Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు – 12

వాళ్ళిద్దర్నీ
అలా చూస్తుంటే నాకు నోరు ఎండిపోయి కింద పూకు లో వరద మొదలయింది… నేనుచూస్తుండగానె వాడు మూడూ ఆంగిల్స్ మార్చి దెంగి దెంగి ఆమె ఒళ్ళు హూనం చేసాడు ఆరోజు నేనుఅనుకున్నది నిజమే వీడికి కచ్చితంగా ఇది మోదటిసారి కాదు బాగ రాటుదేలిపోయాడు అక్కడ వాళ్ళఊరిలో కచ్చితంగా దేన్నో ఒకదాన్ని లైనులో పెట్టే ఉంటాడు అనుకున్నాను. అలా కాసేపటికి ఇద్దరూఅలిసిపోయి సేదతీరుతున్నారు. ఇంకా ఆగితే వీళ్ళు ఇంకో రౌండు మొదలెడతారెమో అని ఇంటిమ్ముందుకోచ్చి నా దగ్గర ఉన్న తాళాలతో తలుపులు తీసి కావాలని చప్పుడయ్యేటట్టు మిగిలిన తలుపులుకిటికీలు తీసాను దాంతో అక్కడ దుకానం మూసేసి వాడు ఇటు ఒస్తాడని అనుకున్నట్టుగానె ఒక అరగంట కితలుపు మోగింది వాడే అనుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసాను చూస్తే ఎదురుగా పక్కింటావిడ ఉంది ఎంటిఈవిడొచ్చింది అనుకుంటూ లేని నవ్వు ని తెచ్చిపెట్టుకుని రండి అని లోపలకి పిలిచాను
ఆవిడ లోపలకి ఒస్తూనే ఎంటమ్మ ఇవల అప్పుడే ఒచ్చేసావు అంది. కస్త తలనొప్పి గా ఉందండి పైగా ఇవాళ పెద్దగా క్లాసులు లేవు కొంచెం పడుకుందాంఅని ఒచ్చాను అన్నాను. మీ ఫ్రెండు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏడి పొద్దున్నుంచి కనిపించలేదు అంది అమ్మ దీనెమ్మ అని మనసులో అనుకుని ఎమోనండిబోరుఖొట్టి బయటకి వెళ్లాడనుకుంటా నేను కూడా ఏమీ ఫోను చేయలేదు మరి అన్నాను. సరేనమ్మ నేను వెళ్తాను కాసేపు నడుము వాల్చాలి ఎంటోఒళ్ళంతా ఒకటే నోప్పులుగా ఉంది అని వాళ్ళింటికి వెళ్ళి తలుపేసుకుంది ఇలా ఇంత మందితో కుమ్మించుకుంటే ఒళ్ళు నొప్పులు రాక ఇంకేమి ఒస్తయిఅనుకుంటూ తలుపేసి లోపల మంచం మీద వాలి వీడెప్పుడొస్తాడొ అనుకుంటు కళ్ళు మూసుకున్నాను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కూడానాకు ఇందాకటి సీనే కనిపిస్తుంది వీడిని ఇవ్వాళే ఎక్కించేసుకుంటే పోద్దేమో అనిపిస్తుంది తరవాత నన్ను నేనె తిట్టుకుని మనకి కవాలంటే ఎక్కటానికిరెడీగా ఉన్నారు గా వీడి దగ్గర ఎందుకు తగ్గాలి వాడు ఎదో ప్రయత్నాలు చేసుకుంటా అన్నాడు గ చేసుకోనీ చూద్దం అనుకున్నాను. ఇలా ఆలోచిస్తూఉండగా తలుపు కోత్తిన శబ్దం అయ్యి వెళ్ళి తీసాను అనుకున్నట్టుగానే కుమార్ వచ్చాడు…. ఎక్కడికెళ్ళావ్ అని కూడా అడగలా అలా తలుపు తీసిలోపలకెళ్ళిపోయి మంచం మీద పడుకున్నాను. కాసేపటికి వాడు ఒచ్చి ఎంతసేపు అయ్యిందాంటి నువ్వొచ్చి అన్నాడు నీకు తెలీదా అన్నాను వాడువంకరగా ఒక నవ్వు నవ్వి ఓహో చూసేసావా అన్నాడు నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు నాకెందుకో ఏమీ అడగబుద్ది కావట్లేదు సర్లె చెప్థే వాడే చెప్తాడు అనిఎదురుచూస్తున్నాను ఇంతలో వాడు సరే ఆంటీ ఇంతకి పక్కింటామెని ఎలా ముగ్గులోకి దించానొ అడుగుథున్నావు గా చెప్పనా అన్నాడు నేను వాడివైపు చూసి ఊ చెప్పు అన్నాను….వాడు మొదలెట్టాడు…. మొన్న నువ్వు వెళ్ళిన తరవాత ఇంట్లోనే ఉన్న చలా సేపు టి.వి చూస్తూ ఉన్న అప్పుడుసుమారు పదకొండు గంటలకి అనుకుంట ఆవిడ ఒచ్చి తలుపు కొట్టింది వెళ్ళి తీసాను నీటు గా స్ననం చేసి ఒచ్చినట్టుంది మీ ఆంటీ చెప్పి వెళ్ళిందిఇవాళ భోజనం మా ఇంట్లోనే 12 కల్ల వంట ఇపోతుంది ఒచ్చెయ్ బాబు తింటానికి అంది చూడటానికి చాలా పద్దతి గా ఉంది అసలు నువ్వు చెప్పిందినిజమా కాదా అనిపించేలా ఉంది ఆమె ప్రవర్తన కూడా ఇలా అనుకుంటూనే అయ్యో మీకెందుకాంటె శ్రమ నేను బయట ఎక్కడన్న తినేస్తాను అన్నానుఇంకొక్క మాట మాట్లాడినా ఉరుకునేది లేదు 12 కల్లా ఒచ్చేయి భొంచేద్దం వంట ఇప్పుడే మోదలెట్టాను అని వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోయింది. ఒక పావుగంటఆగి నేను పెరడు తలుపు వైపు నుంచి వాళ్ల ఇంటి వెనకగా వంట గది వైపు వెళ్లాను ఆవిడ వంట పనులు ఏవో చేసుకుంటూ అటు తిరిగి ఉంది నేనులోపలకి వెళ్ళి ఆంటీ అని పిలిచాను ఏంటబ్బాఇ అప్పుడే ఒచ్చేసావు ఆకలిగా ఉందా అంది అహా లెదాంటి మీకు వంట లో సాయం చేద్దం అని ఒచ్చానుఅన్నాను ఆవిడ కస్త నవ్వి నాకెం అక్కర్లేదు అలా కూర్చో త్వరగా చేసెస్తాను తిందువుగాని అంది నేను వినకుండా అవి ఇవీ సర్దుతూ ఆవిదకి దగ్గరగాతిరుగుతూ ఆవిడని రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ స్రుతి మించకుండా అంటి అంటనట్టు అంటుకుంటూ ఉన్నాను. ఎంత ఆవిడకి గుల ఎక్కువని నువ్వుచెప్పినా అంకుల్ వాయిస్తున్నారని తెలిసినా ఒకేసారి మీద పడితే మోదతికే మోసం ఒస్తుందేమో అని కాస్త ందానంగా చూసుకుంటూనేపట్టుకుంటున్నాను నేను ఆమెని తాకుతున్నా అని ఆమెకి తెలిసినా కూడా నన్ను తప్పుపట్టటానికి లేకుండా ఉండేటట్టు ఏదో పనులలో ఉన్నట్టుచేస్తున్నాను వీటితో పాటు ఇద్దరము మాటలలో బాగా కలిసిపోయాము నా గురించి కాలేజి గురించి అంతా చెప్పాను ఆవిడ కూడా వాళ్ళ ఆయన పిల్లలగురించి చెప్పుకుంటూ ఒచ్చింది మద్య మద్య లో ఆవిడ అందం గురించి పోగుడుతున్నాను ఆవిడ వయసు కనుక్కుని అస్సలు నమ్మలెనట్టుషాకైపోయినట్టు మొహం పెట్టి బాగానే నటించాను కాని ఏ మాటకామాట ఆమెని చూస్తే అంత వయసు అని అనుకొరు నిజంగానే కాకపోతే బారి గాఉంటాయి ఉండాల్సినవి అన్నాడు … పొగిడింది చాలు విషయం చెప్పు అన్నాను…. మల్లి నా వంక చూసి నవ్వి ని ముందు ఆమె ఎందుకూ పనికిరాదులేఆంటీ అది నాక్కూడా తెలుసు కోపం తెచ్చుకోకు అని మల్లీ కంటిన్యూ చేసాడు…….. అలా
కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వంట అవగొట్టేసి వేడి వేడిగా తినేసాం ఆంటీ మొత్తానికి తన మాటల్లో నాకుతెలియచేసింది ఎమిటంటే పిల్లలు దూరంగా ఉంటున్నారు అంకుల్ ఏమో ప్రేమగా పట్టించుకోట్లేదు అలాజీవితం నిస్సారంగా సాగిపోతుంది అని.. తను ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుందని నాకు అర్దమయ్యినట్టు విని ఎంపర్లేదాంటీ నేను ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులూ మీకు ఒంటరితనం తెలీకుండా చూసుకుంటాను రోజూ ఒస్తానుచక్కగా కబుర్లు చెపుకోవచ్చు అన్నాను దానికి ఆమె ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది నేను నిజంచెప్తున్నాను ఆంటీ అన్నాను. అబద్దం చెప్పవని నేను అన్నానా అలాగే రోజూ ఒద్దుగానిలె అంది అసలు ఇలాఆవిడ మాటలు వింటుంటే ఆమెకి గుల ఎక్కువని కాని అంకుల్తో మంజి రజు మీద కోరికలుతీర్చుకుంటుందనిగాని అస్సలు అనిపిలేదు తెల్సా అన్నాడు…

అలా అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ విషయం ప్రెమ అమ్మాయిల మీదకి వెళ్ళింది ఎవరినైనా లవ్ చేస్తున్నవా పర్లేదు చెప్పు నేను ఎవరికీ చెప్పనులే అందిబలే వాళ్ళంటి నన్ను ఎవరు లవ్ చేస్తారు అన్నాను నికెన్మయ్య బానే ఉన్నవ్ గా బాగా మాటలు కూడా చెప్తున్నావ్ ఇంతకన్నా ఈ కాలం లోఅమ్మాయిలకి కావల్సిందేముంది అంది ఏమో ఆంటీ మరి ఇంతవరకు అలాంటివేమి లేవు అన్నాను ఇనా మీలంటి అందమయిన అమ్మాయి దొరకాలిగావెంటపడడానికి అని ఒక మాట కొసరు పడేసాను ఆ మాట కి ఆమే సిగ్గు పదటం క్లియర్ గా కనపడీంది ఇక నాంచడం ఇష్టం లేక నిజం ఆంటీ మీరు ఈవయసులోనే ఇలా ఉన్నారంటే ఇక ఆ రోజుల్లో ఎంత అందంగా ఉండేవాళ్ళో అంటూ ఆమె చేయి తెసుకుని అబ్బా చూసారా చేయి పట్టుకుంటాఎజారిపోయేలా ఎలా ఉందో అని నా రెండు చేతులతో ఆమె రెండు చేతులు పట్టుకున్నాను సడంగా పట్టుకునేపాటికి కాస్త ఒణుకు ఒచ్చినట్టుంది అది నాచేతులకి కూడా తెలిసింది చాల్లేవయ్య నువ్వు మరీ చెప్తావు నా వయసుకి నువ్వు చెప్పే మాటలకి ఎమన్నా సంబందం ఉందా అంది కాని ఆమె మాటల్లోకోపం లేదు చేతులు కూడా వెనక్కి తీసుకోకుండా అలానే ఉంచేసింది ఇంతకన్నా సిగ్నల్ ఎముంటుంది లే అనుకుని ఆంటీ మీరు ఎమీ అనుకోనంటేఒకటి అదగనా కోప్పడకూడధు మరి అన్నాను. సరే అడుగు అంది నాకేంటొ ఈ కోద్దిసేపటి పరిచెయం లోనే మీరు చాలా దగ్గరయిపోయారు అనిపిస్తుందివయసుకి సంబందం లేకుండా మనసు విప్పి మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను అందుకే అడుగుతున్నాను అన్నాను… ఇన్ని కబుర్లు ఎందుకయ్యాకుమారు అడుగు నేనేమీ అనను లె అంది అదీ మరీ ఆంటీ అంటూ చటుక్కున ముందుకి ఒంగి ఆమె బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టేసాను… ఆంటీ బాగాషాకయిపోయింది అలా నన్ను చూస్తూ ఉంది నాకు ఒక్క క్షనం బయ వేసింది కాని ఆవిడ గురించి ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాలన్నీ మైండులో పెట్టుకునిధైర్యం తెచ్చుకున్నాను. కొన్ని క్షణాల తరవాత తేరుకుని లేని కోపాన్ని మొఖం లో కనపడేలా ఎంటయ్య ఆ పనులు అంది సారీ ఆంటీ అదిగి పెడదాంఅనుకున్నాను కాని మళ్ళి అడిగితే ఒద్దంటారేమో అని పెట్టేసాను ఆపుకోలేకపోయాను అన్నాను ఆమెకి ఏమి మాట్లాడాలో అర్దం అయ్యినట్టు లేదు చాల్లేపాడు పనులు అని ఊరుకుంది కొన్ని క్షణాల మౌనం తరవాత మళ్ళి నేనే ఆంటీ ఆ బుగ్గ మీద కూడా ఒకసాఋఇ పెట్టనా అన్నాను అడిగితేఒద్దంటానేమో అన్నావ్ గా ఒద్దు అంది నవ్వు ఆపుకుంటూ ఇతే సరె అడగకుండానే పెట్తేస్తాను అనీ నా రెండు చేతుల్లోకి ఆమె మొఖాన్ని తీసుకుని ఆమెపెదాలను నా పెదాలతో మూసేసాను ఇదంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది ఆమెకి మాట్లాడే చాన్సు ఇవ్వకుండా ఆమె పెదాలని చీకేస్తూ ఉన్నాను కొన్నిక్షణాల తరవాత ఆమె కూడా ముద్దు కి స్పందించడం మోదలెట్టింది ఒక చేయి నా తల వెనుకగా పొనిచ్చి జుత్తులో వేళ్ళు బిగించి నా పెదాలనుజుర్రుకుంటుంది నేను కూడా నా పనిని కొనసాగిస్తూ నా నాలుక ఆమె నోట్లోకి చొరబడేలా దూర్చి ముద్దు లో ఉన్న హద్దులని పూర్తిగా దాటేసాను ఇలాచేసెటప్పుడు ఒక చేయి కిందకి జరిపి ఆమె నడుము మీద వేసి పిసకడం మొదలెట్టాను మరికొద్ది క్షణాల్లొనే చేయి నడుము మీద నుంచి పైకి పొనించిఆమె చన్ను పట్టుకుని కసబిసా నలిపేస్తున్నాను అప్పటికే మచ్చికలు నిక్క పొడుచుకుని ఉన్నాయి పైగా ఆమె చన్ను కి నా చేయి చాలటం లేదు చాలాపెద్దగా ఉన్నాయి నీ అంత గట్టిగా లేవు కాని పర్లేదు అంటూ చెప్తున్నాడు నాకు వాడలా కళ్లకు కట్టినట్టు చెప్తుంటే నేను ఎదో లోకంలో ఉన్నట్టువింటున్నాను ఇంతలో నా మచ్చిక పట్టుకుని నలిపాడు ఆ పనితో ఈలోకం లోకి ఒచ్చి చుస్తే వాడు మంచం మీద పడుకున్న నా పక్కన కూర్చుని ఇదిగొఇలా ఆమె మచ్చికని నలిపాననమాట అని జాకెట్ పైనుంచే నా సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతూ మచ్చికలు నలుపుతున్నాడు…….. వాడు
అలా రెండు చేతులతోనా రెండు సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతూ వేళ్ళ మధ్యలో మచ్చికలను పట్టినలుపుతూ ఉంటే ఒళ్ళు సలపరమెక్కిపోతుంది వాడ్ని ఆపలని మనసు అనుకుంటుంది కాని శరీరంసహకరించట్లేదు ఇక అలానే మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను వాడు మెల్లిగా నా మీదకి ఎక్కి అటో కాలుఇటో కాలు వేసుకుని బరువు నా మీద పడకుండా వాడి మోకాళ్ళ పైన వేసుకుని ముందుకి ఒంగి నామెడలో ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతో నాకుతున్నాడు అలాగె మెల్లగా నా చెవు దగ్గరకొచ్చి ఆమెని కూడాఇలానే పడుకోబెట్టి పైకెక్కాను మిగిలింది కూడా చేసి చూపీ మంటావా అంటూ వాడి మునిపంట నా బుగ్గకొరుకుతున్నట్టు పట్టుకుని అడిగాడు…. ఇంకొక్క క్షనం ఆగిన కష్టం అనుకుని వాడ్ని పక్కకి తోసి ఆతరవాత ఎమెమి జరిగి ఉంటాయో మెము ఊహించుకోగలము లె పైగా ఇందాకే కళ్ళారా చూసాము అదిచలు అని లేచి వస్తున్న నవ్వుని అపుకుని వెళ్ళిపోయాను.

ఇక లాభం లదని చన్నీళ్ళతో స్నానం చేసి నిద్రొస్తుందని చెప్పి నిద్రపోయాను మళ్ళీ లేచె పాటికి సయంత్రం అయ్యింది. కాఫీ కలిపి వాడికి కూడా ఇచ్చిమాట్లాడుతూ ఇంతకీ మా ఆయన సంగతి ఎమన్న చెప్పిందా అన్నాను లెధు ఆంటీ చూస్తా రెపు మాటల్లో లెదంటే తరవాత అంఖుల్ ఆమెనికలిసినపుడు చూసానని నేనె అడిగేస్తాను అన్నాడు. ఈయనెప్పుడెల్తాడొ మల్లి ఆవిడ దగ్గరకి అనుకుంటూ నా పనులలో నేను పడ్దాను. రోజులుగడుస్తున్నాయి జెవితం యదావిదిగా సాగిపోతుంది ఓక నాలుగు రోజులకి కుమార్ వాల్ల అమ్మ కమల ఒచ్చింది వాడి కాలేజీ ఫీజు అవి కట్టేసి వాడికికావాల్సిన బట్టలు అవి కొనేసి రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోయింది. కుమార్ మా ఇంట్లొనుంచే వెళ్తాదని నేను మ ఆయన ఎంత చేప్పినా వినిపించుకోకుండావచ్చే నెల కల్ల రూము చూసుకుని వెళ్ళిపోతాదని కరాకండి గా చెప్పేసింది కుమార్ కూదా ఎం పర్లేదాంటీ నేను ఎప్పుడు కవాలంటే అప్పుడు మీ ఇంటికిఒచ్చేస్తాను కాని రూము థిసుకునే ఉంటాను అన్నాడు. ఈక కమల వేల్లిపోయాక ఆంటీ ఈ వారం లో రూము తీసెసుకుంటాను నేను ఇక్కడే ఉండటంవల్ల అనుకుంట అంకుల్ అసల ఆంటీ దగ్గరకి రావట్లేదు నేను వెల్లిపోతే మీరు స్కూల్ కి వెళ్ళినపుదు అంకుల్ ఇటు ఒచ్చే అవకసం ఉంది అన్నాడు నాకునిజమే అనిపించింది ఒక నాలుగు రోజుల్లో కుమార్ రూం చూసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిన మరుసటి రోజు రాత్రి మా వారు గట్టిగా రెండు రౌండ్లు వేసారుఎంటబ్బా ఈయన అడక్కుండానే రెండేసారు అనుకున్నాను మొత్తం అయ్యక పక్కకి జరిగి పడుకుని చెప్తున్నారు ఈ వారం లో మల్లి కాంపు పడెతట్లుందిసరూ అని అమ్మని అది చెప్పటానికనమాట ఈ తంటాలు అనుకున్నాను తరవాత రోజు పొద్దున్నే కుమార్ కి విషయం మొత్తం చెప్పాను ఈసారి కూడా ఆదొంగ ముండ తోనే అనుకుంట కాంపు అంటున్నాడు ఎలాగైనా మనం అనుకున్న పని పూర్తి చేయి కుమార్ ప్లీజ్ అన్నాను.. రెండు రోజుల తరవాతసాయంత్రం నేను ఇంతికోచ్చే పాటికే మా ఆయన ఇంట్లొ ఉన్నారు మొఖం లో నెత్తుటి చుక్క లేదు ఆయన పడకూడనంత బాద పడితే ఇలానే ఉంటుందిఆయన మొఖం అది నాఉ తెలుసు మొత్తానికి ఏదో జరిగింది అని అర్దమైంది అయ్యొ ఏంటండి అలా ఉన్నారు ఒంట్లో బాలెదా అంటూ నుదిటి మీద చేయిపెట్టి చూసాను ఆయన దానికి కాస్త గొంతు సవరించుకుని అదేమి లేదు కాస్త నలతగా ఉంది అంతే అన్నారు సరె ఇంతకి మీ కాంపు ఎప్పుదు నాకుముందే చెప్పండి బట్టలు అవి సర్ది పెడతాను అన్నాను ఆయన మొఖం లొ మార్పులు చూడటానికి అనుకున్నట్తే ఆయన మొఖం లొ రంగులుమారిపోయాయి ఎంతో ఉక్రొషంగా మారిపోయింది వెంటనే లేచి కాంపు కాన్సిల్ అయ్యింది అంటూ బయటకి వెళ్ళిపోయారు……. నేను లొపలకి ఒచ్చికుమార్ కి ఫోను చేసాను….

Updated: February 16, 2016 — 11:08 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme