Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నా పూకు చిరిగిపోతుందేమో – 38


ఈ సారి నా వంతు. అడగనా?” అన్నాడు అతను. “ఊఁ..” అంది సుజాత. అతను అంతలోనే ఏదోఆలోచిస్తూ, “అవునూ! రేపు మన ఇద్దరినీ ఎక్కడికో పంపిస్తామన్నారూ! ఎక్కడికో నీకు తెలుసా?” అన్నాడు.సుజాత వెంటనే “ఏమోనండీ తెలీదు.” అంది. అతను నవ్వేసాడు, అప్పుడు అర్ధమయింది ఆమెకి మళ్ళీ ట్రేప్లో పడిపోయిందని. మొగుడి తెలివికి మురిసిపోవాలో, తన తెలివితక్కువతనానికి ఏడవాలో తెలీకబుంగమూతి పెట్టుకొని, నెమ్మదిగా జాకెట్ తీసి, ఒక అడుగు ముందుకువేసింది. అతి పలుచటి డిజైనర్ బ్రావేసుకొని ఉందామె. సగ్గానికి పైగా స్థనాలు బయటకి తొంగి చూస్తున్నాయి. ఎండ తగలని చోటేమో, మరింతతెల్లగా ఊరిస్తున్నాయి. అలాగే వెళ్ళి వాటిని కొరికేయాలనిపించింది అతనికి. “ఇంకెంతసేపులే..” అని,తనను తాను సముదాయించుకొని, “ఇప్పుడు నువ్వు అడుగు.” అన్నాడు. ఆమెకి అర్ధం అయిపోయింది,
అతను తప్పకుండా ఓడిపోతాడని. అయినా పట్టుదలగా ఆలోచించి, అడిగింది, “మీ ముందు నిలబడిన అమ్మాయి మీకేం అవుతుందీ?” అని. అతనుఆలోచించకుండా “ఫ్రెండ్.” అన్నాడు. ఆమె గబుక్కున “కాదు..” అనబోయి, తమాయించుకొని, “కరెక్ట్..” అంది నవ్వుతూ. “కరెక్టా!? ఇది చీటింగ్.”అన్నాడు అతను ఒక అడుగు ముందుకు వేసి. “మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటీ?” అంది ఆమె నవ్వుతూ. “పెళ్ళాం.” అన్నాడు. “ఇప్పుడు కరెక్ట్.” అంది ఆమెనవ్వుతూ. అతను ఆమెని చూసి నవ్వుతూ “ఫరవాలేదే, నీకూ బుర్ర ఉంది.” అన్నాడు. ఆమె గర్వంగా నవ్వింది. “సో, ఇప్పుడు నేను ఓడిపోయినట్లేనా!”అన్నాడు అతను. “అవును.” అంది గర్వంగా. అతను నిరాశను నటిస్తూ, పంచెను తీసేసి, ఒక అడుగు ముందుకు వేసాడు. అతని వంటిపై అండర్ వేర్మాత్రమే ఉంది. జరిగిన మోసం ఆమెకి అర్ధం కాలేదు. అతను మనసులోనే నవ్వుకుంటూ, “సరే! ఈసారి నేను అడుగుతాను.” అన్నాడు. ఆమె”కానీయ్.” అన్నట్టుగా చిన్నగా నవ్వింది. అతను ఆమె స్థనాలను చూపిస్తూ “వాటిని తెలుగులో ఏమంటారూ?” అన్నాడు. ఆమె సిగ్గుతో మొహంఎర్రబడగా “ఛీ..” అంది. “అంటే తెలీదా! చెప్పవా!?” అన్నాడు. “నాకు తెలీదూ, నేను చెప్పను.” అంది మొండిగా. “అయితే ఓడిపోయావు.” అన్నాడు.సుజాత అతన్ని తినేసేట్టు చూసింది. “తీసేయ్..” అన్నాడు అతను నవ్వుతూ. ఆమె అలాగే కొరకొరా చూస్తూ, బ్రాని తీసేసి, ఒక అడుగు ముందుకువేసింది. అతను ఆమె స్థనాలనే చూస్తూ, చేతులు నలుపుకుంటూ, “ఇప్పుడు నువ్వు అడుగు.” అన్నాడు అతను. ఇద్దరి మధ్యా ఇంకా మూడు అడుగులదూరం మాత్రమే ఉంది. ఆమె వంటిపై లంగా పేంటీ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆమె ఈసారి గెలవాలని ఫిక్స్ అయినట్టుగా అతని వైపు సూటిగా చూసి, “ఇంకానా వంటిపై ఏం మిగిలి ఉన్నాయి.” అంది. అతను ఏదో చెప్పబోతుండగా, “ఆగండి, కంటికి కనిపిస్తూ ఉన్న వాటి గురించి అబద్దం చెబితే ఒప్పుకోను.”అంది. అతను “సరే!” అని, ఆమె వైపు ఎగాదిగా చూసి, “లంగా మాత్రమే ఉంది.” అన్నాడు. “కావాలని అబద్దం చెబుతున్నారు.” అంది సుజాత ఉక్రోషంగా. “లేదే..”అన్నాడు అతను. “లోపల అది ఉంటుందని తెలీదా?” అంది అదే ఊక్రోషంతో. “ఏది ఉంటుందీ?” అన్నాడు అతను పెదాలు బిగించి నవ్వుతూ. “పేంటీ..” అనేసి, నాలుక కరుచుకుంది. అతను నవ్వుతూ “కంటికి కనిపించిన వాటి గురించి అబద్దం చెప్పకూడదన్నావు. అది కంటికి కనిపించదుగా.అవునా!” అన్నాడతను. సుజాత అవునన్నట్టు తల ఊపింది. “సో, ఓడిపోయావు.” అన్నాడు. ఆమె మౌనంగా లంగా తీసేసి, పేంటీతోనే ఒక అడుగుముందుకు వేసింది. ఇద్దరి మధ్యా రెండు అడుగుల దూరం మిగిలిఉంది. “ఇక నేను అడుగుతాను.” అని, “మనిద్దరి మధ్యా ఎంత దూరం ఉందీ?”అన్నాడు. ఆమె చూసి, “రెండు అడుగులు ఉంటుంది.” అంది. “ప్చ్..కరెక్ట్..నేనే ఓడిపోయాను.” అంటూ, అతను తన అండర్ వేర్ తీసేసి, ఒక అడుగుముందుకువచ్చాడు. అప్పటికే అతని అంగం సుజాత అందాన్ని చూసి బుసలు కొడుతుంది. దాన్ని క్రీగంట చూసి, “అమ్మో! మంచి పదునుగా ఉందే..”అనుకుంది సుజాత. “ఇప్పుడు నువ్వు అడుగు.” అన్నాడు సుధాకర్. ఇక ఏమి అడగాలో తెలీక, నీరసంగా “నేను ఓడిపోయానులెండి.” అంటూ సుజాతపేంటీని తీసేసి, మరొక్క అడుగు ముందుకు వేసింది. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు తాకుతూ నిలబడ్డారు…..
అతని
అంగం సరిగ్గా ఆమె బొడ్డుకు రెండు అంగుళాల కింద తాకుతుంది, వెచ్చగా, వాడిగా. ఆ వేడికి ఆమెకికింద వెన్న కరుగుతున్నట్టుగా ఉంది. అతని పరిస్థితీ దాదాపు అదే. అంత అపురూప సౌందర్యరాశి,నగ్నంగా తాకుతూ ఉంటే, అతని అంగం నుండి ఒక బొట్టు రసం బయటకి వచ్చింది. ఇద్దరికీ సెక్స్అనుభవమే అయినా, ఎందుకో ఇద్దరి శరీరాలూ కంపిస్తున్నాయి. అతను ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులువేసి, ఇంకాస్త ముందుకు లాగాడు ఆమెని. ఒంట్లో శక్తి లేనట్టు ఆమె అతనిమీద వాలిపోయింది. అతను ఒకచేతి వేలి కొనలతో ఆమె వెన్నుమీదా రాస్తూ, ఆ చేతిని కిందకి దింపి, ఆ వేళ్ళను ఆమె పిర్రల మధ్యచీలికలోనికి పోనిచ్చాడు. ఒక్కసారిగా ఆమె ఒళ్ళంతా వణికింది. “మ్..” అని మూలుగుతూ, అతన్ని గట్టిగాచుట్టేసుకుంది. ఆమె వంటి మెత్తదనం, పరిమళం అతన్ని పిచ్చెకిస్తున్నాయి. తన వేళ్ళతో ఆమె పిర్రలనుచిన్నగా ఒత్తుతూ, మోహంగా ఆమె మొహం అంతా ముద్దులుపెట్టసాగాడు. అతని ముద్దుల వేడికి ఆమె మొహమంతా కమిలిపోతుంది.
తమకంతో ఒళ్ళంతా కాలిపోతుంది. అతని అంగం ఆమెని పొడుస్తూ ఉంటే, ఆమె తట్టుకోలేక, అతన్ని గట్టిగా పట్టుకొని మంచం పైకి వాలిపోయింది. అతనుఆమెపై చిన్నగా కదులుతూ వళ్ళంతా ముద్దులు పెడుతూ, స్థనాల దగ్గరకి చేరుకొని, ఒక్కక్షణం ఆగాడు. ఆ ఒక్కక్షణం ఎడబాటునే తట్టుకోలేనట్టు, “ఆహ్..” అని మూలిగింది సుజాత. ఎదురుగా తేనెరంగులో ఊరిస్తున్న ఆమె ముచ్చికలను అలాగే రెండు క్షణాలు చూసి, చిన్నగా ఒకదానిపైముద్దుపెట్టాడు. “మ్..” అని మత్తుగా మూలిగింది సుజాత. ఆమె మూలుగులకు జవాబుగా చిన్నగా ఒక ముచ్చికను పెదాలమధ్య బిగించి లాగాడు.ఆమె “మ్..” అంటూ, అతని తలను తన స్థనాలకు అదుముకుంది. మెత్తటి ఆ రెండు బంతుల మధ్యా ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూనే, కసిగా ముద్దులుపెడుతూ, చీకుతూ పరవశించిపోసాగాడు అతను. ఆమె చిన్నగా కేకలు పెడుతుంది. అంతలోనే అతను ఆమె స్థనాల మధ్యనుండి కదిలి కిందకి జారాడు.నడుమును రెండు పిడికిళ్ళలో ఒడిసి పట్టాడు. అతని ఓడుపుకు తమకంగా నడుమును పైకెత్తింది సుజాత. తేనె గిన్నెలా ఊరిస్తున్న ఆమె బొడ్దులోనాలుకను తోసి, చిన్నగా కెలకసాగాడు. “ఆహ్..సుధా..” అంది సుజాత. ఆమె నోటివెంట తన పేరుని మొదటిసారి విని పులకించిపోయాడు అతను.దానితో చిన్నగా ఆమె బొడ్డును కొరికి, ఆమె పువ్వులోని సుధను రుచి చూడడానికి మరింత కిందకి దిగాడు. బలమైన ఆమె తొడల మధ్య దాక్కున్నబంగారాన్ని ముద్దుపెట్టడానికి చిన్నగా ఆమె తొడలను విడదీసాడు. ఆమె చిన్నగా వణుకుతుంది. అతని పెదవుల తాకిడి కోసం ఆమె పూ రెమ్మలుచిన్నగా వణుకుతున్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే, అతనిపెదాలకు దాహం వేస్తుంది. నెమ్మదిగా తన పెదాలను నాలుకతో తడుపుకొని, ఆమె పూ పెదాలపైచిన్నగా ముద్దాడాడు. ఆమె చిన్నగా ఎగిరిపడి, ఆపుకోలేనట్టు, అతని తలను తొడల మధ్యకు అదుముకుంది. ఆమె మదపు వాసన అతన్నిపిచ్చెక్కిస్తుండగా, తన పెదాలతో ఆమె పూ పెదాలు విడదీసి, తన నాలుక కొనను లోపలకు తోసాడు. అతని నాలుక గరుకుగా లోపల తగలగానే, ఆమెకిచిన్నగా ఊటలు రావడం మొదలయ్యింది. అతని నాలుక తన పూలోతుల్లోకి ఎప్పుడు వెళుతుందా అని ఆమె తహతహలాడిపోతుంది. అయితే అతనుఅంత తొందరగా లోపలకి పోలేదు. మొదట చిన్నగా ఆమె పూరెమ్మల అంచులను నాలుకతో రాసాడు. అమె తమకంతో ఒక్కసారిగా “ఓహ్..” అంటూనడుమును ఎగరేసింది. అంతలో అతను ఆమె పిర్రల కిందకి తన చేతులను చేర్చి, వాటిని మెత్తగా వత్తుతూ, చిన్నగా పైకెత్తి, మరోసారి ఆమెపూరెమ్మలను తాకాడు. ఆమెలో కంపనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఆమెలో మరింత తాపాన్ని పెంచుతూ, ఆమె పూపెదాలను చిన్నగా కొరికాడు. ఆమెచిన్నగా ఆయాసపడుతూ “అబ్బా!…” అని సన్నగా గొణికింది. అతను అలాగే చిన్నగా కొరుకుతూ, తన నాలుకను అంచుల వెంబడి లోపలకి తోస్తూ,ఆమె మదన కీలను చిన్నగా తాకాడు. ఆమె ఒక్క ఉదుటున పైకి లేచి, ఆయాసపడుతూ, “అమ్మో! మీరు ఏదేదో చేసేస్తున్నారు. నా వల్ల కాదు.” అని,అతన్ని తన మీదకు లాక్కుంది. అతను చిన్నగా నవ్వుతూ,

Updated: February 16, 2016 — 4:47 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories 2015 Frontier Theme