Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు -10

నా బుర్ర లొ ఉన్న ఆలొచన ఎలా ఆచరనలో పెట్టాలో అని ఒకటే ఆలొచన, ఏ పని చేసినా అన్యమనస్కంగానేచేస్తున్నాను నా మోగుడు కామం తీర్చుకోదానికి మత్రమే ఇలా చెస్థే పట్టించుకొకుండా ఒదిలేసెదాన్ని కాని నాకుతెలిసి ఇలా హనీమూన్ త్రిప్పు వేసాడంటే అది కమం దాటి ప్రేమ గ మారిందని నా నమ్మకం అది నిట్టనిలువునాచీరేసి అతని గుండెల్లో పాతుకుపోయిన కుకటి వ్రేళ్ళతో సహా పీకెయాలనెదె నా ఆలొచన దానికి ఒక్కటే దారిఒకమన్షి మీద ప్రేమ చచ్చిపోవాలంటే అసహ్యం పెంచాలి కొపమొచ్చిన తగ్గిపోతుంది గాని అషయం పెంచితే మత్రంఎన్నటికి తరగదు ఇలా నా బుర్ర లొ ఆలొచనలు పరిగెడుతుంటే ఏంతేఎ ఎవరికొ ముర్దెర్ ఫ్లాన్ చేస్తున్నట్టు అంతదీర్గంగా ఆలొచిస్తున్నావ్ అంటు పక్కన కూర్చుంది రమ ఖాళి పెరియడ్ కావటం తో నేను ఒక్కదాన్నె ఉన్ననులేని నవ్వు తెచ్చుకుని ఏమి లెదే ఎంటిలా ఒచ్చావ్ చెప్పు అన్నాను దాని చూస్తుంటేనె నాకు చిరాకేస్తుంది ఇనాఏమి అనలేను థూ నా బతుకు అనిపించింది ఇంతలో ఏమీలేదె ఈ మద్య విక్కీ ని అసల దగ్గరకు రానివ్వటంలేదంట తెగ బాద పడిపొతున్నాడు సాయంత్రం ఒక్కసారి పైకెళ్ళు అంది. నాకు ఇక తిక్క నషలానికి రేగింది ఎంటేపిచ్చి పిచ్చి గా ఉందా ఎమనుకుంటున్నావ్ అసల నీఖు వాడు కావాలన్నావ్ ఒదిలెసాను నా పని నేనుచూసుకుంటూ పోతున్నాను మళ్ళి ఒచ్చి నీ రుబాబు ఎంటి అసలు అని గట్టిగ అరిచెసా చాలా కోపంగా….

అది నిర్లక్ష్యం గా మొఖం పెట్టి ఎంతి రాని గారికి నొరు లెగుస్తుంది తమరి రాసలీలలు అన్ని నా దగ్గర ఇంకాబద్రంగానె ఉన్నయన్న సంగతి మర్చిపోయినట్టు ఉన్నావ్ మర్యదగా చెపిన మాట వింటే అందరికి మంచిది అందిఇక నాంచి అనవసరం అనుకుని బెంతనే నా సెల్ లో ఉన్న దాని వీదియో ప్లే చేసి దాని ముఖం ముందు పెట్టానుఒక్క పది సెకన్లకే దాని మొఖం లో రంగులు మారిపోయాయి ఇప్పుడు అది బయపడుతూ చూస్తుంతే నేనునిర్లక్ష్యం గా దాని వైపు చూసి నా సహనం సచ్చిపోయింది పద ఇద్దరి బతుకులు నసనం చేసెసుకుందాం నెనుపూర్తిగా తెగించేసాను ఇంకొక్క క్షనం కూడా బనిస లా నేను బతకలేను పద పదా అని కొపంగా అరుస్తున్నానుఅసలు నాకు ఎమిందో నాకె అర్దం కావట్లేదు ఇంతలో అది ఏడుపు మొదలెట్టింది ని పరిస్తితి ఇప్పుదు నాకుఅర్దమింది మి ఆయన అన్న నిన్ను ఇంట్లొంచి వెళ్లగొట్టి ఒదిలెస్తాడు కాని మా ఆయన మాత్రం నన్ను నిలువునానరికెస్తాడు ఆ పని మత్రం చెయకు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అని కాళ్ల మీద పడబోయింది ఇన్నాళ్ళు నేను చూసినరమ వేరు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది వేరు…

అది నటనో నిజమో నాకు తెలీదు కాని ఎదెమిన ఇప్పుడప్పుడే అది నా జొలికి రాదు అని మత్రం అనిపించింది దాన్నిపట్టుకుని పైకి లేపి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి మనం సుఖపదలి కాని జీవితాలని నసనం చేసుకోకూడదుగుర్తుపెట్టుకొ ఆ విఖ్ఖి గాడ్ని నువ్వె ఉంచుకో నేను అడ్డు రాను నన్ను మాత్రం మద్యలో లాగకు ఎలా సర్దిచెప్పుకుంటావో నీ ఇస్టం ప్లీజ్ అర్దం చేసుకో అన్నాను సరే అని నా ఫోను వైపు చూస్తుంది ప్రస్తుతానికి అది బద్రంగానేఉంటుంది ఈ విష్యాన్ని పూర్తిగా తరవాత సెటిల్ చేసుకుందం ఇప్పుడు నా మనసేమి బాలేదు వెళ్ళు అన్నానుఏమనుకుందో ఏమో కాం గా వెళ్ళిపోయింది…. అది వెళ్ళాక మనసు ఎంత హాయిగా ఉందో మాటల్లో చెప్పలేనుఎంత బారం దిగిపోయింది అది కూడా సరయిన సమయానికి మా ఆయన విష్యం తెల్చె దాక ఏ అడ్డంకి ఉండధుహమ్మయ్య అనుకుంటూ న ఆలొచనలన్ని ఒక దారికి తెచ్చుకుని ఫైనల్ గా ఒక పూర్తి ప్లన్ బుర్రలో గీసుకుని ఇకఇంటికి వెల్డాం అని బయలుదెరాను…

ఇక ఆటని ఈరోజు నుంచే మొదలెట్టాలి అనుకున్నాను నా ఆత లో కుమార్ ని మంచి చేసుకోదం నేను ఏమిచెప్పిన ఎదురు అడగకుండా చేసేలా ఉండాలి ఆల్రేడీ వాడికి నా మీద కోరిక ఉంది కాబట్టి అది నేను తీరిస్తేసరిపోతుంది అనుకున్నాను కాని అలా నన్ను నేను పూరిగా తాకట్టుపెట్టుకుని చయించుకోవాల్సిన పని లేదునాకు నేనె చీప్ గా కనిపించాను. మంచి చెడ్డలు లెక్కేసుకుందం నాకు తెలిసి కుమార్ కి నాతో మోదటిసారి కాదువాడ్ని పాడు చెస్తనాను అనుకోతానికి అల అని నేను దగ్గరకు రానియకుండ ఉంటే బుద్ది ఇంకెవరి దగ్గరకి పోకుండాఉంటాడని నమ్మకం లేదు పైగా నేను పూర్తిగా వాడికింద పడుకోవల్సిన పని లేదు వాడితో చనువు గా ఉంటూచిన్న చిన్న పనులు చూసి చూడనట్టు పోతే చాలు ఇవన్ని ఒక పక్కన పెడితే నేను పక్కింతావిడ ని వాడికిందపడుకోబెడుతున్నాను కొంచెం నా దగ్గర నుంచి పూర్తిగా ఆవిడ దగ్గర్నుంచి వాడికి సుకాన్ని అందిస్తున్నానుకాకపోతే వాడ్ని చదువు సంక నాకిపోకుండా చుస్కోమని కాస్త గట్టిగా చెబితే సరిపోద్ది ఇలా ఇన్ని ఆలొచనలతోఇంటికోచ్చెసాను…

ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది ఎక్కడకి పోయాడొ అనుకుంటూ తాళం తీసుకుని లోపలకి వెళ్ళి వాడు ఒచ్చేపాటికికసుక్కున కనపడాలని ముందు స్నానం చేసెసి ఒక పల్చటి సిల్కు చీర తీసుకుని ఒంటికి అతుక్కుపొయెలా టైటుగా కట్టుకుని జాకెట్ చిన్నది వేసి నడుము బాఘం బాగ కనపడెలా బోడ్డు కి ఎప్పుదు లేనంత కిందకి కట్టి వంటింట్లొపనులు చూసుకుంటున్నాను కాసెపటికి వాడు తలుపు తీఎసి వేసిన చప్పుడు అయ్యింది వెంటనే చేస్తున్న పనినిఆపేసి వంట గదిలో పైన అరలో అందనిదాన్ని దేన్నొ తీస్తున్నట్టు చేతులు పైకి చాచి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇంతలోవాడు వంట గది తలుపు దగ్గర నుంచుని అలానే గుటకలు మింగుతూ చూడతం నేను గమనిస్తూనే ఉన్నానుఇంకాసేపు వాదికి చుపించాల్సొనవన్ని చూపించి నిదానంగా ఆ పైన ఉన్న దాన్ని అందుకుని కిందకి తీసి ఇటుతిరిగాను వాడు సడన్ గా చూపు మార్చుకుని ఇప్పుడే ఒచ్చినట్టు ముందుకి ఒక అదుగు వేస్తూ అరెరె నన్నుపిలవోచ్చు కదా ఆంటీ మీకెందుకు అంత స్రమ అన్నాడు ఎం పరవాలేదు లె కాని ఎమన్న తిన్నవా నికోసమేపునుకులు వేస్తున్నాను అలా వెళ్ళి కూర్చొ తీసుకొస్తాను అన్నను బలెవారె నేను కూడా హెల్ప్ చెస్తా ఆగండినాకోసం మీరొక్కరే కస్టపడకండి అంటూ పనులు అందుకున్నాడు మద్య మద్య లో నన్ను తాకొచ్చు చూదోచ్చుఅని వాడి ఆత్రం అది ఇద్దరికి తెలుసు నేను కూడా ఏమి మాట్లాడలేదు వాడు ఆల్రెడీ నన్ను ఎక్కెసాడు కాబట్టికచ్చితంగా ఇంకొ అవకాసం కొసం చూస్తూ ఉంటాడు అది ఎవ్వరూ ఆపలేరు కాకపోతే ఒక్కొ మనిషి ఒక్కొ రకంగాఅవకసం వెతుక్కుంటాడు వీడికి కోన్ని అవకాసాలు నేనే ఇద్దం అనుకుంటున్నాను కాని పూర్తిగా నన్నుఎక్కడానికి కాదు కనులు విందు చేసుకోవడానికి ఇంకా అక్కడక్కడా చేతులు వేసుకోవడానికి మాత్రమే….

ఏమాట కామాట ఈ ముసుగులో గుద్దులాట నాక్కూడా బలే రంజుగా ఉంది చూద్దాం మొత్తానికి మనం అనుకున్నపని ఇతే చాలు ముందు అనుకున్నాను. ఇంతలో ఇద్దరం పునుకులు వేసుకుని తినేసాం ఈ వంట పని మొత్తంఅయ్యెలొఫు వాడి మోడ్డ ని నా గుడ్డకి ఒక పది సార్లన్నా అనించి ఉంటాడు ఇనపకడ్డిలాగా బిర్ర బిగుసుకుపొఇఉంది వాడి మగతనం మొత్తనికి నడుము మీద ఎదో అంటిందని మద్యలొ మొత్తం తడిమేసాడు నేను కొంచెంతాకనిచ్చ ఎందుకో వాడి ఆత్రం చూస్తుంటే జాలేసింది కాసేపు టి.వి చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకున్నాం బొజనాలుచేసెసి ఇంక పడుకుందాం అని రుము కి వెళ్లాను వాడు మహదానందంగా మంచానికి ఒక వైపు పడుకునినెనెప్పుడొస్తానా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు పక్కింటాయన కి ఈవేళ కుదరదని మెసేజ్ పెట్టేసాను కాని నాఅనుమానం ఎంటంటే వీడికి సెంటీమీటరు చనువిస్తే కిలోమీటరు దూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు పైగ నాక్కూడా వాడిచేష్టలు నచ్చుతునాయి ఇలా ఇతే కష్టం అనుకుని బెడ్ దగ్గరకి ఒచ్చి దిండు దుప్పటి తీసుకుని నేను హాలు లోపడూకుంటాను ఇవాళ అన్నాను అప్పుడు చూడాలి వాడి మొఖం పాపం ఏడుపోక్కటే తక్కువ నేను మొఖం కాస్తచిరాగ్గ పెట్టి హాలు లోకి ఒచ్చి కుచున్నాను ఒక పది నిమిషాల తరవాత వాడొచ్చాడు నిజనికి ఎప్పుడొస్తాడా అనిఎదురు చూస్తున్నాను ఇప్పుడు వాడు నన్ను కదిలించే మాతల్లో సందు చూసుకుని వాదిని నేను చెప్పింది చేసెలామలచుకోవాలి….

వాడు వచ్చి నా పక్కన సోఫాలో కాస్త దూరంగానే కూర్చుని నేను మళ్ళీ ఎదన్న తప్పు చేసానా ఆంటీ అన్నాడు.నేను ఏమి మాట్లాడకుండా తల దించుకునే ఉన్నాను ఆరోజు నిజంగా నా బుడ్డీ గడ్డీ తిన్నది ఆంటీ నన్నుక్షమించండి మీరు సాయంత్రం నుంచి నాతో అలా సరదాగా ఉంటే ఎంత ఆనందపడ్డానో నాకే తెలీదు ఇంతలోఎమయ్యిందో అర్దం కావట్లేదు ప్లీజ్ చెప్పండీ అన్నాడు. అంటే సాయంత్రం నుంచి సరదాగా ఉంది రాత్రికి మళ్ళీఎక్కెద్దాం దీని అనెకదా నీ ఆనందం అన్నాను. అయ్యొ చి చి అలా కాదాంటీ అంటుంటే ఇంక ఆపు కుమార్ చాలుప్లీజ్ నా స్నెహితురాలి కొడుకువని నువ్వు చేయకూడని తప్పు చేసినా కూడా అన్ని మర్చిపోయి నీతో మంచిగాఉంటున్నందుకు మళ్ళీ అవే వెషాలు అన్నాను. అసలు ఇంతకీ నేను ఇప్పుడు ఏమి చేసాను అదన్న క్లియర్ గాచెప్పండి ఆంటీ ముందు అన్నాడు నిజమే పాపం వాడేమి పెద్దగా చెయలేదు ఇక థప్పదని ఇందాకటినుంచి నువ్వునన్ను తాకలని చూడత్లేదా థాకట్లేదా ఎంత ఒద్దనుకుని మాములుగా ఉంటున్నా నువ్వు నన్ను ఉండనిస్తున్నావాఅసల ఇప్పుడు మంచం మీద పడూకుంటే కాం గ పడుకుంతావ నువ్వు రొజూ నిద్ర నటిస్తూ నన్ను పట్టుకునిపిసకడం నాకు తెలిదనుకుంటున్నావా అంటు బడ బడా అనేసి చేతులు మొఖానికి అద్దం పెట్టుకుని ఏడుపుమొదలెట్తాను దొంగ ఏడుపే అనుకొండి కానీ ఏడుపు నటించదం చలా కస్తం ఇంతలో వాడు కింద కూర్చుని నాకాళ్ళు పట్టుకుని నన్ను క్షమించండి ఆంటీ మీరు ఇంత బాడ పడతారు అనుకోలేదు ఆరొఝు జరిగిన దాని బట్టినేనంటే ఎంతో కోంత మికు ఇష్టమే అనుకుని అలా చేసాను అంతే ఈ క్షనమే వెళ్ళిపోతాను నేను మళ్ళి నీకుకనిపించను నన్ను క్షమించండి అంటూ లోపలకి వెళ్ళాడు…. మోత్తానికే మోసం ఒచ్చినందుకు నా తల నేనుబాదుకుని ఒక నిమిషం ఆగి నేను కూడా లోపలకి వెళ్ళాను…..

లొపలకి వెళ్ళే సరికి కుమార్ వాడి పెట్టె సర్దుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తున్నావ్ కుమార్ అన్నాను వాడు ఏమిమాట్లాడలేదు దగ్గరకెళ్ళి బుజం పట్టుకుని నా వైపు తిప్పాను వాడి కళ్ళ వెంట నీళ్ళు జల జలా కారిపోతున్నాయిఅలానే కొంచెం ఏడుపు గొంతు తో నన్ను క్షమించండి ఆంటీ ఇంకెప్పుడు మిమ్మల్ని బాదపెట్తను అన్నాడు ఈసారివాడ్ని అలా చూసేసరికి నాకు నిజంగానే కన్నీళ్ళు ఒచ్చాయి కాని కళ్ళు తుడుచుకుని చ చా ఉరుకో కుమార్ఇందాక మాట్లాదింధి నీ మీద కోపంతో కాదు నా బాద అంతా కోపం రూపంలో బయటకొచ్చెసింది నువ్వే నన్నుక్షమించు అన్నాను. వాడు వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకుంటూ బాదెంటి ఆంటీ నా గురించెన లేక ఇంకెమైనా నా ప్లీజ్చెప్పండి ఎమయింది అని అడిగాడు నువ్వు చిన్న పిల్లోదివి నికెందుకు లె పైగా ఇవి చెప్పుకుంటే తీరె బాదలు కాదుప్లీజ్ ఆంటీ చెప్పండి నాకు చెతనయిన సాయం నేను చెస్తాను నేను చేసిన తప్పుకి మీ బాద తగ్గించి ఇనా రుణంతీర్చుకుంటాను అని ప్రాదేయపడ్డాడు ఆ సమయం లో ఇంక నన్ను ఏమీ ఆపలేదు వాడిమీద ఎక్కడలేని ప్రెమపుటుకొచ్చెసాయి వెంటనె వాడిని దగ్గరకు తీసుకుని హత్తుకుని కన్నీల్లు కార్చాను ఈసరి మాత్రం నిజంగానెఒచ్చెసాయి నెను ఆడబోయె ఆట వల్ల వీద్ని ఇంత బాద పెట్టినందుకు….

Updated: February 16, 2016 — 11:10 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme