Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

ఇందులో బెల్లకాయ పెడితే దూరుతుందా అక్కమ్మ!

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories  “జున్ను పెడతానని చెప్పి పిలిచి పకోడీలు పెట్టావేమిటీ?” అన్నాడు లోకనాధం
“జున్నూ లేదు, ఏమీ లేదురా! ఊరికే అన్నాను తిను, నిన్ననే చేసాను,” అంది ఆండాళమ్మ నవ్వుతూ.
MyHotMasalaఎత్తైన పందిరి మంచం మీద కూర్చుని పకోడీలు తింటూ పరధ్యానంగా ఉన్న లోకనాధం గాడి నిక్కరులో చెయ్యిదూర్చింది ఆండాళమ్మ సంశయిస్తూనే.
లోకనాధం ఉలిక్కిపడ్డాడు.
“ఏయ్ ఏం చేస్తున్నావు?” అంటూ చటుక్కున మంచం మీద నుంచి కిందికి ఉరికాడు.
“ఏమిట్రా .. ఇదీ.. ఈ లోపల!” అంటూ నవ్వుతూ చేత్తో పట్టుకుంది ఆండాళమ్మ.
“ఎందుకలా చేత్తో పట్టుకుని నలుపుతున్నావు” అని అంటోన్నప్పుడు లోకనాధం గాడి కంఠ స్వరం కాస్త తగ్గు మొహం పట్టింది.
“గొడవ చెయ్యకుండా ఉంటే నీకు నాది కూడా చూపిస్తా”
“ఏమిటి చూపిస్తావు?”
“అదే, ఇందాక నేను పోసుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు చెట్టు మీద కూర్చుని దొంగ చూపులు చూశావే , దాన్ని చూపిస్తా!”
“నీ పప్పనా?” అన్నాడు లోకనాధం నవ్వుతూ
వాడి నోటమ్మట పప్ప అన్నమాట వినిపించగానే ఆండాళమ్మకి కసెక్కిపోయింది.
“ఊ! దాన్నే చూపిస్తా మరి గొడవ చెయ్యకుండా సాయంత్రం దాకా ఉంటావా?” అనడిగింది కైపు నిండిన కళ్లతో వాణ్ణి చూస్తూ.
“బాగా చూపిస్తావా మరి?”
“నీ యిష్ట్టం వచ్చినంత సేపు చూపిస్తా!”
“చేత్తో ముట్టుకోనిస్తావా?”
“ఊ ముట్టుకోనిస్తా! మరి నీ దాన్ని కూడా నన్ను ముట్టుకోనివ్వాలి నువ్వు.”
“అయితే సరే!”
లాగు విప్పేసుకుని మంచం యెక్కు.. నేను వెళ్లి మంచి నీళ్ళు తాగొస్తా అంటూ వాణ్ణి వదిలి పెట్టి వంటింట్లోకి వెళ్ళింది ఆండాళమ్మ.
వంటింట్లో నుంచి దొడ్లోకెళ్ళి నిలబడి చీర ఎత్తుకుని దిమ్మనంతా శుబ్రంగా కడుక్కుని చీరతో నొక్కుకుని తుడుచుకుంటూ రెండు నిమిషాల్లో గదిలోకి వచ్చింది.
లాగు చొక్కా విప్పేసుకున్న లోకనాధం మంచం మీద నిగడదన్ని పడుకుని పకోడీలు తింటూ ఆండాళమ్మని చూశాడు నవ్వుతూ.
“వొరేయ్ రాజా ! లాగూ చొక్కా విప్పేసుకుని పడుకుంటే ఎంత ముద్దొస్తున్నావురా నువ్వు” అంటూ మంచం ఎక్కిన ఆండాళమ్మ లోకనాధం శరీరాన్ని ముద్దులతో నింపేస్తూ, చేత్తో వాడి బెల్లకాయ పట్తుకుంది.
పచ్చగా రూళ్ళకర్రలా ఉందిరా! అంటూ చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి పట్టుకుంది ఆండాళమ్మ.
అప్పటివరకూ పకోడీలు తినడంలో మునిగిపోయున్న లోకనాధం గాడికి అలా ఆండాళమ్మ వాడి కడ్డీ చర్మాన్ని వొక్కసారిగా వెనక్కి లాగడంతో “ఆ..” అంటూ మూలిగాడు బాధగా! అదీ వొక్క క్షణం మాత్రమే.
ఆండాళమ్మ చేత్తో తన కడ్డీని సవరిస్తూ నలుపుతూంటే లోకనాధానికి వొక రకమైన వింత అనుభూతి కలుగుతోంది.
పకోడీ పళ్ళాన్ని దూరంగా కిటికీలో పెట్టి తన కడ్డీ మీద నటనమాడుతూన్న ఆండాళమ్మ చేతిని అంది పుచ్చుకుని కసిగా కిందికీ, పైకీ ఆడించుకున్నాడు.
“బావుందా ఇలా చేస్తోంటే” అంది ఆండాళమ్మ
“బాగానే ఉంది. ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుని ఆడించు అన్నాడు.”
“ఊం .. చాలా?”
“ఇంకా బాగా ఆడించు”
అప్పటికే పూర్తిగా నిక్కిపోయింది లోకనాధం గాడి బెల్లం. అంత గట్టిగా ఎప్పుడూ నిక్కలేదు ఇంత క్రితం. అందుకే ఆండాళమ్మ ఎంత గట్టిగా ఆడిస్తున్నా ఇంకా బాగా ఆడించాలంటూ గొణుగుతున్నాడు.
గుప్పెట్లో పెట్టుకుని మెలితిప్పేసింది కసిగా
“ఊఊ.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ.. అలా, అలాగే..” అన్నాడు.
“ఇంత క్రితం ఎప్పుడన్నా ఎవరి చేతనైనా యిలా చేయించుకున్నావా?” అడిగింది.
“లేదు అక్కమ్మా!”
“రోజూ ఇలా చేస్తాను వస్తూంటావా ?”
“బాగానే ఉంది. ఓ తప్పకుండా వస్తాను కాని ఇంకా బాగా ఆడించాలి. ఇంకా.”
“ఊ ఏమిటి చెప్పు!”
“నీ పప్ప చూపిస్తానన్నావుగా చూపించు మరి.”
“చూపిస్తా కాసేపు ఆగు.”
“ఇంకా ఎంతసేపు అక్కమ్మా చూపించు”
“చూపిస్తే ఏం చేస్తావు”
“చేత్తో ముట్టుకుంటాను”
“ఇంతక్రితం ఎవరితేనా అలా ముట్టుకున్నావా?”
“ఊహూ”
“పోనీ ఎవరిదయినా చూశావా?”
“ఇందాక నీ పప్పని చూశాను.”
“నాది కాకుండా వేరే ఎవరిదైనా?”
“వొకటి రెండు సార్లు మా కనకం వదినది చూశా దూరానుంచి సరిగ్గా కనపడలేదు. “
“అయితే నేను దగ్గిర్నుంచి చూపిస్తాలే, తీరుబడిగా చూసుకో ఏం?” అంటూ చీరను పైకి లాక్కుంది.
నడుం పైకి లాక్కుంది. రెండు కాళ్ళనీ యెత్తి మంచం మీద పెట్టుకుని వాడి వేపు తిరిగింది.
“ఇలా నా వేపు కాళ్ళుపెట్టి వొత్తిగిలి పడుకో” అంది.
వాడు అలా పడుకోగానే, అతడి వేపు తిరిగి పడుకుని ఓ కాలిని పైకెత్తింది. లోకనాధం కూడా వొత్తిగిలి పడుకుని ఇటు తిరిగి ఆమె కాళ్ళ సందులోకి చూశాడు.
ఊతప్పంలా ఉబ్బి ఉంది ఆండాళమ్మ పప్ప.
చుట్టూ దట్టమైన రింగులు తిరిగిన వెంట్రుకలతో ఉడతలు పీకిన తాటి టెంకలా ఉంది దాని దిమ్మ.
వెంట్రుకల మధ్య కప్పబడిపోయున్న దిమ్మ రెమ్మల సందులో నుంచి చిక్కుడు విత్తనంలా బయటకు తన్నుకొచ్చింది దాని పప్ప పరువపు కాయ!
“కనపడుతోందా? “అనడిగింది ఆండాళమ్మ వొక చేత్తో వెంట్రుకల్ని పక్కకి తప్పించి దిమ్మ పెదాల్ని సాగదీసుకుని అతడికి చూపిస్తూ.
“నువ్వు చెయ్యి తీసేయ్!” అన్నాడు లోకనాధం తడబడుతున్న గొంతుకతో.
“చూడు.. పట్టుకో నీ యిష్టం వచ్చినంతసేపు చూడు నేనేమీ అనను” అంటూ ఆండాళమ్మ అక్కడి నుంచి తన చేతిని తప్పించి తీసుకొచ్చి వాడి కడ్డీ మీద వేసింది.
రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకున్నాడు లోకనాధం. కోతికి కొవ్వరికాయ దొరికినట్టుంది వాడి పని. తలకాయను బాగా ముందుకి జరుపుకుని రెండు చేతులతో ఆండాళమ్మ పప్పని పట్టుకుని ఆత్రం గా తడుముతూ వేళ్లతో రెమ్మల్ని పట్టుకుని సాగ దీశాడు.
“ఈ లోపలంతా ఎర్రగా ఉంది. ఏమిటీ అక్కమ్మా ఇది?” అడిగాడు లోకనాధం.
“ఇది బొక్కలోకి వెళ్ళే దారి. వేలు పెట్టి చూడు తెలుస్తుంది.” అంది.
తల పైకెత్తి వో చేత్తో దాని తొడని పట్టుకుని రెండో చేతి చూపుడు వేలు రెమ్మల సందులోంచి లోపలికి గెంటాడు లోక నాధం . దారి తప్పింది.
‘అక్కడ కాదు, ఉండు చెప్తా. “
“నేను వెల్లకిలా తిరిగి పడుకుంటా చెయ్యి తియ్యి.”
ఆండాళమ్మ పంగ చాపుకుని వెల్లకిలా తిరిగి పడుకుంది.
“ఇప్పుడు నా మీదెక్కి బోర్లా పడుకో ఇలా. ఇంకా కిందికి దిగిరా.. ఇంకా “
బాగా కిందికి జరిగాడు లోకనాధం వెల్లకిలా పడుకున్నా ఆమె మీద తల క్రిందులుగా యెక్కి బోర్లా పడుకున్నాడు. నిటారుగా నిక్కిన వాడి బెల్లప్పండు ఆమె మొహం మీద తగుల్తోంది.
తన రెండు తేతుల్తోనూ పప్ప పెదాలు సాగ దీసుకుంది ఆండాళమ్మ
“ఇదిగో నీ వేలుంది చూడు.. అందులో పెట్టు నీ వేలు” అంటూ తన బొక్క లోకి దారి చూపెట్టింది.
ఆమె చూపెట్టిన బొక్క లో వేలు పెట్టి లోపలికి దింపాడు లోకనాధం.
“ఊం.. అలా చుట్టూ ఆడించు నీ యిష్టం.” అంటూ కసెక్కిపోయిన ఆండాళమ్మ అడుగు నుంచి పిర్రలెత్తుతూ దిమ్మని వాడి మొహానికి తగిలేలా చేస్తోంది.
“భలేగా ఉంది అక్కమ్మా నీ పప్ప”
“అలాగా అయితే ముద్దు పెట్టుకో మరి.”
“చీ ఇక్కడ ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ?”
“ఏం! కావాలంటే చూడు నీది నేను నోట్లో పెట్టుకుంటున్నా” అంటూ తన మొహం మీద గుచ్చుకుంటున్న వాడి కడ్డీని నోరు తెరిచి లోపల పెట్టుకుంది ఆండాళమ్మ
ఐస్ ఫ్రూట్ చపరించినట్టు చప్పరిస్తోంది ఆండాళమ్మ. తన కడ్డీ ఆమె నోట్లో పెట్టుకోవడంతో తను కూడా ఆమె పప్పని ముద్దు పెట్టుకోడంలో తప్పు లేదనిపించింది లోకనధానికి
వేలితో బొక్కంతా కెలుకుతూనే వెంట్రుకల మీదుగా దిమ్మని ముద్దెట్టుకున్నాడు లోకనాధం. ఓ సారి ముద్దెట్టుకున్న తరువాత అప్రయత్నంగానే మళ్ళీ ముద్దెట్టుకున్నాడు. ఆ తరువాత ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేని స్థితిలో ఆమె వెంట్రుకల మధ్య తన మొహాన్ని ఆనించుకుని కసి కొద్దీ అటూ యిటూ రుద్దేసుకున్నాడు.
“రాజా, నా రాజా చంపుతున్నావురా! ఆ వేలు తీసేసి నీ బెల్లకాయని పెట్టి కొట్టరా లోకా!’ అంటూ పిచ్చిగా గొణిగేసింది ఆండాళమ్మ .
“ఇందులో బెల్లకాయ పెడితే దూరుతుందా అక్కమ్మ!” అంటూ ఆసక్తిగా అడిగాడు లోకనాధం.
“ఓరి పిచ్చి నా తండ్రీ ! అసలు మీ మొగాళ్ళకు యిది ఉన్నదే అందుకు కదరా!”
“అంటే ఉచ్చ పోసుకుందుకు కాదా!”
“ఉచ్చ పోసుకోవడానికి మాత్రమే అయ్యే మాటైతే యింత లావూ, యింత పొడుగు యెందుకురా! శుద్ద దండగ . మాకున్నట్టే మీకూ అప్పచ్చిలా ఉండేది. రా లేచి కూర్చుని పప్పలో పెట్టు నీ దాన్ని!” అంటూ తన మొహాన్ని వాడి గజ్జల్లో పెట్టుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా రుద్దేసుకుంది ఆండాళమ్మ.
ఇనుమడించిన ఉత్సాహంతో లేచి ఆమె తొడల మధ్య కూర్చున్నాడు లోకనాధం గాడు.
కాళ్ళు రెండూ మడిచి పైకెత్తుకుంది ఆండాళమ్మ .
“ఇందాకా వేలు పెట్టిన చోట పెట్టు నీ దాన్ని” అంటూ దిమ్మ పెదాల్ని వేరు చేసి పట్టుకుంది.
సరిగ్గా .. గురి తప్పకుండా .. పెట్టాడు లోకనాధం
“ఊ.. అలా .. అమ్మా.. అమ్మా.. ఎన్నాళ్ళకు దక్కిందిరా రాజా నా కీ ఆనందం మళ్ళీ .. అమ్మా.. వెనక్కి ముందుకీ ఊగు. . “
“ఎలా ఊగను? మళ్ళీ బయట కొచ్చేస్తుందేమో..”
“రాదురా రాజా! నా పండువి కదూ” అంటూ కసి కొద్దీ అమాయకంగా ఉన్న వాడి మొహాన్ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని ముద్దెట్టేసుకుంది ఆండాళమ్మ.
“జాకెట్టు విప్పుతాను లోపల రెండు బాయిలున్నాయి. వాటిని పట్టుకో గట్టిగా .. పట్టుకుని పిర్రల్ని యెత్తుతూ కొట్టు. బయటకొవ్వేస్తే మళ్ళీ పట్టుకుని నేనే పెట్టుకుంటాలే లోపల..” అంటూ జాకెట్టు హూక్కులను పట పటా తెంపి పారేసింది. బరువుగా ఉన్న తెల్లటి వక్షోజాల్ని వాడి చేతుల్లో పెట్టింది.
“మెత్తగా , గట్టిగా .. భలే బావున్నాయి అక్కమ్మా నీ బాయిలు! .. బాయి తాగనా?..”
“తాగితే తాగు కానీ నీకా అదృష్టంలేదురా నా పిచ్చి తండ్రీ!”
“ఏం?”
“అందులోంచి పాలు రావు..”
“మరి మా వదినకు వస్తాయిగా”
“నువ్వెప్పుడు చూశావు?”
“మొన్న యెప్పుడో ఓ సారి నాకు కన్ను వాచింది. అప్పుడేమో మా కనకం వదిన చిన్ని గిన్నిలోకి తన బాయిలను పితికి తీసుకొచ్చి నా కంట్లో పోసింది. అప్పుడు చూశా.”
“మీ వదినకంటే పిల్లలు పుట్టారు కాబట్టి పాలు వస్తాయి. నాకు పిల్లల్లేరుగా .. అందుకని పాలు రావు.”
“పిల్లల్లేని వాళ్ళకు పాలు రావా అక్కమ్మా?”
“రావురా నా చిట్టి నా తండ్రీ! నీకు అంతగా పాలు తాగాలనుంటే మీ వన్నే అడగలేక పోయావూ?” అంది ఆండాళమ్మ వాడిని అదుముకుంటూ.. నవ్వుతూ..
“అమ్మో ఇంకేమైనా ఉందా!”
“ఏం?”
“మా అన్నయ్యతో చెప్పిందంటే మా అన్నయ్య నన్ను పట్టుకుని చావ తంతాడు.”
“అయితే మీ అన్నయ్యతో చెప్పొద్దని చెప్పు అంటూ మళ్ళీ నవ్వింది వాడికి ఎదురూపుతూ..”
“అడిగితే ఇస్తుందంటావా..”
“ఎందుకివ్వదూ రా! “
“పారపళ్ళు, మెల్లకన్ను, ఎగుడు దిగుడు భుజాలతో అష్టావక్రుడిలా ఉండే మీ అన్నయ్య కన్నా నువ్వు తీసిపోయావా. “
“నువ్వు అడగాలే కని, ఏ ఆడదయినా సరే.. పాలే కాదు.. పప్ప కూడా ఇస్తుందిరా రాజా..”
“నీ మొహంలో ఆ కళ ఉంది.. ఊ.. కొట్టు.. చళ్ళు పట్టుకుని కసకసా నలుపుతూ కొట్టరా రాజా .. రోజూ వచ్చి నా పప్ప వాయించరా రాజా.. కావాలంటే నీకు కొత్త కొత్త అమ్మాయిల కుత్తల్ని కూడా యిప్పిస్తా.. కానీ నా పప్పని మాత్రం వదలకుండా వాయించాలిరా” అంటూ వాడి మొహం పట్టుకుని గట్టిగా ముద్దులిస్తూ నడుం పైకెత్తి వాడికి వొత్తిపెట్టి కార్చేసుకుంది ఆండాళమ్మ.

మరిన్ని మంచి కధలు

జాగ్రత్తనే అమ్మాయి.ఆ ఇంటి వైపు వెళ్ళబోయేవు.

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme