడి మదురై వెళ్లి నారు. మా ఇంటిలో పని చేసే పని మనిషి బట్టలు వుతుకుతూ వున్నది. ఆ సమయములో మా మమ్మీ స్నేహితురాలు వచ్చింది. ఈవిడ పేరు విజయ. కాని అందరు విజ్జి అని పిలుస్తారు. మమ్మీ ఎక్కడికి పోయింది అని అడిగితే మదురై వెళ్ళింది అని చెప్పినాను. కొద్ది సేపు మాట్లాడిన తరువాత మా ఇంటికిరా ,ఈ రోజు అక్కడే భోజనం చేయవచ్చు అన్నది. సరే అన్నాను. సాయంత్రం విజ్జి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళినాను. స్లిమ్ముగా తయారు ఐ వున్నది. నిజాము చెప్పాలంటే ఆంటీ నాచురల్ బ్యూటీ. మంచి భోజనం పెట్టింది. సరదాగా మాట్లాడింది. ఏదైనా ఆంటీ గల. . గలా. . మాట్లుతుంది. ఆమె అందచందాలు ఎవరినైనా మత్తేక్కిస్తావి. ఆమె పై నాకు ఆశ కల్గింది. కాని మా మమ్మీ స్నేహితురాలు కాబట్టి తప్పు చేయరాదని గట్టిగ నిర్ణఇంచుకొన్నాను. ఎలానో ఒకలాగా నా శరీరాన్ని అదుపులో వుంచుకొని మా ఇంటికి బయలు దేరుతున్నాను. ఎక్కడికి అని ఆంటీ అడిగినది. ఇంటికి అని చెప్పాను. ఇంట్లో నేను ఒక్కదానినే వున్నాను. అంకుల్ కూడా లేదు ,కాబట్టి ఇక్కడే ఈరోజు వుండు అన్నది. సరేలే అన్నాను.
telugu sex stories
MyHotMasalaఆంటీ బెడ్ పై నా ప్రక్కనే కూర్చొని కబురులు చెప్పుచున్నది. ఆమె పలుచని సారి పైటగా వేసుకొన్నది. పైట లోనుంచి ఆమె సళ్ళు స్పష్టముగా కనపడు చున్నవి. ఆమె ఏమి తెలియా నటులుగా వుటున్నది. కోది సేపటి తరువాత పైట ప్రక్కకు పోయింది. సళ్ళు పూర్తిగా కంటి నిండా కనపడు తున్నవి. ఆంటీ కావాలని చేస్తున్నదా. లేక పొరపాటున పైట ప్రక్కకు పడిన విషయం చూసుకోవటంలేదా . నాకు అర్థం కావటం లేదు. కొద్దిసేపటి తరువాత నాలో తప్పుడు ఆలోచనలు వస్తున్నై . ఇక ఇక్కడ వుంటే నేను తప్పు చేయటం కాయం అని భావించినాను. ఆంటీ నేను ఇంటికి వెళతాను అన్నాను. ఇంటికి ఎందుకు అన్నది. ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి నేను చదువుకోవాలి బుక్స్ ఇంటివధ వున్నవిగా అన్నాను. ఒక్క రోజు చదవక పోతే కొంపలు అంటుకు పోవులే గానవుండు అన్నది. నేను . ఆంటీ బెడ్ పై నుంచి లేచి సైడు రూములోకి వెళ్లి తన బాట్టలు మార్చుకొని గౌను వేసుకొని వచినాది . గౌను లోనుంచి సళ్ళుఇందాకటి కంటే ఇంకా బాగా కనపడుతున్నై.
telugu sex stories
telugu sex stories

నా ప్రక్కన కూర్చున్నది. సళ్ళు చూపెడు తూ వున్నది. నువ్వు ప్యాంటు షర్టు విప్పి పడుకో అంటూ అంకుల్ లుంగి నాకు ఇచ్చింది. నేను లుంగి కట్టు కున్నాను. నా శరీరం పై లుంగి తప్ప మరేమీ లేదు. ఏసీ వేసినది. నీకు ప్లే కార్డ్స్ ఆడటం వచ్చా అన్నది. వచ్చు అన్నాను. కార్డ్స్ తెచ్చి బెడ్ పై పెట్టి ఆడు అన్నది. ఇద్దరం ఆడు తున్నాము. కాని ఆట పై దృష్టి పెట్టలేదు. ఆట ఆడుతూనే వున్నాము. ఆంటీ గౌను పైకి పోయింది. నాకు ఆంటీ తోడ తెల్లగా కనపడు చున్నది. ఆట వద్దు ఆంటీ . . ఓపిక లేదు అన్నాను. సరే అని ఆంటీ బెడ్ పై వెనక్కి వాలి పడుకొన్నది. రెండు కాళ్ళు వెడల్పుగా తరిచింది. నేను పేపర్ చదువుతూ వున్నాను. ఒక్కసారిగా నాలో ఎందుకో అలజడి మొదలైనది. ఆంటీ అలానే పడుకొని వున్నది. ఇక నేను ఆగలేక ఆంటీ నేను ఆ రూము లోకి వెళ్లి పేపరు చడువుకుతాను అన్నాను. ఆ రూములోకి ఎందుకు అక్కడ ,ఇక్కడ కరంటు ఎక్కువగా కాలి బిల్లు ఎక్కువ వస్తది. ఇక్కడే చదువుకో లేదా ఇక్కడ పడుకో అన్నది . నాకు విషయం అర్థంకావటం లేదు. సరేలే అని పేపరు చదువు తున్నాను. telugu sex stories telugu sex stories

ఆంటీ గౌన్ ఇంక పైకి పోయింది. రెండు కాళ్ళ సందులో నుంచి అసలు బిళ్ళ కొంచము కొంచము కనపడు తున్నది. నా కడ్డి గట్టిగ తయారు ఐనది. నిటారుగా నిలబడినది. పేపరు మలిచి పక్కన పెట్టినాను. ఆంటీ వైపుగా జరిగినాను. ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లుగా ఆంటీ అలానే పడు కొన్నది. పేపర్ చదవటం పొర్తి ఇనదా అన్నది. అవును అన్నాను. ఐతే ఇక పడుకో అన్నది. నేను పక్క గదిలో పడుకున్తలే ఆంటీ అన్నాను . వదులే అక్కడ ఫాను -కరంటు దండగ ,ఇక్కడే పడుకో అన్నది. బెడ్ పై ఆంటీ పక్కనే పడుకున్నాను. మల్లె పూల గుభాలింపు,సెంటు వాసనలు గుమ. . గుమా. . వస్తుంది. నేను ఒకటే డిసైడు ఇనాను. ఆంటీ మనసులో మాట బయట పడే వరకు నాకు నేనుగా తప్పు చేయ వద్దు . తనకు తానుగా రమ్మంటే చాన్సు వొదులు కోవద్దు. అప్పటి వరకు శరీరాన్ని అదుపులో వుంచు కోవాలి. ఇది నా కాన్సెప్టు. ఆంటీ లైటు ఆఫు చేసి దిమ్ము లైటు వేసింది. నా వైపు తిరింగింది. నాకు ఆంటీ సళ్ళు బలేగా కనపడు తున్నాయి . ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు. అన్నది . ఏమి లేదు అన్నాను. మల్లి వెనుకకు తిరిగింది. కొద్ది నిముషముల అనంతరము మల్లి నా వైపు తిరిగింది. నేను ఆంటీ సళ్ళను కోరికతో చూస్తున్నాను. మల్లి ఆంటీ అడిగింది. ఎంత సేపు అలా చూస్తావు . నేను ఏమి జవాబు చెప్పలేదు. ఆశగా వుందా అన్నది . నేను మౌనముగా వున్నాను. దేనికి జవాబు చెప్పవేమితి-అన్నది. నువ్వు ఏదో భాద పడుతూన్నట్లుగా వున్నావు. . ఏమి దాచు కోకుండా నిజాము చెప్పు . నేను నిన్ను ఏమి అనను అని ఆంటీ అన్నది.
telugu sex stories telugu sex stories
అప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాను. ఆంటీ మీ ఇంటికి వచ్చిన సమయము నుండి నాకు ఎలానో వున్నది. మీరు చాల అందముగా వుంటారు. మీరు నేచురల్ గ చాలా స్మార్టుగా వుంటారు. మీ జాకెట్ లోనుంచి మీ అందము నాకు కనపడినది. రెండు బాగా కనపదినై . నేను తట్టుకోలేక పోయాను. జకెట్లో రెండు సళ్ళు లావుగా ,గట్టిగ ,చాల ముద్దుగా నాకు కనిపించాయి . నా శరీరములో అలజడి మొదలైనది. కాని మీరు మా మమ్మీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి తప్పు చేయకూడని నిర్ణఇంచుకోన్నాను. కాని నాలో సెక్స్ కోరికలు స్టాపు చేయలేక మా ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకొన్నాను. కాని మీరు నన్ను వేల్లనేయలేదు. ఇప్పటికి కూడా మీతో సెక్స్ చేయాలని ,తప్పు చేయాలని నేను భావించాతము లేదు అన్నాను. కాని ఆంటీ నా వయస్సు నన్ను చంపుతున్నది. నా మాటలకు ఆంటీ భాగ స్పందించింది. ఇంకా చెప్పు అన్నది. ఇంక ఏమిలేదు అన్నానునేను ఏమనుకోనుగాని ఇంక చెప్పు అన్నదినేను మాట్లాడ లేదుఅప్పుడు ఆంటీ ఇలా అన్నది సరేలే గాని . . నాలో నీకు ఏమి నచ్చింది *అన్నది మీ సళ్ళు భాగ నచ్చినై. ఇంకా ఏమి నచ్చలేదా అన్నదిబొడ్డు అన్నానుఇంకా . అన్నదితొడలు సూపరుగా వున్నై అన్నానునువ్వు ఎప్పుడు చూసావు అన్నదిమీరు పడుకొని వున్నప్పుడు మీ నీటి పక్కకు పోయింది అప్పుడు చూసాను అన్నాను telugu sex stories

అప్పుడు ఇంకేమైనా కనపడినదా అన్నదిఅవును మీ బిళ్ళ కనపడినది . . నాకు ఎమోషను వచ్చింది. తట్టు కోలేక పోయాను. . అందుకే మా ఇంటికి వెళతా అని మీతో అన్నాను నా బిళ్ళ చూసాక ఇంకా ఏమను కొన్నావు అని అడిగిందినేను అన్నాను. . ఆంటీ నీ బిళ్ళ చాల భాగుంది . . ఒక్క సారి ఐనా బిళ్లలో నా రాడు తోయాలి. అప్పటికే నా రాడు లో నుంచి వీర్యము కాలువలా కారి పోతున్నది. నేను నీ బిళ్లలో పెట్టినట్లైతే మొతము బిల్లలోనే కారేది అన్నానుఆంటీ ఇలా అన్నది. . ఇంతకు ముందు ఎవరి బిళ్లలో నైన కార్చినావా . లేదు . కార్చ లేదునీ క్లాసు మెట్లు చాలా మంది వున్నారుగా . కార్చక పోయావా అన్నదిలేదు ఆంటీ. . కార్చిన తరువాత పెళ్లి చేసుకోమని గొడవ పెడతారు . వచ్చే కట్నం డబ్బులు కూడా రావు . . అన్నానుఅలా ఐతే మీ . మొగుడిని వదిలి పెట్టి మీ ఇంట్లో మీ అత్తయ్య వుంతున్నధిగా . అది మంచి వయసులోనే వున్నదిగా . మొగుడుని వదిలిన ఆడది మొగవాడి కోసం ఆరాట పడుతుంధిగా . బిళ్ళ ని ధంచక పోయావా. . అన్నది ఎప్పుడో ధన్చాను అన్నానుఅంటే అనుభవము వున్నా దన్న మాట. telugu sex stories
telugu sex stories
కాని. . మీ మీద భాగా కోరిక వున్నది ఆంటీ . . అప్పుడు ఇలా చెప్పాను-అంకుల్ చాల లుక్కి. మీ అందాన్ని అనుభవించే అర్హత ఆయన ఒక్కడికే వున్నది. మీ అందాన్ని ఒక్కక్కటిగా అనుభవించి వుంటాడు. నాకు కూడా మీలాంటి ఆమె భార్యగా దొరికితే ఎంత భాగుంటుంది అన్నాను. అప్పుడు ఆంటీ ఇలా అన్నది. నాలాంటి ఆవిడ నీకు భార్యగా వస్తే నువ్వు ఏమి చేస్తావు అని కవ్వింపుగా . . సూటిగా ప్రశ్నించింది. తనివితీరా కోరిక తీర్చు కుంటాను అన్నానుఅంటే ఎలా వివరముగా చెప్పు . . శోభనము రోజు షో ఎలా మొదలు పెట్టుతావు. . ఎలా ముగింపు చేస్తావు అన్నది నేను ఇలా చెప్పాను. . గది లోకి రాగానే బెడ్ పైకి లాగి . బుగ్గలు కోరుకుతాను. . సళ్ళుచీకు తాను. . బిళ్ళ ఒదిలి పెట్ట కుండా చీకు తాను. . బిళ్లలో నా గునపము పీట్టి గుడ్డుతాను . కసి తీర్చు కొంటాను. . అన్నాను. . మీ బిళ్ళ కూడా ఏదో ఒక రోజు నా సొంతం చేసు కొంటాను అన్నానుఅప్పుడు అంటీ ఇలా అన్నది. . నీకు ఆ చాన్సు ఇవ్వను. . కావాలంటే నా శరీరం లో ఒక పార్టు . ఏదైనా ఒక్కటే కోరుకో . . ఇస్తాను. . అన్నదిఎ పార్టులు అన్నాను ఆంటీ ఇలా అన్నది. . [ఆ] బుగ్గలు+పెదవులు [బీ] రెండు సళ్ళు [సీ] బొడ్డు+నడుము [డ్] బిళ్ళ [ఏ] తొడలు . వీటిలో నువ్వు ఏదైనా ఒక్కటి మాత్రమే కోరు కోవాలి . మరొక కండీషను కూడా వున్నది. telugu sex stories
telugu sex stories
బిళ్ళ కోరుకుంటే . మొదట నిన్ను ఈ తలుపుకు తాడుతో కట్టుతాను. . నీ శరీరము పై వున్నాబట్టలు నేను విప్పుతాను. . అనంతరం నా బట్టలన్నీ విప్పుకొని. . లైటులు వేసి నీ ముందు నిలబడతాను. . అప్పుడు నీ కడ్డిలోనుంచి రసం [వీర్యం]చుక్కలు చుక్కలు గా కారాలి. . ఆ చుక్కలను. . నా బుగ్గల మీద,పెదవుల మీద,బొడ్డు మేధ,బిళ్ళ మీద కార్చాలి. నను పడేసాక . ఎలాగు బిళ్లలో నీ కడ్డి గుచ్చుతావుగా. . . నువ్వు బిళ్లలో పొడిచేతప్పుడు గాని. . నా బిళ్ళని గుదేతప్పుడు గాని . మధ్యలో నేను చెప్పే దాక ఆపవద్దు. . నీ సెల్లు ఫోన్ స్విత్చ్ ఆఫు చేసి వుంచాలి. . ఈ షరతులకు ఒప్పుకొంటే బిళ్ళ కోరుకో. . లేదా ఆ,బీ,సీ,ఏ, లలో దేని నైన కోరుకో అని అంటీ షరతులు పెట్టింది నాకు బిళ్ళ కావాలన్నాను. సరే అలా ఐతే . . అంటూ ఒక తాడు తెచ్చి నన్ను తలుపుకు బిగదీసి కట్టివేసింది. . లైటులు క్లోసు చేసింది. . నా బట్టలు విప్పింది. . అంటీ కూడా బట్టలు విప్పింది. . వెంటనే లైటులు వేసింది. నా ముందు నిలబడి వున్నది నా గునపము నిటారుగా లేచింది. . వెళ్లి కసుక్కున ఆంటీ బిళ్లలో నా కద్ద్ది గుచ్చాలని అనిపిస్తున్నది. . కాని నన్ను తాడుతో కట్టివేసింది. నా కడ్డీ గట్టిగ ఇనది. నాగునపము లోనుంచి రసం వచ్చేట్లు వున్నది. . రసం వచ్చేట్లుగా వున్నదని ఆంటీ తో అన్నాను. telugu sex stories
telugu sex stories
వెంటనే ఆంటీ నా గునపం పట్టుకున్నది. . రసం బొట్టు బొట్టుగా కారుతున్నది. . ఆంటీ కారే చుక్కలను బుగ్గల పై పోయించు కొన్నది. పెదవుల పై ,పాయించుకోన్నది. . నా గునపం ను తన సల్లకు ఆనించు కొన్నది. నీది ఇంత బారు వున్నదేరా. . ఇంత లావు వున్నదేరా. . ఇంత రసం ఎక్కడి నుండి వస్తున్నధిర. . అంటున్నదిఇంకా ఇలా అన్నది. . మీ అత్తయ్య బిళ్లలో ఎట్లా పట్టిందిరా. . నీతో ఎట్లా కొట్టించు కొన్నధిర. . నీ రసం మొత్తం దాని గుద్ధలోనే పోసావురా. . ఇప్పుడు నీ కట్లు విప్పుతాను. . అంటూ . . కట్లు విప్పినది. నేను ఆంటీని భుజములపై ఎత్తుకొని బెడ్ పై పడవేసినాను. . మొదట సళ్ళు నోట్లో పెట్టు కొని కోరికినాను. బుగ్గలు కోరికినాను. . పెదవులు చీకుతున్నాను. ఆంటీ ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నది. . సల్ల్లు పిసుకుతున్నాను. . భద్రి చిన్నగా పిసుకు అన్నది. . సల్ల్లు మేలవేస్తున్నాను. . వామ్మో. . వామ్మో. . నాకు ఆగటం లేదు . సల్ల్లు నోట్లో పెట్టుకొని చీకు అన్నది. . చీకు తున్నాను. . వావ్ . వావ్. . అంటున్నది. . భద్రి బిల్ల్లలో వ్రేళ్ళు పెట్టు. . ఇంకా. . ఇంకా లోపలికి పోనివ్వు. . భద్రి. . నాకు కారుతున్నది. . బెడ్ షీట్స్ తడుస్తున్నవి. . telugu sex stories

భద్రి క్రిందికి రా . . బిళ్ళ చీకు. . అన్నదినేను బిళ్ళ ధగారికి వెళ్ళినాను. . నాకు తున్నాను. . భద్రి బాగా నాకు. . చీకు భద్రి. . భాగా. . చీకు. . నీకు నా బిళ్ళ ఇష్టం అన్నావుగా. . చీకు. . వావ్. . వావ్. . ఆంటీ నీ రసం చిక్కగా వుంది . . భద్రి నీ రసం గంజి కంటే చిక్కగా వుంది. . భద్రి. . భద్రి . . మీ అత్త రసం భాగుందా. . నా రసం భాగుందా . . చెప్పునీ రసమే చిక్కగా వుంది ఆంటీ. . అరె భద్రి నాకు ఆగటం లేదురా. . నీ గునపం పెట్టారా. . నాకు ఇక ఆగటం లేదు. . నా గునపం కసుక్కున బిళ్లలో గుచ్చినాను. . ఆంటీ వామ్మో. . అన్నది. . నేను దెబ్బ వేస్తున్నాను. . భద్రి. . వేయరా . . అబ్బ. . అబ్బబ్బ గుద్దు. . గుద్దు. . గట్టిగ. . వామ్మో. . ఓరి నాయనో. . అరె భాద్రిగా . . ఏమి కొట్టు తున్నావురా. . వావ్. . అబ్బ. . అబ్బబ్బా. . కొట్టరా. . గట్టిగారా. . అరె. భద్రి. . లంజకోడక. . కొట్టు. దొంగ లంజ కొడకా. . ఎంత బలం వుందేమిరా. . ఇంత గట్టిగ దేంగుతున్నావు. . రోజు ఏమి తిన్తున్నావురా. . అబ్బ. . అబ్బబ్బా. . సర్ర్రు. . సరుక్కు. . అరే భద్రి. . నా గుద్ద కు నువ్వే మొగుదివిరా. . లంజ నా కొడకా. రేపటి నుంచి. . నా గుద్ద నువ్వే ధేన్గాలి. . వేరే వాళ్ల గుద్ద నవ్వు గుల్లితే . . నేను ఒప్పుకోనురా. . మీ అత్త గుద్ద నువ్వు దేంగా వద్దు. నా గుద్దే దెన్గాలి. . అబ్బ. . అబ్బాబ్బా. . ఏమి తూస్తున్నావురా. . వామ్మో. . వావ్. . వామ్మో. . ఒరేయి. . ఒరేయి. వూ. హమ్. . హుమా . హమ్మా. . హంమ్మా. . హంమ్మా. . హమ్మ. . హమ్మా. . హంమ్మయా. హుమ్ము. . హుమ్ము. . వూ. . ఊఓఓ. . ఊఓఓఓఓ. . / telugu sex stories
telugu sex stories
మా ఇద్దరి మధ్య వీలు వున్నప్పుడల్లా సెక్స్ నడుస్తూనే వున్నది. ఒక నెల తరువాత ఒక రోజు శారద ఆంటీ వచ్చింది. కొద్ది సేపు వాళ్లు ఇద్దరు మాట్లాడు కున్నారు. అదే సమయములో శారద ఆంటీ విజ్జి ఆంటీని డబ్భులు ఇవ్వు చాల రోజులు ఇనది అన్నది. ఈ డబ్భుల బాకీ విషయంలో ఇద్దరు బాగా గొడవ పడ్డారు. తిట్టుకొన్నారు. ఇలా చాల సార్లు గొడవ జరిగిందీ. శారద డబ్భులు అడగటం ,ఆంటీ కొన్ని రోజులు ఆగాలి అనటం,ఆమె గొడవ చేయటం . ఇలా చాలా సార్లు జరిగిందీ. ఒక రోజు నేను కాలేజీ గేమ్స్ చూచుటకు వెళ్ళినాను. ఆ రోజు శారద ఆంటీ వచ్చినధంట. ఇద్దరికి మధ్య గొడవ జరిగినదని నాకు తెలిసింది. ఇంటికి రాగానే ఎందుకు గొడవ జరిగిందీ అని నేను అడిగినాను ఆంటీ ఇలా చెప్పింది. . ముందు డబ్భుల గురించి అడిగింది. . నేను మంచిగానే సమాధానం చెప్పినాను. . కానీ శారద. . ఒక మాట అన్నది. . ఆ మాటకు నాకు బాగా కోపం వచ్చింది. . డబ్భుల కోసం వచ్చిన ఆమె డబ్భులు గురించి అడగాలి . కాని ఆ మాట అనకూడదు. . కాని అన్నది. . నేను కోపం వచ్చి సేరియాస్ అయ్యాను. telugu sex stories
telugu sex stories
నేను ఆంటీ ని ఇలా అడిగినాను. . శారద ఆంటీ ఏమన్నది చెప్పు. అన్నానుఆంటీ ఇలా చెప్పింది. నువ్వు డబ్భులు ఇవ్వవు గాని భద్రి తో భాగానే కులుకుతునావుగా అన్నది. . నేను అలాంటి తప్పుడు పనులు చేయను అన్నాను. ఐనా వినకుండా నీ భాగోతం నాకు అంతా తెలుసులే అని నన్ను అన్నదినేను కూడా నీ భతుకు అంత నాకు తెలుసులే అన్నాను. తరువాత ఏమి జరిగిందీ అని నేను ఆంటీ ని అడిగినాను. ఆంటీ ఇలా చెప్పింది. కోదిసేపటి తరువాతా ఇద్దరము కూల్ ఇనాము. నేను కాఫీ ఇచ్చాను . . తాగింది. . శారద ఆంటీ నాకు సారి చెప్పింది. . ఏదో ఆవేశంలో అన్నాను . . క్షమించు అన్నది. . నేను కూడా తనకు సారి చెప్పాను. ఇద్దరం సారి చెప్పుకున్నాము. తరువాత బిర్యాని చేసుకొని తిన్నాముఇంకా ఏమి జరిగిందీ అని అడిగినానుఇంకా చాలా చాలా జరిగినవి అని ఆంటీ అన్నదినాకు చెప్పవచ్చు గదా అన్నానుఆంటీ ఇలా చెప్పింది. . శారద ఆంటీ కి మందు తాగే అలవాటు వున్నదట. మందు వున్నదా అన్నది. . రోజు అంకుల్ రాత్రి పూట తాగే మందు వున్నది అన్నాను. నువ్వు తాగుతావా అని నన్ను అడిగింది. అలవాటు లేదు అన్నానుఇంక ఏమైనా అన్నదా అని నేను అద్గినాను
telugu sex stories telugu sex stories
ఆంటీ ఇలా చెప్పింది. ఫ్రిజ్జ్ లో నుంచి మందు బాటిల్ తెచ్చి ఇచ్చాను. . ఇద్దరం కూర్చున్నాము. . తను తాగింది. . నన్ను తాగమంది. . వద్దు అన్నాను. . బలవంత పెట్టింది. . అప్పుడు నేను కూడా కొద్దిగా తాగినాను. మల్లి ఆవిడా తాగుతూ. . నన్ను మల్లి ఇంకోచం తాగు అన్నది . నేను మల్లి తాగాను. . ఇద్దరికి భాగా మత్తు ఎక్కింది. . ఆ సమయములో శారద ఆంటీ బెడ్ పై పడుకొని నాతో ఇలా అన్నది. . బిర్యాని పెట్టావు బాగున్నది. . మందు పోసావు బాగున్నది. . ఇంకొకటి కూడా వుంటే బాగుంటుంది అన్నదిఇంకొకటి అంటే ఏమిటి అని నేను అడిగినాను. శారద ఆంటీ ఇలా అన్నది. . బిర్యాని. . మందు వల్ల బాడీ మొద్దుగా అయింది. మంచి మొగాడు వుంటే బాగుంటుంది అన్నది. నేను ఇలా అన్నాను. ఇక్కడ వున్నది మనము ఇద్దరమేగా అన్నాను. . మొగవాడు లేదుగా అన్నాను. శారద ఇలా అన్నది. . నువ్వు ఏమి అనుకోక పోతే భద్రి పక్క గదిలో వున్నాడుగా. . ఒక్క సారి . నాకు వదలవచ్చుగా అన్నది. . నువ్వు ఏమన్నావు అని నేను ఆంటీ ని అడగితే ఇలా చెప్పింది భద్రి అలాంటివాడు కాదు అన్నాను. . భద్రి నిన్ను భాగ సుకపేడు తున్నాడు. . నాకు అంతా తెలుసు అన్నది శారద ఇలా అన్నది. . విజ్జి నువ్వు భద్రికి నాకు పక్క ఏర్పాటు చేసే . ఒక్క సారి వాడితో చేఇంచుకొంట. ఇక నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వ వద్దు . . అన్నదినేను ఆలోచించి రేపు చెపుతా అన్నాను. . కాదు ఇప్పుడే కావాలి అన్నది. . telugu sex stories
telugu sex stories

ఈ లోపు నువ్వు వచ్చావు అన్నానువిజ్జి ఆంటీ ఇంకా ఇలా అన్నది. . బద్రి దానికి నేను బాకీ డబ్బులు ఇవ్వ లేక పోతున్నాను. నువ్వు ఒక్క సారి దాని కి కోరిక తీర్చు. . రెండు షాట్లు చాలు అన్నది. . కాబట్టి . . నివ్వు దానికి రెండు షాట్లు వేసి . తల నొప్పి లేస్తున్నదని అబద్ధం చెప్పి బయటకు వచ్చెయ్ . . ఈ డబ్బుల గోల ఒక్క సారితో పోతుంది అని ఆంటీ నన్ను ఒత్తిడి చేసింది. శారద ఆంటీ విజ్జి ఆంటీ కంటే చాల బాగుంటుంది. . మంచి ఛాన్స్ ఈ చాన్సు మళ్ళీ మళ్ళీ రాదూ అని మనసులో అనుకున్నాను. సరే ఆంటీ అన్నాను. విజ్జి ఆంటీ శారద పడుకొన్న గదిలోకి వెళ్ళింది. భద్రిని ఒప్పించాను. కాని నువ్వు ఒక్క సారి మాత్రమే వాడితో చేయుంచు కొని వాడిని బయటకు వదలి పెట్టాలి అన్నాను. ఒకే. . అలానే కాని నేను వాడితో వాయుంచు కొన్నదాక నువ్వు ఈ ఇంటిలో వుండకూడదు. . ఈ రాత్రి నేను వాడితో కొట్టించు కోటాను. . నువ్వు మా ఇంటికి వెళ్ళు. . నేను ఫోను చేసి మా పని అమ్మాయికి చెపుతాను. నువ్వు ఈ రాత్రి మా ఇంటిలోనే పడుకొని రేపు వుదయం ఇక్కడికి రా. నేను ఇక్కడే వుంటాను మీకు అడ్డం రాను అన్నాను. కాని నువ్వు ఇక్కడే వుంటే నాకు ఫ్రీ గ వుండదు . . కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే అన్నది.
telugu sex stories telugu sex stories

నేను విజ్జి ఇంటికి వెళ్ళినాను. భద్రి. భద్రి. శారద ఆంటీ పిలిచిందినేను గదిలోకి వెళ్ల్లాను. కూర్చో. కూర్చున్నానుఆంటీ ఇలా అన్నది. . భద్రి. . నీకోసం నా డబ్బులు ఇరవై వేలు వదులు కున్నాను. . తెలుసా అన్నది. . తెలుసు అన్నాను. . నేను ఎ విషయం లోనైనా అంతే . . కావాలను కొన్నది పొందేదాకా నిద్ర పోను తెలుసా . . అన్నదినేను మాట్లాడ లేదుసరే గాని ఈ లైటు తీసి దిమ్ము లైటు వేసి ఇటు రా అన్నది. . వచ్చాను. . ఇలా అడిగింది. . భద్రి. . నువ్వు మొదట ఎవరితో సెక్స్ చేసావు. . మా ప్రక్క ఇంటి అమ్మాఎతో. . అప్పుడు నీకు బయమేసిందా భద్రి. . అవును ఆంటీసరే గని మొగవాళ్ళు మొదటి సారి ఆడదానితో. . సెక్స్ చేసినప్పుడు . కడ్డీకి ముందు వుండే కొస దగ్గర చర్మము చినిగి/పగిలి బ్లడ్ వస్తదట గదా నిజామేనా భద్రి. . నిజామే ఆంటీ. . ఎందుకు అలా చినుగుతుంది భద్రి. .
పెళ్ళికాని పిల్లల బిళ్ళ చిన్నగా వుంటుంది ఆనతి. . అందువల్ల దాంట్లో మొగవాళ్ళు శోభనం రోజు గట్టిగ గుచ్చితే కడ్ది ముందు బాగము చర్మము చిట్లి త్రీవ్రముగా నొప్పి లేస్తది. . telugu sex stories

ఆంటీ కొంతమంది మల్లి వారం రోజుల దాక సెక్స్ చేయలేరు ఆంటీఇప్పుడు నాకు నువ్వు గుచ్చావు అనుకో భద్రి . నీ
చర్మం పగులుతుండా భద్రి. పగలదు ఆంటీ. . ఎందుకని. . భద్రి. . మీరు రోజుఅంకులు తో చేఇంచు కొంతారుగా. . అందువల్ల మీ బిళ్ళ చాల లూసు గ వుంటుంది ఆంటీ . . అందు వల్ల ఏమి కాదు. . సరే గాని విజ్జి బిళ్ళ బాగుంటుందా . . నా బిళ్ళ బాగుంతుదా. . భద్రిమీ బిళ్ళ చూడ లేదుగా ఆంటీ. . చూడకుండా ఎలా చెప్పను ఆంటీ. . ఎప్పుడు చూస్తావు భద్రి. . మీరు చాన్సు ఇస్తే ఇప్పుడే చూస్తా. . ఆంటీ. . బిళ్ళ చూసాక నన్ను ఏమి చేస్తావు భద్రి. మీరు ఏది చేయమంటే అది చేస్తాను ఆంటీనేను పడుకుంట . . నీకు నా బిళ్ళ చూపెడత. . ఇక వెళ్ళు అంటే వెళతావా భద్రి. ఎలా వెళతాను ఆంటీఇప్పుడే అన్నావుగా ఏది చేయమంటే అది చేస్తాననిఏమోగాని ఆంటీ ఒక్కసారి బిళ్ళ చూడాలని వుంది ఆంటీమీ అత్త బిళ్ళ చూసినావుగా అదేవిధంగా విజ్జి ఆంటీ బిళ్ళ చూసినావుగా . . నా బిళ్ళ కూడా అంతే వుంటుంది. . ఇంకా చూసేదేముంది భద్రిలేదు ఆంటీ . ఒక్క సారి చూడాలని కోరికగా వున్నది ఆంటీ. బిళ్ళకు బదులుగా సల్ల్లు చూసుకోరాదు భద్రినాకు బిళ్ళ మీదనే ఆశ వుంది ఆంటీబిళ్ళ చూదాల్సిందేన భద్రి. . అవునుతప్పదా భద్రి. . తప్పదు ఆంటీ. . ఎలా ఐనా ఈ రోజు మీ బిళ్ళ చూసాకనే పడుకొంట ఆంటీ బిళ్ళ చూసాక పడుకొంటే ఎట్లా భద్రి. . డ్రమ్ము వాఇంచవ భద్రివాఇంచుత ఆంటీమరి బిళ్ళ చూసాక పడుకుంట అని ఎందుకు అన్నావు భద్రితప్పుఇనది ఆంటీ.
telugu sex stories
telugu sex storiesఈ రోజు సల్ల్లుతో ఆడుకో . రేపు బిళ్ళ తో ఆడుకో భద్రి. లేదు ఆంటీ ఈ రోజు బిళ్ల తో ఆడుకొని రేపు సల్లతో ఆడుకొంతా ఆంటీఐతే నేను పాసు పోసు కోవటానికి బాత్ రూమ్ కి పోతున్నాను. . నేను నిలబడి పోసుకుంట. . నువ్వు బాతు రూమ్ లోకి వస్తే బిళ్ళ కనపడుతుంది అప్పుడు చూసుకో ఒక సారి బిళ్ళ పట్టుకోవచ్చ ఆంటీ. . వద్దు. ఎందుకు ఆంటీ ఇన్ని రూల్స్ పెడుతున్నావు. . ఎందుకూ అంటే. . నువ్వు నా డ్రమ్ము వాఇంచలేవు . అందుకోసమే సల్ల వరకు చూసుకో. . నీకు telugu sex stories telugu sex stories
ఓపిక వున్నత వరకు పిసుక్కో. . చీకుకో. . పిందుకో. అంతే గాని నా డ్రమ్ము నువ్వు దంచ లేవుఆంటీ చివరగా ఒకే ఒక్కటి అడుగుత . . మీరు కాదు అనవద్దు. . సరే చెప్పునన్ను డ్రమ్ము వఇంచలేనని అన్నారు. . కాని నేను మీ బిళ్ళ ఎలా వున్నదో చూడాలి. . అని పట్టుదలతో వున్నాను. . కాబట్టి ఇద్దరికి మధ్యే మార్గం గా. . ఒకపని చేద్దాము ఆంటీ. . ఏమిటో చెప్పు. . రెజరు తెచ్చి మీ బిళ్ళ మీద వెంట్రుకలు తీస్తా ఆంటీదీనికి నేను ఓకే . . తీసుకోనేను బ్లేడును రెజరు లో పెట్టినాను. పద్దుకోండి ఆంటీ తెస్తానుబెడ్ మీద వద్దు. . చాప తెసుకురా. . చాప తెచ్చాను. . చాప పై ఆంటీ పడుకొన్నదిఆంటీ మీ చీరె పై లాక్కోండిలాక్కున్నదిఆంటీ ఇంకా చీరె పైకి లాగండి . బిళ్ళ కనపడటం లేదు. . చీరె పైకి లాగిందిరెజరు తో వెంట్రుకలు తీస్తున్నాను. . telugu sex stories telugu sex stories

telugu sex stories

భద్రి బిళ్ళ కనపడిన దా. . మంచిగా చూసుకో. . వెంట్రుకలు నిదానంగా థేఇ . ఆంటీ బిల్లలోనుంచి రసం కారుతున్నది ఆంటీ. . భద్రి కొన్ని వెంట్రుకలు తీసావుగా. . ఇక ఆపు చేసి. . బిళ్ళ చీకు భద్రి. . బాత్ రూమ్ కు వెళ్లి బిళ్ళ కడుక్కొనిరాండి ఆంటీ. . చీకుతాను. . తరువాత కడుక్కుంటాను. . ముందు చీకు భద్రి. >భద్రి>ప్లీజు>భద్రి నాకు కారటం ఆగటం లేదు భద్రి. . చీకు. . ఒకే ఆంటీ. హుమ్మ . హుమ్మా. . వామ్మో భద్రి. . వావ్. . అబ్బ. . అబ్బబ్బా. . భద్రి . . ఏమిటి ఆంటీ. . నాకు తాపంగా ఉందిరా. . ఏదైనా చేయరా. . అమ్మా. . అమ్మో. . భద్రి ప్లీజు రా. . ఏమి చేయాలి ఆంటీ ఏమైనా నొప్పి లేస్తున్నదా. . ఆంటీనొప్పి కాదురా. . ఎట్లానో వున్నదిరా. . నీ పాంటు తొందరగా విప్పారా. . ఎందుకు ఆంటీ ముందు విప్పు చేపుతాలే గాని ప్యాంటు విప్పాను. . అబ్బ. . అబ్బ్బా. హుమం . భద్రి . . ఇంక అది పెట్టు . లోపలికి. . ఏమిటది. . ఆంటీఅబ్బా. . నీ గునపం రా. . గునపం ఏమిచేయాలి ఆంటీ అబ్బ. . అబ్బబ్బా. . గుచ్చరా . . గునపం గుచ్చరా. . నా గునపం బిళ్ళ లోకి గుచాను. . కసుక్కున దిగింది. . వొమ్మోఒ. . వమ్మ్మో. వావ్. . ఇస్సో . భద్రి. కొట్టు. అట్లా కాదురా . లేచి కొట్టరా. . సుర్రూ. . సర్రో. సుర్రూ. . హుష్. . హుస్చ్. . భద్రి ఎట్లా తట్టుకోనేనిరా. . వామ్మో. . అడుగు దాక దిగిందిరా. . అబ్బో. . అబ్బో. . కారతందిరూ. కొట్టు. . కొట్టు. . కొట్టు. . మర్రౌ. . ముర్రౌ. . సుర్రో. . కర్రో. . కర్రో. . ముర్రో. . వామ్మో. . ఏమి తిన్తున్నావురా భద్రిగా. . ఇంత గుద్దుడు గుద్దుతున్నావు. . అరె భద్రిగా . ఓరి లంజా కొడకా . ఈ రోజు నుంచి నేనే నీ లంజా పెళ్ళాన్ని రా. . నీ సుల్లి నా గుద్ధలో తప్ప వేరే గుద్ధలో పెడితే నీ సుల్లి కోసి కాకులకు వేస్తాను . -అసో. . అబ్బా. . అసో. . అబ్బబ్బో. . హుమ్మా. . హుయ్యా. . హుమ్మో. . కుర్రో. . అబ్బ. . భద్రిగో. . ఒహ్. . భద్రిగా. . కుర్రో. . హమ్మా. . హమ్మా. . హంమూ. . హంహా. . హంహా. . హ్హ. . హ్హ. . క్షుస్సొ. భద్రి నకోడుకో. . లోన్జోదకో. . కొట్టురో. . కొట్టురో. . ఒసే లంజా . . ఆగవే. . అబ్బా. . మల్లి ఒక సరి లంజా అని పిలవర భద్రిగా. . నేను నీ లంజానురా. . అందువల్ల నా గుద్దే ధేన్గాలి రా. . అబ్బ కారంగా వున్నదిరా. . ఏమ కారంగా . . సమ్మగా వుందిరా. . దంచు. . భాగ దంచు. . అబ్బ. . అబ్బబ్బో. . అబ్బ్బూ. . అబ్బబ్బో. . జుంబో. జుంబు. కాంబో జుంబు కరో. . సియూ. . సుర్రూ. . హమ్మ. . హంమ్మాయా. . వూఉ. వోఓ. . వ్వు. హుమ్మ్మ్మ్మోఓఓ telugu sex stories

telugu sex stories

Related

telugu sex stories,sex in telugu,indian sex,indian sex stories,hot telugu stories,
hot sex stories,telugu sex videos,new sex stories,aunty sex stories,telugu aunty,telugu sex stories,telugu aunty sex,sex kathalu,telugu kathalu,telugu sex kathalu,telugu sex stories, free sex stories, sex stories pdf,latest sex stories,telugu sex stories

Related

telugu sex stories,sex in telugu,indian sex,indian sex stories,hot telugu stories,
hot sex stories,telugu sex videos,new sex stories,aunty sex stories,telugu aunty,telugu sex stories,telugu aunty sex,sex kathalu,telugu kathalu,telugu sex kathalu,telugu sex stories, free sex stories, sex stories pdf,latest sex stories,telugu sex stories

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme