Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

అమ్మ…ఐపోందా…ఇంకా ఉందా?

హీ రీడర్స్ తీస్ ఇస్ మై రియల్ స్టోరీ విచ్ హ్యాపండ్ రీసెంట్లీ. ఇం నాగేంద్ర. నేను ఇపుడు బ్తెచ్ చదువుతున్నాను. డిసెంబర్ లో మా ఆంటీ అబ్బాయి పెళ్ళికి చిత్తోర్ కి వెళ్ళాం అక్కడ జరిగిన స్టోరీ ఇది. నేను పెళ్లి పనులు ఉంటాయని 1 వీక్ ముందే తిరుపతి నుండి బయల్దేరాను. ఆంటీ నేను 10 యియర్స్ తర్వాత ఆంటీ ని అండ్ వల్ల ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ని కలుస్తున్నాను. నాకు కొంచెం సిగ్గేక్‌కువ. వాళ్లింట్లో బావ, అంకల్, ఆంటీ మాత్రమే ఉంటారు. నాకు కాస్తో కూస్తో బావ గురించి తెలుసు. వాచీ రాగానే బావ నన్ను బస్ స్టేషన్ దగ్గర రిసీవ్ చేస్‌కున్నారు. ఇంటికి ఇద్దరం బీకేలో వచం ఆంటీ, అంకల్ హార్టీ వెల్‌కమ్ చెప్పారు. నేనోచి 1 హ్ర్ ఐండి ఇంకా నేను ఏవర్‌తోనూ సరిగ్గా మాట్లాడలేక పోతున్న. ఆంటీ అంకల్ నన్ను పదే పదే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు నాకేమో సిగ్గేక్‌కువ నేను నోరు తెరవడం కాదు కదా, కనీసం వల్ల వంక కూడా సరిగ్గా చూడలేకపోతున్న. నాకింకా సిగ్గు తగ్గలేదని ఆంటీ కి అర్థం ఐనట్లుండి ఆంటీ వాచీ న పక్కన కూర్చొని న తోడల మెడ చేయి వేసి "ఎంటోయ్ ఇంకా చిన్న పిల్లాడీలాగా సిగ్గుపడితే ఎలా? అంకల్ ఏవో అడుగుతున్నాడు కదా మొహం చూసి ఏమీనా చెప్పు…ని నోట్లో నుండి ముత్యాలు వజ్రాలు రాల్టాయా??" అని చెప్పింది ఆంటీ. ఆంటీ న మెడ చేయి వేసినప్పుడు నాకు షాక్ తగిలినాట్లైంది. నేనాడీ మార్చిపోలేను. అప్పుడు ఆంటీ ని ఫర్స్ట్ టైమ్ అంత దగ్గర నుండి చూశా. ఏదో తెలియని ఆనందం. మామ నాకు మీల్స్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పి బయటికి బయల్దేరాడు. బావ నేను మీల్స్ తింటున్నాం, ఆంటీ మాకు సర్వ్ చేస్తూ తింటుంది. మద్యనం టీవీ చూస్తూ గడిపేశాను దేవుడి దయ వల్ల మొతానికి నైట్ వచింది. నాకు కోత ప్లేస్ లో నిద్ర సరిగ్గా రాదు. నేను హాల్ లో సోఫా పైనే పడుకున్న, ఆంటీ-అంకల్ ఒకే గది లో పడుకున్నారు. బావ అతని రూమ్ లో పడుకున్నారు. నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదంలేదు నైట్ 12 ఐపోంది ఆంటీ బాత్‌రూమ్ కి వచింది నేనింకా మేల్కోని ఉండడం గమనించి "ఏంట్రా నిద్ర రాలేదా?" అని పలకరించింది.."లేదు ఆంటీ" అని ఆన్సర్ ఇచను. ఇదిగో వాటర్ టెస్కో అని న పక్కన పెట్టింది, పెట్టేటపుడు నాకు ఆంటీ సన్నులు కనిపించాయి…నేనెప్పుడు అంత దగ్గర చూడలేదు. తప్పనిపించింది కానీ ఎందుకో తెలియదు ఒక మొండి ధీయర్యం వస్తోంది ఆంటీ ని ఏమీనా చేయాలి అని బహుశా అదే "అట్ర్యాక్షన్" అంటరేమో.. నెక్స్ట్ పెళ్లి ఐపోంది, ఆంటీ, అంకల్, ఇంకా మా పేరెంట్స్ అందరం రిసెప్షన్ కి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యం. అందరం తూఫన్ లో బయల్దేరం. ఆఫ్టర్‌నూన్ వరకు ఆంటీ- అంకల్ మిడ్ల్ రో లో కూర్చున్నారు నేను మా పేరెంట్స్ లాస్ట్ రో ఇంకా ముందర మా తాతయ్య. లంచ్ రోడ్ సైడ్ పొలం లో మీల్స్ కానీచం….మీల్స్ తిన్నక నేను డ్రైవర్ పక్కన, ఆంటీ న పక్కన కూర్చున్నాం. "అదేంటి ఆంటీ ముందర్‌కి వచేశారు?" అని అడిగా…"అక్కడ నాకు గాలి తగలటం లేదు…ఇక్కడ ఐతే విండొ సీట్ కదా నేకు ఇబ్బందిగా ఉందా?" అని అడిగింది. ఇంతలో మా తాతయ్య "ఎం ఇబ్బంది ఉండదు లే ఇద్దరు బాగా సరిపోతారు, ఐన నే అల్లుడికి ఇంకా వొళ్ళు పెరగలేదులే చక్కగా సరిపోతారు" అని కితాబిచాడు. ఇంకా చెప్పేదెమీ లేక ఉర్కోనుంది పోయాను. ఆంటీ థింఘస్ నాకు తగలడం మోడలింది నాకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది. నేను కదళ్లేడు ఆంటీ న గురించి తప్పుగా అనుకోనిండకపోవచు…కానీ నేను ముందే పక్కకు జరిగితే బాగుంటుందనిపించింది. సిదేకీ జరిగాను కాస్త. ఆంటీ "అబ్బా ఎం కాదులే కూర్చో కొంఫోర్ట్గా" అని చెప్పింది. సరే ఆంటీ ఏమనాదు అని డిసైడ్ అయ్యాను. నాకు చనువు ఇవ్వాలేగానీ రేచిపోతాను. నేను ముందుగా మిరర్స్ లో నేను చేసేపని కనిపిస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్‌కున్న. అంత ఓక్ అనుకున్నాక న రైట్ హాండ్ ఆంటీ నడుము మెడ టచ్ చేసా. ఆంటీ పక్కకు జరగలేదు..నేనింకోసారి టచ్ చేసి పక్కకు జరిగా…ఎసరి కూడా ఆంటీ "ఎం కాదులెవోయ్ ఆ మాత్రం సర్దుకోకపోతే ఎలా" అని చెప్పింది. తూఫన్ లో అంత గోళ గోలాగ ఉంది అందరు జోక్స్ వేస్కుంటున్నారు. నేను ఇదే కరెక్ట్ టైమ్ అని ఆంటీ నడుము మెడ చేయి వేశాను కానీ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చొనింది కాబట్టి సారీ అడ్డు వస్తోంది. ఆంటీ చీర పైతాని నడుము దగ్గర నెమ్మదిగా పైకి లెప్తున్న, న చేయి ని మరి నడుము మెడ వేశాను. అపుడు ఆంటీ కి షాక్ కొట్టినట్లింది. వెంటనే కిందకు చూసింది. నేను చేయిని తేయలేదు. ఆంటీ డ్రైవర్ వైపు చూసింది వాడు ముందర రోడ్ తప్ప ఎం చూడట్లేదు ఆంటీ న చెవులాదగ్గర "చేయిని తెస్తవ? మీ అమ్మ కి చెప్పమంటావా?" అని మెల్లగా చెప్పింది అండార్‌కి తెలిస్తే కుటుంబం పరువు పోతుందని. – "లేదు ఇప్పుడే తెయాను" అని చెప్పాను. "త్వరగా టెయి ఎవరిన చూస్తే మన కుటుంబం పరువు పోతుంది" అని చెప్పింది. -"నేను తెయనంటే తెయాను" అని న చేతితో నడుము మెడ మృదువుగా మర్దన చేస్తున్న. ఆంటీ తన చేతితో గట్టిగా న చేయిని పట్టుకుంది. ఇంతలో దేని మొగుడు "ఏంటి ఇద్దరు గుస గుశలాడుతున్నారు మాతో కలవార??" అని అన్నాడు. ఎక్కడ అంకల్ డౌట్ వస్తుందో అని ఆంటీ నడుమును ని మెల్లగా గీచి వెనక్కు తిరిగాను. "ఎం లేదు అంకల్ ఆంటీ న ప్లాశేలో కూర్చుంటానంటుంది…నేను ఆంటీ ప్లాశేలో కూర్చోవలంతా" అని చెప్ప. అంకల్ -"సరే నువ్వెలాగూ మాతో మాట్లడవ్‌లె ఇంకా నేచర్ ఐన ఎంజాయ్ చేయి" అని ఆంటీ ని డ్రైవర్ పక్క కూర్చోబెట్తాడు. టైమ్ ఈవ్నింగ్ 6 ఐండి. లైట్ చీకటి పడుతోంది + ఎసరి ఆంటీ రైట్ సైడ్ ఉంది…ఫ్రంట్ మిరర్ చూశాను మేము సరిగ్గా కనపదం. నేనింకా ఆంటీ ని ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలెట్టను. న లెఫ్ట్ హాండ్ ని ఆంటీ శంకల మద్యలో పెట్టాను. ఆంటీ న చేయి ని ఆపుతోంది. అదేమీ పట్టించుకోకుండా సన్నుల్ని పిసీకను. ఆంటీ కి చమాతాలు పడుతున్నాయ్. న చేటులో అవి పట్టడం లేదు. ఆంటీ సన్నుల్ని అంతగా పిసుకుతున్న ఏమీ జరగానట్లు కామ్ గా కూర్చోండి. ఇంకా ఉండలేక "ప్లీస్ నన్ను వధులు నాగేంద్ర. నైట్ కావాలంటే ఆలోచిస్తాను. డ్రైవర్ దగ్గర బాగోదు.." అని రిక్వెస్ట్ చేస్కోండి. -"నైట్ అంటే ఎక్కడ?? నిజంగానే ఒప్పుకున్నవా?" అని అడిగాను. "అవ్‌ను…ఒప్పుకుంటున్న..నువ్వీలనే చేస్తే చాలా మిస్ అవ్‌తవు" అనింది. -"ఐతే ఇప్పటిదాకా చేసింది ఎవ్వర్‌కి చెప్పానని మా అంకల్ మెడ ఒత్తు వేయి" అని అడిగాను. "సరే ఒత్తు….ప్ల్స్ చేయి ఇంకా నాకు పైంగ ఉంది" అని ఒత్తు పెట్టుకోండి. నేను ఫీనాల్‌గా ఒక సారి పీసీకి నెమ్మదిగా చేయిని టేశాను. 7:30 కి చేరుకోవాల్సిన ప్లేస్ కి చేరుకున్నాం. అందరు ఫ్రెషుప్ అవ్వడానికి హోటెల్ లో 4 రూమ్స్ టేసుకున్నాం. నాకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి ఆంటీ న బాగ్ వల్ల రూమ్ కి టెస్కెల్ళడం నేను చూసి ఫాలొ అయ్యాను. అంకల్ అండ్ కో. వైన్ షాప్ కి వెళ్లరనుకుంట నేను తప్ప మొగవాళ్ళు ఎవరు లేరు. "నే బాగ్ ఆంటీ టెస్కెళ్లింది" అని మమ్మీ చెప్తే ఆంటీ ఉన్న రూమ్ కి వెళ్ళాను. వాచీ రాగానే ఆంటీ డోర్ వేసి నాకు లాగి ఒకటి ఇచింది. "అస్సలేమానుకుంటున్నావ్ నువు? నువ్వెంత నే వయసెంత? సిగ్గుండక్కర్లేద..బజారు నాయాల" అని తిట్టింది. నాకు కంట్లో నెల్లు తిరిగాయి. తల దించుకొని ఉన్న. న కంట్లో నెల్లు రావడం ఆది రెండో సారి. 5 మిన్ తర్వాత న థేర్స్ ని చూసి ఆంటీ ఆరవడం స్టాప్ చేసింది. "పైకి లెయీ.." అనింది. నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. అలానే కూర్చొని ఉన్న. "నిన్నే లేవమటుంటే.." అని నన్ను పట్టుకొని లేపింది. "ఇటు చూడు.." అనింది. నేను లేచాను కానీ తల పైకి లేపలేదు. "నువ్వలా చేయోచ..? అంత మందిలో అలా చేయడం తప్పు కదా..? నేనేం నువు తర్వాత చెమానట్లేదు, అస్సలు చేయకూడదు" అని ఇంకేదో చెప్పాబోతోంది నేను ఆంటీ ని గట్టిగా హగ్ చేస్‌కున్న. ఆంటీ కి నోట్లో నుండి మాట రాలేదు. ఆంటీ నన్ను విడిపించుకోవాలని చూస్తోంది నేను ఆంటీ ని హగ్ చేస్కోని బాత్‌రూమ్ కి టెస్కెళ్లను. ఆంటీ నూతి కి న చేయి అడ్డం పెట్టి బొద్దు మెడ నుండి ఇంకో చేతిని పూకో పెట్టాను. దాన్ని చాలా గట్టిగా నలిపాను. ఆంటీ పేన్ కి తట్టుకోలేక తన కళ్ళను గట్టిగా కప్పుకుంటోంది. నేను చీర కుచిల్‌లను టేశాను. ఆంటీ పూకు నాకు నెఅట్‌గా కనిపించింది. న రెండు వెళ్లు పెట్టి పూకు లోతులో గుచేసరికి ఆంటీ పలు కర్చేశింది. నేను న రెండు చెతుల్ని తెస్ేసను. ఇప్పుడు నన్ను ఆంటీ కొడుతుందనుకున్న. కానీ "అమ్మ…ఐపోందా…ఇంకా ఉందా?" అని ఐదీగింది. -"మేకు కావాలా ఇంకా..?" అని అడిగాను. "మీ అంకల్ మెడ వేసిన ఒత్తు గుర్తోచింది. లేకుంటే ఇంత వరకు వచేడి కాదు" అనింది. -"లేదు ఇంకా ఉంది…" అని ఆంటీ జ్యాకెట్, బ్రా. తేసి. నేను కూడా న బట్టల్ని విప్పేసాను. న రోడ్ చాలా పెద్దగా ఉండిపుడు. నేను ఆంటీ పూకు లో న రోడ్ పెట్టాను. డెంగడాం మొదలు పెట్టాను…5 మిన్ తర్వాత చాలా స్పీడ్‌గా దెంగుతూన్న. న షోట్లకి ఆంటీ కి పూకు దగ్గర పేన్ వస్తోంది. "కాసేపు అగు నాకు అక్కడ నొప్పిగా ఉంది" అని ఐండి. – "లేదు అంకల్ ఇంకా వచేస్తుంటాడు.." అని చెప్పాను. స్పీడ్ ని ఎంత మాత్రం తగ్గించలేదు. అలానే ఇంకా 15 మిన్ డెంగాను. "ఇప్పుడిన ఆపు..న వల్ల కాదు నేను కర్చేస్తాను. " అనింది ఆంటీ. -"నాకు ఇలాంటి చాన్స్ మళ్లీ మళ్లీ రాదు…డోర్ కొట్టెన్త వరకు కో-ఆపరేట్ చేయి ఆంటీ" అని సన్నుల్ని పిసుకూటూు దెంగుతూన్న. ఆంటీ ఇంతలోనే అన్నంత పని చేసింది…అదే పూకు లో పాలు కార్చింది. నేను ఆంటీ ని డెంగడాం స్టాప్ చేశాను. ఆంటీ కింద కూర్చోండి, నేను ఆమె పక్కనే కూర్చున్న. "నేకేమినా ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఉందా?" అని అడిగింది ఆంటీ. -"లేదు చూడడం వరకే…మేరే న ఫర్స్ట్ సెక్స్ పార్ట్నర్." అన్నాను. "మరి ఇంకెప్పుడూ నన్ను ఇలాంటి ఫేవర్ చేయమని అడగకు " అని సేరీఒస్గనే చెప్పింది. -"రేపు వచేటప్పుడు కూడా పక్కనే కూర్చుండమ ఆంటీ?" అని అడిగాను. "ఇంకేం పనిలేడ రోజు నేతో పడుకోడానికి…ఏదో ఒకటి రెండు సార్లు అంటే ఎమోలే అనుకోవచు…రోజు అంటే ఎలా కుదుర్తుంది" అనింది. నేను ఆంటీ స్యాటిస్ఫై చేశానని నమ్మకం కలిగింది. -"మరి రెండో సారి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆంటీ?" అని అడిగాను కొంతేగా. "ఇంకా ఉండదు…నువ్వు ఇక వెళ్లు" అని పంపాదానికి లేచింది.. -"ప్ల్స్ ఆంటీ వన్ మినిట్ ఉండండి.." అని ఆంటీ చేతిని న మద్ద మెడ పెట్టి పిసికించుకున్న…కానీ చేతిని వెంటనే తేస్ేసింది. "ఆంటీ రెండో సారి మాత్రం నది మీ నోట్లో పెట్టుకుంటారు…" అని చెప్పి సన్నుల్ని పిసీకను. "ఏమో చూద్దాం లే వెళ్లు ముందు ఇక్కడినుంచి…" అని న బట్టల్ని బయటికి విసిరింది. రిటర్న్ వచేటప్పుడు కూడా ఆంటీ నాకంటే ముందే ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చోండి. అంకల్, నేను ఇద్దరం ఒకేసారి వచిన ఇక్కడ ప్లేస్ వాడికీథేనే సరిపోతుంది అని నన్నే కూర్చోపెట్టుకోండి…సెకెండ్ టైమ్ ఇద్దరం 3 అవర్స్ ఎంజాయ్ చేశాం. థాంక్స్ తో హేర్..

Incoming search terms:

  • అమ్మ బొద్దు
Updated: February 16, 2016 — 11:46 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme