Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా ఆడతనం రవికి దరిశనం అయ్యింది

ఆతరవాత రోజు నాకు జరం వచ్చింది వాళ్ళ ఊరుల్లో పనులు కుదరక పిల్లలు అందరూ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఉంటానన్న నేనే వాళ్ళని బలవంతంగా పంపించేశాను. ఒకరోజు అదే తగ్గిపోతుందిలే అని బిళ్ళలు వేసుకోలేదు జరం తగ్గలేదు సర్లే అని ఊరిలో డాక్టర్ రవి ని పిలిపించారు ఆయన రవి ఇంటికి వచ్చారు నా గదిలో పడుకున్నానేను లెగుస్తుంటే పర్లేదు పడుకోండి అని ఆయనే నా దగ్గరకి వచ్చి టెతస్కోప్ నా గుండెల మీద పెట్టి గట్టిగా గాలి పీల్చుకోమన్నారు అదేమో చల్లగా ఉండి నాకు జివ్వు మంటుంది నేను గాలి పీలిస్తే నా గుండెల మీద యడం వైపు కుడి వైపు పరీక్షించి కొంచెం పైకి లెగగలరా అన్నాడు నేను లెగుస్తున్నాప్పుడూ గబుక్కున పట్టు కుదరకపోతే ఆయనే నా జబ్బ పట్టుకుని లేపి కుర్చోపెట్టారు పరాయి మగాడు నా జబ్బ పట్టుకోవడం అదే మొదటిసారి మొన్నా గుడిలో సొల్లు కార్చుకున్నా వాళ్ళల్లో ఈ డాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయన నా వీపు మీద కుడా టెతస్కోప్ తో చెక్ చేసి ఏమి పరలేదు కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాస్తాను అవి వేసుకోండి అన్నాడు. సరే అని ఆ ట్యాబ్లెట్స్ శ్రీను తో తెప్పించుకుని వేసుకున్నాను ఆయన శ్రీనుతో ఏరా అమ్మగారికి తగ్గేవరకూ నువ్వు అమ్మగారితోనే ఉండి ఏమికావలన్నా చూసుకో అన్నారు ఇంకేంటి వాడికి భలే అవకాశం దొరికింది చక్కగా నా గదిలోనే కుర్చుని నన్ను చూస్తూ నాకు ఏమన్న కావలంటే అందిస్తూ రెండు రోజులు గడిపేశాడు జరం తగ్గింది కాని నీరసం వల్లు నొప్పులు తగ్గలేదు అందుకని రవిని మళ్ళి పిలవమని శ్రీనుతో చెప్పాను అమ్మగారు రెండూ రోజులనుండీ ఇంటికి పోవడంలేదు కదమ్మా డాక్టర్గారిని పిలిచి ఒకసారి ఇంటికి పోయి వస్తాను అన్నాడు సరే పో అన్నాను రవి వచ్చాడు ఏంటడీ జరం ఎలా ఉంది అన్నాడు జరం తగ్గింది కాని వల్లు నొప్పులు తగ్గలేదు అన్నాను ఒకసారి ఉండండి అని మళ్ళి టెతస్కోప్ నా గుండెల మీద పెట్టి వత్తుతున్నాడు నా ఎదుర్రొమ్ముల మీద నా పైట ఉండేసరికి అతనికి అడ్డు తగులుతుంది అదుకని నా పైటేని పక్కకి తోసి నా ఎదుర్రొమ్ముల మీద టెతస్కోప్ పెట్టి నొక్కుతూ చూస్తున్నాడు అలా నొక్కేటప్పుడు రవి చిటికెన వేలు నా రొమ్ముల కి తగులుతుంది కావలనే చేస్తున్నాడా లేక అనుకోకుండా తగులుతుందా అని నాకు అర్దం కాలేదు ఒకసారి లేవండి అని నా జబ్బ గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నన్ను లేపాడు నా వీపు మీద చెక్చేసి ఒకసారి అలాగే ఉండండి అని నా జాకీటు లోపలికి టెతస్కోప్తో పాటు తన చేతిని కూడాతోసి అక్కడ తడిమి ఊమ్మ్ ఇంక పడుకోండి అన్నాడు ఏమైయ్యిందండి అని అడిగాను ఏమిలేదండి కొంచెం నీరసంగా ఉండి అలా అనిపిస్తుంది అంతే మీరు పర్ఫెక్ట్లీ అలరైట్ అన్నాడు నాకు కడుపులో నొప్పిగా కూడా ఉంటుందండీ అన్నాను అలాగా ఒకసారి చూస్తాను ఉండండి అని నన్ను పడుకోపెట్టి నా పొట్టమీద అడ్డుగా ఉన్నా పైట పక్కకి తోశాడు నేను నా లంగా ఎప్పుడూ నా బొడ్డు కిందకే కడతాను రవి నా పైట పక్కకి తోసేసరికి నా గుంట బొడ్డు రవికి దరిశన అయ్యింది రవి చూపు నా బొడ్డు గుంటలో చిక్కుకుని పోయింది నేను దగ్గు రాకపోయినా హుహుహ్ అన్నాను రవి కొంచెం తేరుకుని ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది అంటూ నా బొడ్డు దగ్గర నొక్కి ఇక్కడ లేక ఇక్కడా అంటూ నా బొడ్డు కిద నొక్కాడు కొంచెం పైనేనండీ అన్నాను ఐతే ఇక్కడేనా అని నా బొడ్డు దగ్గర మళ్ళి నొక్కాడు రవి వేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి నాలో అగ్గి రాజుకుంటుంది రవి కావలనే తన వేళ్ళు నా బొడ్డులోపలికి తగిలేలా నొక్కుతున్నాడు నేను స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాను రవి నా కళ్ళలోకి చూసి ఏమయ్యింది బాగా నొప్పి పెడుతుందా?? అన్నాడు నాకు ఇప్పుడూ ఎక్కడ నొప్పెడుతుందో నీకు ఇంకా తెలియదా అని మనసులో అనుకుని పైకి ఏమి మాట్లాడలేదు రవి నా బొడ్డు దగ్గర మళ్ళి గట్టిగా నొక్కాడు నాలో నిద్దర పోతున్నా కామ కోరికలు ఒక్కాసారే పురివిప్పాయి మ్మ్మ్మ్మ్మంస్స్స్స్ హహహ్హ్ అన్నాను ఏంటి ఇక్కడ నొక్కుతుంటే అలా అంటున్నారు అంటే ఇక్కడే ఏదో తేడా ఉంది అంటూ నా బొడ్డులోకి తన చుపుడూ వేలు తోకి బొడ్డు అడుగున తగిలించాడు నాకు జివ్వుమని ఆబాహ్భ్ అన్నాను మత్తుగా ఊమ్మ్ నాకు అర్దం అయ్యింది మీ బొడ్డులో ఏదో ఇంఫెక్షన్ వచ్చింది అదేంటో ఒకసారి సరిగ్గా చూడాలి అని తను మోకాళ్ళమీద నా మంచం పక్కనే కుర్చుని నా బొడ్డు దగ్గర మొఖం పెట్టి తన వేళ్లతో నా బొడుని వెడల్పు చేసి చూశాడు అప్పుడు మళ్ళి ఆమ్మమోఓఓఓ ఆహ్హ ష్ష్ష్హ్స్ష్ష్ష్ష్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాను ఇక్కడ తేడగా ఏమి లేదే అనుకుని ఒక్కోసారి పొత్తికడుపులో ఏమన్న తేడా వచ్చినా బొడ్డులో నొప్పెడుతుంది అంటూ నా చీర కుచ్చీళ్ళు లంగా కలిపి ఒక బెత్తెడు కిదకి లాగాడు నా కుచీళ్ళు నా పువ్వు మొదట్లో ఆగాయి కొంచెం ఉంటే రవికి నా ఆడతనం దరిశన అయ్యేది. అలా లాగి నా పొత్తి కడుపు మీద తన అరచేతిని పెట్టి నొక్కుతూ ఇప్పుడూ నొప్పి ఉందా అన్నాడు ఊమ్మ్మ్ అన్నాను నాకు అసలు నొప్పి పోయి కిందనొప్పి మొదలైయిందిగా ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడా నొప్పి ఉందా?? ఇక్కడ కూడా బాగానే ఉందే ఐతే ఇంకొంచెం కిందకి చూడాలి అని నా చీర కుచ్చీళ్ళు పట్టుకుని లాగాడు ఇంకేముంది నల్లగా నిగనిగలాడుతూ రింగులు తిరిగిన నా ఆతులు బయట వాళ్లకి కనపడకుండా అవి కపెట్టిన నా ఆడతనం రవికి దరిశనం అయ్యింది ఇదేంటండీ ఇక్కడ అడివి ఉంది నాకు ఇప్పుడు అర్దం అయ్యింది మీకు కడుపులో నొపి ఎందుకు వస్తుందో మీరు ఇక్కడ అడువుల్ని పెంచితే ఎలా అందుకే ఇక్కడ ఇంఫెక్షన్ వచ్చి మీకు నొప్పెడుతుంది. అంటూ అతను తెచ్చుకున్నా బ్యాగ్లోనుండీ రేజర్ తీసి ఒక్క పది నిముషాలు ఉండండి మీ అడివిని ఈరేజర్తో తొలగించి ఇంఫెక్షన్ ఏలా ఉందో చూసి దానికి ఏమందు వాడాలో అది రాసిస్తాను అంటూ రవి నా అతులు సుబ్రంగా గీసేశాడు నా పువ్వు రవికి తళ తళ లాడుతూ కనిపిస్తుంది నా పూకు దగ్గరకి మోకం పెట్టి చూసి అదేంటి ఇక్కడ కూడ అంతా బాగానే ఉందికదా మరి ఇంఫెక్షన్ ఎక్కడుందబ్బా అనుకుని ఒకసారి ఉండండి అని నా పువ్వు రెమ్మలు విడతీసి చూశాడు నా సపోట గింజ కనిపించింది ఇదేంటీ అంటూ తన బొటన వేలు చూపుడు వేలితో దానిని నలిపాడు రవి వేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి నా పువ్వు లో ఊట పైకి తన్నుతుంది ఇది ఒకే బాగానే ఉంది ఇంకా అంటూ నా రెమ్మలు ఇంకా విడతీసి నా పూ బొక్కలోనుండీ కారుతున్నా రసాలని తన చేతి వేళ్ళతో తీసి ఒకసరి వసన చూసి రుచి చూశాడు అదీ సంగతి అసలైన ఇంఫెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది చూశారా ఎంత గాటుగా వాసన వస్తుందో ఉప్ప ఉప్పగా తియ్య తియ్యగా కూడా ఉంది ఇదులోనే తేడా ఉంది అంటూ తన చూపుడూ వేలు నా బొక్కలోకి తోసేశాడు నేను మ్మ్మంస్స్స్స్స్సంసంస్మ్హ్హొహొహొహూహూ రవీఈఈఈ అన్నాను ఆ ఒకసారి చూడనివ్వండి తేడా ఎక్కదో తెలిస్తే మందు రాస్తాను అంటూ తన మద్య వేలిని కూడా నా బొక్కలోకి తోసి లోపల కదపడం మొదలెట్టాడు అబ్బహ్ లోపలంతా జిగురు జిగురుగా జారుతుందండీ అసలిక్కడేమి తెలియడంలేదు ఇప్పుడెలా?? అనుకుని ఈ తడిని సుబ్రంగా తుడిచి చూస్తాను ఉండండి అని తన జేబులోనుండీ కర్చీఫ్ తీసి నేను కార్చిన రసాల్ని పూ గాడిని సుబ్రంగా తుడిచి ఆ ఇప్పుడు చుడండి ఎంత సుబ్రంగా ఉందో అంటూ తన మొఖం నా పూకు దగ్గరగా పెట్టి తన నాలుక తో నా గొలిని పొడిచాడు స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్ష్హ్హ్స్ష్ష్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్హూఊఊఊ అన్నాను మళ్ళి తన నాలికని నా పూ బొక్కలోకి పొడిచాడు పొడిచి అక్కడ కదపడం మొదలెట్టాడు అమ్మోఓ నా ప్రాణం జిల్లర్చుకుని పోతుంది తట్టుకోలేకపోతున్నాను నావల్ల కావడంలేదు ఇంక అపుకోలేక వదిలేశా నా రసాలు బళుక్కున వచ్చి రవిమొఖానికి చిమ్మాయి రవి వాటిని తన నాలుకతో నోటిలోకి లాక్కుని నాకేసి మళ్ళి నా పువ్వు మీద పడి నేను కార్చుకున్న రసాన్ని సుబ్రంగా నాకేసి పైకి లేచి తన ప్యాంటు డ్రాయర్ తీసేశాడు అమ్మో అతనిది నా మొగుడికంటే పెద్దది లావుగా కూడా ఉంది నేను దానిని అలా చూస్తూ ఉండిపోయా రవి ఒక్కసారే మంచం ఎక్కేసి నా మీద పడుకుని నా తొడలు వెడల్పు చేసి తన మదన ద్వజన్ని నా మదన మందిరంలోకి ప్రవేశపెట్టాడు రవి మొడ్డ నా పూకు గోడల్ని రుద్దుకుంటూ లోపల కామ కేంద్రాలని వత్తుతూ నా పూకులోపల పనిలేక బిగుసుకుని పోయిన కండరాలన్నిటిని సాగతీస్తూ నా పూకు అడుక్కి దిగపడిపోయింది రవి మొడ్డ. ఆమ్మోఓఓఓఓ అన్నాను రవి ఇంక కదలడం మొదలెట్టాడు ఊపుడు నిదానంగా మొదలెటి దంచి దంచి వదిలి పైకి లేచి నా కళ్ళు మొకాళ్ళగద్దర మడిచి మళ్ళి నాలోకి దిగబడ్డాడు మళ్ళీ అదర దెంగుడు దెంగి నా కాళ్ళు రవి భుజాలమీద వేసుకుని దెంగాడు అప్పుడు నా పూగోడలు బాగా ఒరిపిడి ఇచ్చేసరికి ఇద్దరం ఒకేసారి కర్చేసుకున్నాం వంటిలో వేడి దిగిపోయేసరికి రవి నా మీద తోటకూర కాడలాగా వాలిపోయాడు త్యాంక్స్ అండీ మొన్న గుళ్ళొ మిమల్ని చూసినప్పటినుండీ నా మనసు మనసులో లేదు ఆరోజునుండీ పొద్దున్న వరకూ మిమల్నే ఊహించుకుంటూ చేతిపని కానిచ్చాను మీరు నాకు ఇంత ఆవకాశం ఇస్తారని నేను అస్సలు ఊహించలేదండీ నేను చేసేపనిని ఏదో ఒకటైంలో అడ్డు చెపుతారని అల చెపితే ఇంతవరకూ వచ్చి అసలు పని పూర్తవకుండ పోతుందేమో అని నేను ఎంత బయపడ్డానో మీకు తెలియదు అన్నాడు రవి మీరు అస్సలు అడ్డు చెప్పకపోగా నాకు కోపరేట్ చేశారంటే సుందరయ్యగారు మిమ్మల్ని అన్నాడు. డాక్టర్ గారు మీ కోరిక తీర్చుకున్నారుగా ఇంక వెళ్ళిరండి ఆన్నాను. సరే సరే మీరు నాకీ అవకాశం ఇవ్వడమే నాకు చాలా ఎక్కువ ఈ జన్మలో తీరుతుందనుకోని నా కోరిక తీర్చినందుకు చాలా త్యాంక్స్ అండీ అని రవి వెళ్ళిపోయాడు నేను లేచి నా పూకులో నేను రవి కార్చిన రసాలని సుబ్రంగా కడుక్కుని చీరని సరిచేసుకుని మళ్ళి పడుకున్నాను ఆ రవి నా ఒల్లు అంతా హూనం చేశాడు అ నొప్పులకి నాకు నిద్దర పట్టేసింది.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

Updated: June 18, 2015 — 8:39 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme