Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

అబ్బ నా లంజ దెంగిచుకొవడానికి నువ్వు 1

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories హెలొ ఫ్రెంద్స్ నా పెరు సీను నెను మీతొ నా మొదటి అనుభవం పంచుకొవాలి అని ఎప్పటీనుంచొ అనుకొని మొథానికి ఇప్పుదు ధైర్యం చేసాను. ఇధి నాకు మరియు లక్ష్మి అని ఒక షొప్ ఓనర్ కి మధ్య జరిగిన కథ. ఇధి నా మొధతి కథ అంధుకె ఎమన్న తప్పులు ఉంటె క్షమించంది. ఇధి నిజంగ జరిగిన కథ అంధుకె మీకు కొంచెం విసుగు కలగొచ్చు,అధి నెను B.Tech చదువె రొజులు, నెను నా స్నెహితులతొ కలిసి రూం తీసుకొని ఉండెవాడిని, మా రూం కి దెగ్గరలొనె ఒక కిరాన ధుకానం ఉంటుండె, నెను మరి నా ఫ్రెండ్స్ మాకు కావలిసిన సామన్లు మరియు ఫొనె కుడ ఉండడం వలన ఆ షొప్ దగ్గర ప్రతీ సయంత్రం కొంచెం సెపు కూర్చొవడం అలవాటు. ఆ షాప్ ఓనర్ పెరె లక్ష్మి. తన వయసు సుమారు 35 ఉందొచు. ఆమె చాలా అంధం గా తయారయి షాప్ లొ కూర్చొనెది.

ఆమె మొగుడు ఆ ఊరి ఎస్ ఐ అవడం వల్ల అనుకుంట ఆమెతొ ఎవరు కూడ పిచి వెషలు వెసెవారు కాదు. నెను ఆమెని చూసిన మొదటి సారె నాకు బాగ నచ్చింది. కాని ఆమెతొ ఎలా క్లొజ్ అవ్వాలొ అని చాన్స్ కొసం 6 నెలలు ఎధురు చుసిన నెను, ఆమెని చూసిన ధగ్గర నుంచి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలొ తెలియక పిచ్చెకి పొయిన నాకు ఆ దెవుడు ఒక అవకాశం ఇచాడు అధి కూదా ఆమె భర్త రూపంలొ. ఒక రొజు నా బైక్ దొంగతనం అయ్యింది, లక్ష్మి మొగుదు పొలిస్ డిపార్ట్మెంట్ అవడం వలన కంప్లైట్ గురించి హెల్ప్ అడగటానికి మొదటి సారి లక్ష్మి వాల్ల ఇంటికి వెల్లి నన్ను పరిచయం చెసుకొని నా బాధ అతనికి చెప్పుకున్నను. అంతా విని స్టషన్ కి పొధాం wait చెయ్యమని చెప్పి స్నాననికి వెల్లడు. నెను కుర్చీలొ కూర్చొని ఉండగా లక్ష్మి కాఫీ తెచ్చి నాకు ఇస్తుండగా లక్ష్మి వాల్ల కుక్క తన పైట పట్టుకొని గుంజడం కాఫీ నా మీద ఒలకదం, ఆ హడావిడి లొ అయ్యొ అని నా తొడల పై పడ్డ కాఫీ ని తుడుస్థుంటె నాకెమొ కల్ల ముంధు రెండు సల్లు ఊగుతూ కనువింధు చెస్తున్నయి.

ఇధంతా కూడ ఒకె ఒక నిమిషం తను నా కల్లు ఎక్కడ ఉన్నయొ చూసుకొని సిగ్గుతొ పైట కప్పుకొని లొపలికి వెల్లి పొఇంది. ఆ చాన్స్ నాకు ఎలా వచింది, లక్ష్మి ని ఎలా సాదించాను మరియు ఆమె రంకు మొగుడి హొధాలొ ఆమెను ఎన్ని రకాలుగా అనుభవించానొ మీ response ని బట్టి రాస్తాను

కల్లు ( ల్లు ఒక్కటె కాదు ఇంకా అసలు సరుకులు కుడా పెద్దగా ఉన్నాయి ) తన 38 మరి. ఇంకా పిల్లలు కూడా పుట్ఒహ్ అన్నిటికన్నక ముంధు మీకు లక్ష్మి గురించి చెప్పాలి, తన ఎత్తు 5 అడుగుల 4 అంగుళాలు, తెల్లటి ఒల్లు, గుండ్రని మొఖము, పెద్ద టలెదు అలా చూస్తూ ఉండాలి అనిపిస్తుంధి. ఇంక అసలు కథ లొకి వెల్ధము. సరిగ్గా అప్పుడె మన ఎస్ ఐ (అతని పెరు వెంకట్ అండి) గారు స్నానం ముగించి వచ్చి నా అవస్త చూసి నవ్వుకుంటూ నన్ను ఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మని లక్ష్మి ని పిలిచి “లక్ష్మి ఇలా వచ్చి ఈ బాబుకి ఏమి కావలొ చూసుకొ అలగె టవల్ మరియు లుంగి ఇవ్వు” నేను స్టేషన్ కి వెల్తున్న అని చెప్పి హడావిడిగా వెల్లిపొయాడు. అప్పుడు తను బయటికి వచ్చి ఒక టవల్ మరి ఆమె మొగుడి లుంగి తెచ్చి ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఒక చేయి నడుముపై వేసి నాకు కొద్దిగా దూరంలొ నిల్చుని ఉంధి. అప్పటికి నాకు మంట కాస్త తగ్గి మడత పడిన తన నడుముని చూస్థూ ఉంటే నా మొడ్డ కొద్ది గా లెగవడం మొదలైంధి. నాకు ఏమి చెయ్యలొ అర్థం కవదం లెదు ఎదొ ల తన దగ్గర టవల్ తీసుకొని బాథ్ రూం లొకి వెల్లి నా పంట్ మరియు అండర్ వేర్ విప్పి ఉతకడం స్టార్త్ చెసాను. అంతలొ తలుపు దగ్గర లక్ష్మి వచ్చి ” అయ్యొ మగవాల్లు బట్టలు ఉతకడం ఎమిటి, అక్కడ వధిలి బయటకి రండి” అన్నది. దానికి నేను “అయినా నాకెమన్న మీలాంటి అందమైనన్ బార్య ఉన్నద బట్టలు ఉతకదానికి, పర్లెదు మాకు రూం లొ ఇది అలవాటే” అన్నానె కాని నెనెనా అంత దైర్యం గా అనగలిగను అని ఆలొచిస్తుంతె పర్లెదు కనీసం మీ బట్టలు ఇలా ఇవాండి నెను ఆరెతను అనే సరికి నెను చిన్న టవల్ కట్టుకొని బట్టలు చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి వచ్చను. లక్ష్మి నా అండర్ వేర్ ముట్టుకుంటుంది అన్న ఒక చిన్న ఆలొచన నా తమ్ముదు గుదారం నిలపెట్టాడు. టను ఒక్కసారి నా గుడారాన్ని చూసి తల పక్కకు తిప్పుకొని బట్టలు ఆరెసి వస్తా అని డాబ పైకి వెల్లింది.

నేను కూడ హడావిది లొ నా పంట్ మాత్రమే వేసుకొని కి వెల్లిపొయను. కంప్లైంట్ ఇచ్చి రూం కైతె వచ్చి పడుకున్నా కాని కల్ల ముందు ఒకతె ఆలొచనలు, పొద్దున చూసిన లక్ష్మి నడుము, అలా ఊగుథున్న సల్లు గుర్తుకు వచ్చి నా మొడ్డని చేత్తొ ఒక సారి ఆడించుకొన్న కాని నా తాపం ఏమాత్రం తగ్గలెదు.
వెల్లి ఒక సారి చూద్దం అంతె ఎమి పని మీద వెల్లలి, అసలె ఆరొజు షాపు కూడ తెర్వలెదు ఎల అని అలొచిస్తుంతె అప్పుడు కాని గుర్తుకురాలెదు నా అండర్వేర్ లక్ష్మి ఇంత్లొనే మర్చిపొయాను అని. ఒక్కసారి నా లంజని చూడొచ్చు అని ఆత్రం గా వెల్లాను. ఎంతొ ఆశ తొ వెల్లిన నాకు కి తాళం కప్ప వేలదుతు కనిపిచ్చె సరికి ఎక్కడ లెని నీరసం వచ్చెసింధి. నన్ను నేను తిట్టుకుంటు సరె సెంటర్ కి వెల్లి ఎమన్నా తిందాం అని వెల్తున్న నా కల్లు భాస్కర్ సినిమా హాల్ ముందు తొ పాటు నుల్చున్న లక్ష్మి మీద పడ్డై. ఒక్క సారి ఎక్కద లేని ఆనందం కలిగింది, ఆకలి అన్ని మర్చిపొయి నేను కూద సినిమా కి వెల్లి తనని ఫొల్లౌ అవుతూ తన పక్క సేట్లొనె కూర్చుని మెల్లగా అడిగాను, “ఏంటి సినిమా కి వచ్చారా” తను ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి నన్ను చూసి “ఒహ్ నువ్వ అని లేదు గుడ్డీ గాడిద ని మేపడానికి తెచ్చను” అని ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఉంటె అల్లనె పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొవలి అన్న కొరికను బలవంతంగా అనుచుకొని నెను కూదా ఒక వెదవ నవ్వు నవ్వి సినిమ చూస్తూ పక్కనుండి తననె గమనిస్తున్నను. తను కూడా గా తన చెయ్యి హెండల్ మీద వెసింధి. తనని చూస్థేనె లెగిసి మారాం చెసె నా మొడ్డ, తను నాకు తగులుతూ కూర్చుంటె ఎమైపొద్ది. మీకు ఎమన్నా తీసుకొస్తాను అని చెప్పి బాత్ రూం కి వెల్లి మరొక్కసారి కొట్టుకొని

తనకొసం కూల్ డ్రింక్ అంద్ తీసొకొని వచ్చి ఇచ్చి మల్ల తన పక్కన కూర్చున్న. సినిమా మొత్తం కుద మట్లాదె నేపం తొ తనకి దెగ్గరగా జరిగి చెవి దగ్గర నా వేది ఊపిరి వదులుతూ, మద్యలొ ఒకటి రెన్శు సార్లు తన నదుముని నా మొచేత్థొ టచ్ చెసను కూడా. ఇక సినిమా అయిపొయి బయటకి వచ్చెటప్పుదు కొత్త సినిమా అవదం వలన రుష్ పున్యమ అని జనాలు కొంచెం తూస్తున్నరు. ఆ తొపుల్లతొ నేను అధుపు తప్పదం, నా ముందు వున్న లక్ష్మి మీద పడ్డను.అలా పడేతప్పుడు పట్టూ కొసం నా చెతులు తన నడుముని పట్టూకున్నాను. అబ్బ నాకైతె అలానె పట్టుకొవలి అని ఉండె కాని నా వైపు సీరియస్ గా చూదదం తొ “సారి” వెంక నుంచి తొసారు అని చెప్థండగానె మల్లా వెంక నుండి తొయ్యడం అప్పుదె నా వైపు తిరిగి ఎదొ అనపొతున్న లక్ష్మి బుగ్గలని నా పెదాలు టచ్ చెయ్యదం ఒకే సారి జరిగి పొయాయి. అదె నా మొదతి ముద్దు. ఒక పక్క ఆనందం మరొ పక్క ఎక్కడ లెని టెన్షన్ వాల్ల ఆయనతొ చెప్తె ఎలా అని, ఇంకెమి మాత్లాడకుండా గభ గభా బయతకి వచ్చి ఆటొ స్టాండ్ దగ్గర నుల్చున్నను. అంతలొ బస్ వస్తె అది ఎక్కను, బస్ చాలా రష్ గా ఉంది. ఎలగొ అలాగ దారి చూసుకొని బస్ మద్యలొకె వెల్లి నుల్చున్న.. తరవత స్టాప్ లొ లక్ష్మి అదె బస్ ఎక్కి నా పక్కనే నుల్చుంది. బస్ డ్రైవర్ కొంచెం రాష్ గా టర్న్ తిప్పదం తొ ఈసరి తను నా మీధకి ఒరిగింది. నేను వెంటనె ఇప్పుదు కూడా నా తప్పెమి లేదు లక్ష్మి గారు అన్నాను. తను నవ్వి నాకు తెలుసు కాని మీ చెయ్యి తీసి కుడా చెప్పొచు అని అందంతొ అప్పుదు గమనించాను, నా చెతులు మల్లి తన నడూము ని పట్టుకుని ఉన్నయి అని. నాకు లొపల సంతొషం గానె ఉన్నా పైకి మత్రం సారీ అండి అని చెప్పి చెతులు తీసెస. తను నవ్వుకుంతూ మొత్తం 4 సార్లు ఈరొజు నువ్వు నా నడుముని తచ్ చెసావు అనడంతొ నాకు మాట పదిపొఇంది. ఎమి అనాలొ తెలియక కామెడి గ అంధాము అనుకొని ఎమొ మీ నడుము కి ఎమన్నా రాసుకున్నారెమొ అందుకనే నా చెతులు అవుతున్నయి అని నవ్వెసాను. తను కూద నవ్వెసి బ్యె చెప్పి వెల్లిపొయింది.

ఇక ప్రతీ రొజు పొద్దున లక్ష్మి ఇంటికి వెల్లడం ఒక అలవటుగా మారింది. ఎవరన్నా అడిగినా కుడా బైక్ గురించి వెంకట్ గారితొ మట్లాడటనికి అని చెప్పొచ్చు అన్నది నా ఆలొచన. ఈ మద్య వెంకట్ గారు త్వరగా వెల్లకపొవడం, తను ముందె షాప్ కి వెల్లిపొతుండటం తొ నాకు సరైన చాన్స్ దొరకదం లెదు. ఒక పక్క కాఫీ ఇచెటప్పుడొ లెదా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ నా కల్లి చూడదం , పైట సర్దుకొవడం, లెదా బ్యాడ్ హబిట్స్ మానుకొ అనొ ఎదొ ఒకటి అంటూ నవ్వుతుంతే నాకు పిచెక్కిపొయెది. ఒక సారి అడిగేసను బ్యాడ్ హబిట్స్ ఏమున్నాయి నాలొ అని, సినిమా హాల్ లొ పక్కన కూర్చున్న వాల్ల నదుము తౌచ్ చేయడం మంచి అలవాటా? అని కన్నుకొట్టి లొపలికి వెల్లిపొఇంది. తరువత రొజు మళ్ళి పొద్దునే లక్ష్మి ఇంట్లొ రెడ్య్ అయిపొయను. ఈరొజు ఎలగైనా చాన్స్ చూసుకొని ఒక్క సారి నా కౌగిట్లొ బందివ్వాలి అన్నది నా ప్లాన్. తీరా తను కనీసం నాకు ఎదురు పడలెదు, అలా వరుసగా 2 దెస్ అయ్యింది. షాప్ కూడా తెర్వలెదు. ఒక వెల ఊరు ఎమన్నా వెల్లిందెమొ అనుకున్నను. ఉదయం 11 కి అనుకుంటాను నెను బజార్ కి వెల్దాం అని బయలుదేర. తను అప్పుడె స్నానం చెసి బట్టలు పైన ఆరేయడానికి వెల్తుంది. ఒక్క సారి తనని చూడగానే నా ప్రాణం హాయిగా అనిపిచ్చింది. మట్లాడిధాం అని వాల్ల ఇంటికి వెల్లను. తనని చూస్తె కల్లు ఎర్రగా ఉబ్బి, బాగా ఎడ్చినట్లు ఉన్నాయి. నాకు ఒక్క క్షనం ఏమి అర్దం కాలేదు. కంగారు పడి తనని అదిగాను ఎమైంది లక్ష్మి గారు అని, తను ఏమి మట్లదక అలానె వెల్లిపొయింది. నాకు చాలా బాద అనిపిచింది. ఎమిటి ప్రాబ్లెం అని అనుకుంటూ వెల్తున్నా నా ఫొన్ రింగ్ అవుథుంది. ఎవరబ్బ అని చుస్తె వెంకట్ గారి నుంచి, నా బైక్ ఎలూరు లొ దొరికింది అని వెల్దాం అని అన్నరు. బైక్ దొరికిన ఆనందం లొ లక్ష్మి గురించి మర్చిపొయి స్టేషన్ కి వెల్లి అక్కడినుండి వెంకత్ గారి బైక్ మీద ఎలూరు వెల్లిపొయము. వెంకత్ గారి పున్యమా అని పెద్ద కర్చు ఎమి కాకుండానే నా బైక్ నాకు దొరికింది. అందుకె తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బలవంతం చేసి బార్ కి తీసుకొని వెల్లాను. అతనికి పెద్దగా అలవాటు లెదు అనుకుంటాను, కొంచెం తాగి తనకు పిల్లలు లెరని ఎక్కువగా బాద పడ్డడు. నేను తనకి ఇంక మందు తాపిచ్చి ప్రొబ్లెం మీఅలొ ఎమన్న ఉందొ చెక్ చెయించుకున్నారా అని అడిగాను, అంతె తను ఎంత పెద్ద మొగాడొ తన బార్యని ఎలా సుఖపెడుతాదొ, ఏ ఏ ఎంగల్స్ లొ లక్ష్మిని దెంగుతాడొ చెప్తుంటే నేను లక్ష్మి ని ఊహించుకుంతూ ఇంకా తనకి తాపిస్తూ ఇంకా రెచ్చగొట్టదం స్టార్ట్ చేసి లక్ష్మి ని ఎక్కువగా ఏ ఎంగల్ లొ దెంగుతారు అని అడిగాను. దానికి అతను ఒంగొబెట్టీ వెనకనుండి ఒక చేత్తొ సల్లు పిసుకుతూ మరొక చేత్తొ జుట్టు పట్టుకొని దెంగదం చాలా ఇష్టం అని చెప్పడు.


మొత్తం ఫుల్ బాటిల్ అయిపొయాక ఎలాగొ అలా తనని నా బైక్ పైన కూర్చొ పెట్టుకొని వాల్ల ఇంటికి తీసుకెల్లాను. వెల్లెసరికి లక్ష్మి రెద్ నైటీ వెసుకొని మొగుడు కొసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుంది. అసలే అతను చెప్పిన విషయాలతొ నా బుర్ర ఫుల్ గా పాడైపొయింది. మమ్మల్ని చూడగానె కంగారుగా ఎమైంది అని దెగ్గరకి వచ్చింది. నేను ఏమి లేదు కొంచెం ఎక్కువగా తాగారు, అంతె ఇంక ఏమి ప్రొబ్లెం లేధు నాకు సాయం పట్టండి అని చెప్పి, ఒక వైపు నేను మరొ వైపు లక్ష్మి తనని పట్టుకొని జాగ్రత్తగా లొనికి తీసుకెల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నం. ఇంతలొ ఒక్కసారిగా అతను పెద్దగా వాంతి చేసుకొవడంతొ మా ఇద్దరి బట్టలు గలీజు అయ్యాయి. వెంకత్ గారిని లక్ష్మి నేను బాథ్రూం కి తీసుకెల్లి ఒల్లంతా కడిగాము. అప్పుడు తను నాతొ మీ బట్టలు కుడా పదు చేసాడు ఎలాగ అంతు నాకు కుడా సహాయం చెసింది, తరువాత నేను నా బట్టలు అన్ని విప్పి బాథ్రూం లొ ఉన్న ఒకె ఒక టవల్ చుట్టూకొని, వెంకట్ గారిని తీసుకొని ఇంట్లొకి ఎల్లిపొయి, లక్ష్మి ఎప్పుదు వస్తుందా అని ఎదురుచుస్తున్నను. తను స్నానం చెసింది అనుకుంటాను, బట్టలకొసం అనుకుంటా నన్ను పిలుస్తుంది. సరె అని నేను వాల్ల బెడ్ రూం నుండి ఒక పల్చటి వైట్ నైటీ తీసుకెల్లి డొర్ మీద వెసి ఎదురు చూస్తున్న. లక్ష్మి తడి ఒంటి మీద అలానె వెసుకొవడం వల్ల తన ఒంటికి కరుచుకు పొయింది. జాగ్రత్తగా గమనిస్తె తన నిపుల్ నల్లగ కనిపించి మతి పొగొడుతున్నాయి. నన్ను అసలు బార్ కి ఎందుకు వెల్లారు మీకు బుద్ది లేధా అని తిదుతుంటే, నెను ఎమి తీసుకెల్లలె అని తాగి రోడ్ మీద పడి ఉంటే జాగ్రత్తగా ఇంటికి తెచ్చాను అని అబద్దం చెప్పెసా. తను నొచ్చుకొని కొంచెం బెడ్ రూం కి సాయం పట్టండి అని అదిగింది. ఈ సారి నేను నా చెతులు తన సండ్లకి టచ్ అయ్యెలా పట్టుకొని మెల్లగా రుద్దుతూ బెడ్ మీద పడుకొ పెట్టాము. లక్ష్మి మెల్లగా బెడ్ షీట్ సదరటానికి ఒంగదంతొ, నాకు బార్లొ వెంకట్ చెప్పిన సంగతి గుర్తుకు వచ్చి ఒక్క సారిగా వెనక నుంది పట్టుకొని తన సండ్లని పిసికెస్తూ ఇంకొ చేత్తొ తన పిర్రలని పిసుకుతున్న. లక్ష్మి నన్ను విడిపించుకొవడానికి ట్రై చెస్తుంది.నేను అంతే తన మీదకి ఒంగి తన మెడ ఒంపులొ నా నాలికతొ రాస్తునా. తన ఒల్లు కుడా వెడెక్కడం ఊపిరి బలంగా తీసుకొవడం గమనించాను. ఒక చేత్తొ మెల్లగా తన నైటీని పైకి ఎత్తుతున్న.ఇంకొ చేత్తొ తన నిపుల్ ని నా రెందు వేల్ల మద్య తీసుకొని మెల్లగా గుంజి వదులుతున్న.

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme