Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు -11

వాడు కొంచెం కూడా స్రుతిమించలేదు ఈసరి నా బుజం పైన చేయి వేసి నన్ను మంచం మీద కూర్చొబెట్టి నాపక్కన కాస్త దూరంగా కూర్చుని ముందు అసలు ఎమయిందో చెప్పండి ఆంటీ అన్నాడు, మా ఆయనకిపక్కింటావిడకి ఉన్న రంకు గురించి చెప్పా వాళ్ళు ఎంత స్రుతి మించిపోయారో చెప్ప నా కాపురం కూలిపోద్దెమోఅని బయమెస్తుంది కుమార్ ఇవన్ని నాకు ఎలా తెలుసు అని అడక్కు నేను చెప్పలేను నాకు ఎం చెయాలో అర్దంకాట్లేదు మా ఆయన్ని ఎలా ఆ మాయ లోనుంచి బయటకి తీసుకురావాలో అర్దం కావట్లేదు అది ఈయన దగ్గరదబ్బులు నగ నట్ర లాంటివి గుంజుతుందని కూడా నా అనుమనం ఈ పరిస్తిటి నుంచి ఎలా బయటకి రవాలోతెలీట్లేదు గట్టిగా ఆయన్ని నిలదీద్దం అంటే నీ ఇష్టమొచ్చింది చేస్కో ఫో అని విడాకులిచ్చెస్తాడేమొ అని బయంఅనుక్షనం నరకం అనుభవిస్తున్నాను అన్నాను. అంటే మీ ఆయన మీద కసితో మీరు పక్కింటాయన కిందపడుకుంటున్నరనమాట నిజమెనా అన్నాడు ఈసారి తెల్ల మొహం వెయడం నా వంతు అయ్యింది వాడు చిన్ననవ్వు నవ్వి బయపడకండి ఆంటీ నెనొచ్చిన మొదటి రోజే మీ పక్కింటాయన్ని వెనక నుంచి వెళ్లటం చూసానుమీరు నేను పడుకున్నాక వెళ్లి రావటం కూడా చూసాను కాని నాకు కారనం అంతు పట్తలేదు ఇందుకనమాటఅన్నాడు అవ్ను ఒకందుకు అదెయ్ కారణం అని వాడి చెయ్యి తీసుకుని నా నెత్తి మీద పెట్టుకుని నా జీవితం లొఅటి బయంకరమయిన రహస్యాన్ని నితో పంచుకున్నాను ఇంకెవర్కి చెప్పనని నేను చచ్చినంత ఒట్టు వెయ్యిఅన్నాను అయ్యూ పిచ్చి ఆంటీ నేను నిజంగా చెప్పలనుకుంటే ఈ ఓట్టు నన్ను ఆపగలదు అంటారా ఒకసారిఆలొచించండి అన్నాడు నాకు నిజమే అనిపించింది సరే నాకు ఈ విషయం లో సహాయం చేసి పెట్టు నీ కో

రిక నేనుతీరుస్తా అన్నాను.. చి చీ నాకు అలా ఒద్దు ఎదో మనసు చంపుకుని నాతొ పడుకొవక్కర్లెదు నికు నేను సహాయంచేస్తాను కాని నికు మనసయినప్పుడే నువ్వు నా కోరిక తీర్చు కకపోతే ఈలోపు నేను నా ప్రయత్నాలుచేసుకుంటూ ఉంటాను నువ్ కాదనకూడధు మరి అన్నాడు ప్రయత్నాలు ఎంతి దెనికోసం అన్నాను అంటే ఎలాచెప్పాలి ఉమ్మ్మ్మ్మ్… మచ్చుక్కి ఇలాంటివి అనమాట అంటూ చుప్ మని నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడువాడు చేసిన పనికి ఎందుకో తెలీదు కాని నాకు నవ్వొచ్చేసింది ఆ నవ్వు చూసి వాడి మొఖం కూడా ఆనందం తొపొంగిపోయింది సరే ఇంతకి అసలు ఎల సహాయం చేద్దం అనుకుంటున్నావ్ అన్నాను ముందు ఆ పక్కింటావిడనిచూడాలి నీ అంత కాకపోయినా ఒక మాదిరిగా అన్న ఉంటదా ఎందుకు అదుగుతున్ననంటే ముందు ఆమెనిమంచి చేసుకోవాలి కుదిరితే మంచం ఎక్కించాలి అప్పుదు నా మాయ లొ పడేటట్టు చేసి మీఎ ఆయన్ని బయటకితెచ్చెద్దం ఎమంటావ్ అన్నాడు. నాకు ఒక్కసారిగా మింద్ బ్లొక్ ఇపొఇంది అక్షరాలా నా మనసులో ఉన్న ప్లానువీడు ఇంత తక్కువ సమయంలో చెప్తుంటే.. అంతా బానె ఉంది కాని మా ఆయనకి దాని మీద అసహ్యం కలగాలిఅంటే దానితో నువ్వు ఉన్నప్పుడు మా ఆయన కళ్ళారా చూడాలి దాని మాటలు విని నా మొగుడుకి అదంటే విరక్తిపుట్తాలి అది అలా మాట్లాదేలా నువ్వే చెయాలి అన్నాను వాడి చేతులు పట్టుకుంటూ…

ఆమ్మో చలా పగబట్టేసావ్ దాని మీద సరే అలాగే చేద్దం మొత్తం కద నేను నడిపిస్తాను నాకు కాస్త పుష్ ఇస్తాఉందు ఆంటీ అప్పుడప్పుడు చాలు అన్నాడు…. మరునాడు ఉదయమే పక్కింటావిడ దిగింది నా మోగుడురాలెదెంటా అని అనుకున్నాను ఆయన ఫొను చేసి రత్రికి ఒచ్చెస్తున్నానొయ్ రెడీగా ఉండు రాత్ర్కి చినెమకి వెల్దాంఅన్నాడు ఒరీడి ఎసాలో అనుకుని పైకి మాత్రం తెగ సంబర పడిపోతున్నత్తు మాట్లాడాను…

ఉదయం యదావిదిగా స్కూలు కి వెళ్ళాను లంచ్ లో ఒకసారి విక్కీ నా వంక ఉక్రొషంగా చూస్తూ ఎదురయ్యాడుఎడిసవ్ లె అన్నట్టు చూసి నేను ఒచ్చేసా. ఉదయమే కుమార్ కి పక్కింటావిదని చూపించి పరిచెయం చెసా మాఫ్రండు వాళ్ళ అబ్బాయి అండి కాలేజి వెతుక్కోడానికి ఒచ్చాడు అని చెప్పా. ఆమె కూడా నవ్వుతూ పలకరించిందితరవాత లోపలకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాళ సాయంత్రం దాకా మీ అంకుల్ రారు పక్కింతాయన కూడా ఆఫీసుకివెళ్ళిపోతాడు ని ప్రయత్నాలు నువ్వు చేసుకో అన్నాను నేను గబ గబ రెడీ అయ్యి వెళ్ళబోతుంటే నాచెయ్యిపట్టుకుని లాగి గోడకి ఆనించి అబ్బ ఈ చీర లొ సూపర్ ఉన్నావ్ ఆంటీ అంటూ నా నడుము రెండుచేతులతో పట్టుకుని పిసికెస్తున్నాడు ఓయ్ దెబ్బలు పడతాయి నీకు ఎంటా అనులు అంటూ చిన్నగా మొట్టికాయవేసాను నా మాటల్లో కోపం లేదు అది నాకె అర్దమైపొతుంది దాంతో వాడికి ఇంకాస్త దైర్యాం ఒచ్చినట్టుంది అలాగెముందు కి ఒంఘి నా మెడఒంపుల్లొ స్మూచ్ చేసాడు నాకు ఒక్కసారిగా నరాలు జివ్వు మన్నాయి
బలవంతంగా వాడ్ని పక్కకు నెట్టి రత్రి ఎం చెప్పావ్ ఇప్పుడు ఎం చెస్తున్నావ్ అన్నాను ఈ మాటల్లో కూడా కోపంలేదు మాములుగా అన్నాను చెప్పను గా నా ప్రయత్నాలు నేను చేసుకుంటా అని అవె ఇవి అన్నాడు సరే టైముఇఫోయింది సాయంత్రం ఒచ్చాక ఎం జరిగిందో చెప్పాలి అన్నాను. సరె కానీ ఆంటీ ఒక చిన్న సాయం చేసి పెట్టు అనిమళ్ళీ చేయి పట్టి లాగాడు ఈసారి నా అదుపుతప్పి వాడిమీదకి పడ్డా వాడుకూడా ఆపుకోలేక వెనక మంచం మీదపడ్డాడు మంచం పైన వాడు వాడిపైన నేను ఉన్నాను ఎందుకో తెలీదు కాని వెంటనే లెగవలేక పోయాను అలానేవాడి కళ్ళలోకి చూస్తున్నాను వాడి చేతులు ఉరుకొవు గా నా పిర్రల మీద వేసి చీర మీద నుంచే పిసికేస్తున్నాడుఅబ్బా నన్ను వెల్లనివ్వవా ఇవాళ అన్నాను కొంచెం హస్కిగా వాడు దాంతో పిర్రలు మళ్ళీ పిసికి నేను అడిగినసాయం ఇది కాదు ఆంటీ ఇనా ఈ సాయం కూడా బాగుంది అన్నాడు ఇంతకి ఎంటో చెప్పు ముందు అన్నానుపక్కింటావిడకి ఇవాళ నాకు బోజనం పెట్టమని చెప్పు నీకు వంట అవలేదు అని చెప్పి వెళ్ళు మొహమాట పడతాడుమీరె వెళ్ళి పిలవండి అని చెప్పు అన్నాడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావ్ ర ఇన్ని తెలివితేటలు అంటూ తెలికుండానె వాడిబుగ్గ మీద ముద్దు పెట్తేసాను మీరు ఇలా అదగకుండా సాయం చేస్తుంటే ఇలంతివి బోలెడన్ని ఇడియా లుఒచ్చెస్తాయి అన్నాడు. అప్పుడు మల్ళీ నేను ఉన్న పోశీషను గుర్తొచ్చి ఏడిసావు లె అంటూ వాడి పైనుంచి లేచి చీరమొట్తం సరిచేసుకుని కస్త బొడ్డు పైకి లాక్కుని వెల్లబోతుంటే కాస్త బొడ్డు కిందకి కట్టచ్చు గా అన్నాడు అల కడితేఊరంతా మీధెక్కడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఎలా కట్టాలో మాకు తెలుసు అన్నాను. పోని ఇంత్లోఉన్నప్పుడైనా ఈ దౌర్భాగ్యుడి కోసం కిందకి కట్టు ఆంతీ అన్నాడు నేను వెనక్కి తిరిగి వెక్కిరిస్తున్నట్టు ఒకనవ్వునవ్వి ఒచ్చెసా……

వాడు అన్నట్టుగానె పక్కింటామెకి ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పాను బలేదానివి అమ్మయి అంతగా చెప్పాలా నేనుచూసుకుంటాలె వెళ్ళు అంది. తాంక్స్ అంది అని ఒచ్చెసా వీడు మాములోడి లా ళేడు నన్నె ఇంత మాయచేసాడంటే కచ్చితంగ ఇవాళ దాన్ని ముగ్గులోకి దించుతాడనిపించింది. సాయంత్రం ఇంటికెళ్ళెలోపు మా ఆయనకుమార్ గాడు హాలు లో కూర్చుని నవ్వుకుంటూ ఎదో మాట్లాడుకుంటున్నారు మా ఆయన నన్ను చూడగానెబలె సరదాగ ఉన్నాడోయ్ కుర్రోడు త్వరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి రా సినెమాకి వెల్డాం అన్నగా అన్నాడు సరే అనిలోపలకి వెల్తుంటే వంట ప్రోగ్రాము ఏమి పెట్తకు బయట తిందాము లే అన్నాడు స్ననం చేయడానికి వెళ్ళా కుమార్మొఖం లో ఒకలాంటి అలసట కనిపించింది వీడు ఏదో చేసె ఉంతాడు అనుకున్నాను అలసటతో పాటు సాదించానుఅన్న హుందాతనం కూడా తొనికిసలాడింది నిజంగా వాడి మొఖం లో అన్ని కనపడ్డాయో లెక అన్ని నా ఊహలోతెలీదు కాని కనుక్కోవాలని అవకాసం కోసం చూస్తున్నాను….

శ్నానం చేసి చీర కాస్త బొడ్డు కనపడెలా కట్టి అంతో ఇంతో సెక్సీ గా తయారయ్యి హాలులోకి ఒచ్చా కుమార్ నన్నుచూసి నొరెళ్ళబెట్తాడు మా ఆయన లేచి లోపలకెళ్ళి నన్ను పిలిసారు ఎదొ కనిపించట్లేదని రూములో ఈయన అటువెళ్ళగానె వీడు నా బొడ్డు దగ్గర గిల్లి తాంక్స్ ఆంటీ నాకోసం కనపడెలా కట్టినందుకు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెంకిందకి ఉంచు ప్లీజ్ అన్నాడు నేను నవ్వి లోపలకెళ్ళిపోయాను ఆయన పక్క గదిలో ఉండగానె వీడు ఈ పనులుచేస్తుంటే బలే ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది లోపలకి వెళ్ళగానే మా ఆయన నన్ను లాక్కుని గట్టిగా వాతేసుకునిఅబ్బ ఎని ఇంత్ అందంగా తయారయ్యావ్ సినేమా ప్రోగ్రాము కాన్సిల్ చేసెద్దమా అన్నారు అయ్యో ఊరుకోండిఅవన్ని రాత్రికి చూసుకుందాం గా ఇనా ఎంటి ఇవాళ ఇంత రంజు మీద ఉంది పుంజు అన్నాను వారంఅయిపోతుందిగా అందుకని అన్నారు అక్కడకీడేదో వారానికి 7 సార్లు చేసెటట్టు అని మనసుళో అనిపించింది పైకిమాత్రం కైపు గా నవ్వుతూ సరే పదండి రాత్రికి మీ ఇష్టం అన్నాను సినేమాకి వెళ్లాక హాలులో మా మూడు సీట్లకిరెందు వైపులా మగవారే ఉండటంతో నన్ను మద్యలో కూర్చోపెట్టి అటు ఇటు మా ఆయన కుమార్ గాడుకూర్చున్నారు… ఆక్కడ జరిగిన రాసలీలలు తరువాతి బాగం లో…..

సీట్లలో కూర్చున్నాక కాసేపటికి లైట్లు ఆపెసారు నాకు యెడం వైపున కుమార్ గాడు కుడి వైపున మా ఆయనకూర్చున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు కుమార్ గాడు చేతులేస్తాడా అని చూస్తున్నాను ఇంతలొ కుడి వైపు నుండి మాఆయన చేయి నా చేతి మీద పడింది ఆయన దగ్గరకి జరిగి చెవులో బాగా నిక్కిపోయింది కాసేపు ఆడించు అంటూనా చేయి తీసుకుని ఆయన మడ్డ మీద వేసుకున్నారు జిప్పు తీసేసినట్టున్నారు చేయి పెట్తగానే వెచ్చగాకాలిపోయింది ఎంతి ఈయన ఊరెళ్ళి ఏంచేసి ఒచ్చాడో ఇలా చెలరేగిపోతున్నారు అనిపించింది సరె అనుకుని ఏమీమాట్లాడకుందా చేయి ఆడించడం మొదలెట్టాను ఒక నిమిషం లోపే కారిపోయింది చేతులో కార్చేసాడు అలానేఆయన కర్చీఫ్ తీసి నా చేయి తుడిచి దాంతోనే ఆయన మడ్డ తుడుచుకుని సేటు కింద పాడేసారు ఇక నన్నుకదిలించకుండా సినిమా లో లీనం ఇపోయారు ఊరెళ్ళొచ్చిన అదే పాత చింతకాయ పచ్చడి అనుకున్నాను…ఇంతసేపు అసలు నన్ను కదిలించకుండా ఉన్న కుమార్ గాడు చేతులు కట్టుకున్నట్టు కూర్చుని వాడి ఎదంచెయ్యి తీసి నాఎడం రొమ్ము మీద వేసి ఒకసారి పిసికి ఒదిలాడు నిదానంగా తల వాడి వైపు తిప్పి ఎం చేస్తున్నావ్పక్కన మా ఆయన ఉన్నారు అన్నాను పిలిచి చెప్తావ ఎంటి వీడు పిసుకుతున్నాడని అన్నాడు. నాకునవ్వొచ్చ్చింది ఆ మాటకి నిదానంగా సర్లే ఇంతకి ఏమి జరిగింది ఇవ్వాళ అన్నాను ఏముంది మాములే తిన్ననుపడుకున్నను లేచాను అన్నాడు అంతేనా పక్కింటావిడతో ఏమి జరగలేదా అన్నాను నిరాశగా… పడుకున్నానుఅని చెప్పాగా ఆంటీ అంటు వంకరగా నవ్వాడు నాకు దాదాపు అర్దమైపోయింది కాని
కంఫార్మ్ చేసుకొడానికి మళ్ళి అడిగాను ఎవరితో పడుకున్నావ్ అని వాడు చేయి మెల్లిగా నా మచ్చికలమీద రాస్తూనువ్ ఎవరితో పడుకోమన్నావో వాళ్ళతోనే అన్నాడు నాకు ఇక ఆత్రం ఆగలేదు ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పుఅన్నాను ఇంతలో మా ఆయన ఎంటి చినెమ బాలేదా అన్నాడు లేదు ఆ ఆక్టర్ ఎవరో వీడి ఫ్రెండు అంటచూపిస్తున్నాడు అన్నాను ఓహ్ ఓకే అని మళ్ళి చినెమ లో లీనం అయ్యారు ఇక ఇక్కడ కుదరదని అర్దమయ్యి కాంగా ఉన్నాను వాడి చేయి నా నడుము మీద పోట్ట మీద వేసి పాముథూనే చేవి దగ్గరకోచ్చి నా చేవి మొత్తాన్నినోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తున్నాడు నాకు కంట్రోల్ చేసుకోడం చలా కష్టం గా ఉంది సీటున్ ఎంత గట్టిగా బిగించిపట్టుకున్నానో నాకే తెలీదు అన్నాను వాడు కాసేపు ఆగి నన్ను ఒదిలి చేవి దగ్గరకు ఒచ్చి రాత్రికి నా గదికి రావివరంగా విప్పి చెప్తాను అన్నాడు ఈ విప్పుకోడాలు ఏమీ ఒద్దు కాని మాములుగా చెప్పు చాలు అన్నాను వాడునవ్వి సరే రా అన్నాడు సినెమ జరుగుతున్నంత సేపు పెద్దగా మాటలు ఏమి లేవు కాని వాడు మాత్రం నా పొట్ట నిపాముతూ బొడ్డు లో వేళ్ళు పెట్టి కెలుకుతూ నా బాయలు నొక్కుతూనే ఉన్నాడు నాకేమో కింద తదిచి పొయిందికాని వాడు కనీసం నా ఆతుల దగ్గరకికూడా చేయి పోనివ్వలేదు….

ఇంకాసేపు ఇతే నేనె అదిగేసెదాన్నెమో కింద పెట్టరా చేయ్యి అని… ఈ రాత్రికి వీడి దగ్గరకెల్తే నేనే అడిగిఎక్కించుకునేలా ఉన్నాను ముందు ఏం జరిగిందో తెల్సుకోవాలి అప్పటి దాకా జాగ్రత్త పడాలి అనుకున్నాను.బయట హోటెల్లొ తినేసి ఇంటికొచ్చి ఎవరి గదుల్లొకి వాళ్ళం వెళ్ళిపోయాం మా ఆయన సాయంత్రం చేసిన పనులుచూసి కుమ్మ్మేస్తాడని అనుకున్నాను కాని ఎప్పటిలానే రెందు ఊపులూపి కార్చేసి పక్కకి తిరిగి పడుకున్నాడు.నాకేమో పూకంతా జిల జిల గా ఉంది ఒక్క క్షనం ఇతే వెళ్ళి కుమార్ గాడితో చేఇంచేసుకుందాం అనుకున్నానుఅతి కష్టం మీద ఆ ఆలొచన తీసెసి ఇంకా కష్టం మీద నిద్రపోయాను తెల్లారె కుమార్ గాడు నా వంక కోపంగాచూసాడు నేను దగ్గరకెళ్ళి సారి రా అనుకోకుండా నిద్ర పట్టేసింది అన్నాను సర్లే నీ ఇష్టం నీకెప్పుడు కవాలంటేఅప్పుడే చెప్తా అని వాడి పనుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు నేను యదావిది గా రెడీ అయ్యి స్కూలు కి వెళ్ళిపోయా మాఆయన నాకన్నా ముందే ఆఫీసుకి పోయాడు….

స్కూలుకి వెళ్లానే గాని మనసంతా ఆత్రంగానే ఉంది వీడు ఎంతవరకు ఒచ్చాడో తెల్సుకోవాలి అని రెండొ పిరియడ్కాలి అని వాడికి ఫోను చేసా చెప్పరా ఎమయిందో అన్నాను మధ్యనం నుంచి సెలవు పెట్టి ఒచ్చెయ్ అప్పుడు చెప్తాఅన్నాడు ఇప్పుడు ఫోను లో చెప్పచ్చు గా అన్నాను కుదరదు అని ఫోను పెట్టేసాదు, సరె అని ఇక నా ఆత్రంఆపుకోలేక మధ్యనం వెళ్ళిపోయా వాడికి కాల్ చేసా కాని ఎత్తలేదు పడుకున్నాడేమొ అనుకున్న కాని ఇంటికెళ్ళాకతెలిసింది పడుకున్నాడు కాని పక్కింటావిడతో కలిసి అని… కిటికి లోనుంచి చూస్తుంటే నాకే పిచ్చ మూడొచ్చిందిగుబికి గుబికి మని గుద్దుతూనే ఉన్నాడు దాదాపూ పావుగంట సేపట్నుంచి ఆపకుండా…….

Incoming search terms:

  • telugu sexకథలు
Updated: February 16, 2016 — 11:06 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme