Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

ఎందుకు ర అంత తొందర ఇవి నీవె కదా

పద్మ నా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళాక,నాకు పిచ్చి ఎక్కి నట్టు ఐండి.ఏమీ చేయాలో తొచ లేదు. ఇంకా ఉందా లేక 2 డేస్ తర్వాత వల్ల వూరుకి వెళ్ళాను. తాను నాకు ఒక స్పాట్ చెప్పింది. అక్కడే కలవ మంది. ఆది పార్క్ ఓన్లీ లవర్స్ పార్క్ అప్ట్ సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకో వచ్చు. ఇంకా నా క్ర్సిఃన లీలౌ ప్రదర్శించడం మొదలు పెట్టాను… పార్కు లో కలిసాక ఒక చెట్టు చూకుని అందరికి దూరుమ్ గా సెట్ల్ అయ్యాము. ప్రేమ గా అవి ఇవి మాట్లాడక, నేను తన దగ్గరకు చేరి లిప్ తో లిప్ డీప్ కిస్ ఇచ్చా.ఇద్దరమూ చాలా హాట్ గా ఉన్నాము.తర్వాత తన వొళ్లో పడుకుంటానని చెప్తే, ప్రేమ తన కౌగిలిలో నన్ను బంధిచుకుంది.నేను మాట్లాడుతూ మెల్లగా నా చెయ్యి తన లెఫ్ట్ బూబ్ మీద వేశా.అబ్బా చేతి నిండా మెతగా స్పంజ్ లాగా తగిలింది.నా చేతిని తీసేశా మళ్లీ కొంచెం సేపు తర్వాహ అలాగే కొంచెం గట్టిగా పట్టుకుని నొక్క..ఏమీ అనా లేదు.ఇంకా నాకు ధైర్యం వచ్చింది.ఇంకా అలాగే డ్రెస్ మీద తన సల్ళతో ఆడుకుంటూ మాట్‌లౌు చెప్పుకున్నాము.పదం ఒరగా నా వైపు చూసేది అలా చేస్తుంటే.నాకు ఒక విషయం అర్డుం ఐపోంది.తనకు కూడా ఇవన్ని ఇస్తామే అని..అలాగే డ్రెస్(సల్వార్) మీద తన సల్ళాని పెదాలతో రబ్ చేసి కిస్ చేసే వాడిని. ఇంకా నేను కంప్లీట్ గా తన వశం ఐపోయాను. వీక్లీ ఒక సారి వల్ల వూరు వెళ్లే వాడిని.ఇలాగే కొన్ని సార్లు కొంటిను ఐండి..తర్వాత మెల్లగా నా చెయ్యి తన మెడ నుండి డ్రెస్ లోపలికి పోనిక్చి సన్‌ను పట్టుకునే వాడిని..మళ్లీ ఏమీ అనేది కాదు..నాకు ఆ ఫర్స్ట్ స్కీం టచ్ ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని తన నేకెడ్ బూబ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని.ఇకాడ పంత్ లో నా మొద్ద లేచి డ్యాన్స్ చేసి నాను ఇబ్బంది పెట్టేది..నిజుం గా ఆడదాని శాల్లు అధ్‌బుతాం..ప్రతి ఒక్కరూ వాటిని అనుభవించి తీరాలి..ఒక సారి తనని అడిగా నేను ఇలా చేస్తుంటే నీకు బాద్ గా అనిపించడం లేదా, నా గురుంచి ఏమీ అనుకోవడం లేదా అని…అప్పుడు చెప్పింది ఇస్తమైన వాళ్ళు ఏమీ చేసిన బాగుంటుంది..నువ్వు నా వాడివి కదా నీ మీద నాకు నమ్మక ఎక్కువ అని చెప్పింది..ఇంకా చూడండి రెచ్చిపోవడం నా వంతు ఐండి…పడమా శాల్లు కొంచెం చిఇనగా పట్టుకుంటే నా చేతికి ఎగ్స్యాక్ట్ గా సరిపోయేవి..నిపల్ చిన్ండైగా ఉండేది..వాటిని చూడాలని తపించి పోయే వాడినీి. ఒక సారి అడిగా పద్మ నీ నిపల్ చూడాలని ఉంది అని.వద్దు ప్ల్స్ ఎవరన్నా చూస్తారు అని అంది( అంటే ఎవరు చూడక పోతే ఓక్ అని అర్డుం).ఒకా సారి చూస్తా ప్ల్స్ అని అన్నాను. కళ్ళతోనే ఓక్ చెప్పింది.ఇక నేను తనను నా వొళ్లో పడుకో పెట్టి (లకీ గా ఆ రోజు లూస్ డ్రెస్ టాప్ వేసింది) మెల్లగా చెయ్యి పైనుండి లోపలికి పొణిచ్చి ఒక సన్‌ను పట్టుకుని ఫీల్ అయ్యాను..అబ్బా ఎంత బావుందో..స్వర్గం కనిపించింది..ఇంకా అలాగే ఆ సన్‌ను ను బయటకు తీశా ..సససససససస్సస్…వైట్ బాడీ …ఫ్లెష్ …గుండ్రం గా దాని మీద వన్ రుపీ కాయ్న్ సైస్ లో డార్క్ బ్రౌన్ మధ్య లో నిపల్..నా జన్మ మొదతి సరిగా తరిచింది …చాట్తుక్కున కిడకు వంగి నోట్లో పెట్టుకున్న…మహా ప్రసాదం లాగా అనిపించింది..చి సిగ్గు లేదు అని పైకి లేచి కూర్చుంది..ఇంకా నేను ఆగ లెకో పోయాను..దగ్గరకు వెళ్ళి లిప్ కిస్ ఇచ్చి రెండు శాల్లు రెండు చేతులతో కొంచెం సేపు పిసుక్కుణ్న్నా… అలా చేస్తూ ఉంటే…ఎందుకు ర అంత తొందర ఇవి నీవె కదా మెల్లగా చేసుకో అంది..బూట్..పార్క్ కదా ఎవరో వస్తుంటే ఆపేశాము.. సో,ఇలా కొన్ని రౌజులు పార్క్ లో కంటిన్యూ చేసుకున్నాము..ఎవరు లేనప్పుడు కిస్ ఇవ్వడం లోపల చెయ్యి పెట్టి శాల్లు పట్టుకుని పిసకడం నొక్కడం బ్యాటకు తీసి చీకడం మాకు మామూలు ఐపోంది..చాలా ఎంజాయ్ చేసే వాడిని.పదం కూడా బాగా కొవాపరేట్ చెస్‌ది..బూట్, నేను అంతటితో స్యాటిస్ఫై క్యాయా లేదు…ఇంకా ఇంకా కావాలని పించేది (విమన్ నేను ఎక్కువ లైక్ చేస
ేది వల్ల నిండుగా గుండ్రం గా ఉండే శాల్లు..వాటిని చూస్తే అలాగే పిచ్చి ఎక్కేది…) ఒక సారి పద్మ సారీ కట్టుకుని పార్క్ కు వచ్చింది ( ఆ రోజు అలా రమ్మని నేనే చెప్పాను.ఎండుకంటే ఆడదాని అందాలు చూడాలంటే చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఏ చూడాలి, 100 రెట్లు అందం గా కనపడతారు చీరలో). సారీ పళ్ళు ప్లేన్ గా వేసింది.రాతి దేవి లాగా కనపడుతుంది. చిన్న నెక్‌లేస్ వేసింది.నాకైతే అక్కడే పట్టుకుని కాసా కాసా పిసీకేయాలనిపించింది..ఆస్ యూషువల్ గా ఒక చెట్టు దగ్గర దూరుమ్ దూరుమ్ కూర్చున్నాక నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేసా.మెల్లగా చీర ఫోల్డ్స్ నుండి కీడాగా నడుము మీద చెయ్యి వేసి వాతా..పళ్ళు సైడ్ నుండి ఒక సన్‌ను కనపడి రచ్చా కొడుతుంది..అలగ్గే మెల్లగా నా చేతిని పైకి తీసుకుని వెళ్ళి సల్ల మీద పెట్టాను..సిగ్గుపడింది..ఎంత బాగున్నై అంటూ లిప్ కిస్ చేస్తూ అలాగే చేతిని తన జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా..మూడ్ వచ్చిందనుకుంట సన్నగా ముళ్గుంది..ఆఫ్టర్‌నూన్ టైమ్ ఆది..పార్క్ లో జనం తక్కువ అవుతారు.నేను మెల్లగా పళ్ళు పిన్ తీసేశా..కోపుం గా చూసి ఉరుకుంది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని..మళ్లీ లిప్ కిస్ ఇచ్చా..ఏంటి నేను సారీ లో అంత బాగుణ్నానా అని అడిగింది..నిజుం గా చాలా బాగున్నావు ఇంకా అందం గా కనిపిస్తున్నావు చీర లో అని చెప్పాను..కొంటె గా నవ్వింది.పద్మ ఒక సారి పళ్ళు తీస్తా అని అడిగా..వద్దు ఎవరన్నా వస్తే బాగోదు అంది మామూలుగా..నేను అలాగే మళ్లీ చెయ్యి కిందకు పొణిచ్చి శాల్లు ప్రెస్ చేశాను..కళ్ళు మూసుకుంది.ఇంకో చెయ్యి తో పళ్ళు పక్కౌూ తప్పించ.అబ్బా ఆ సీన్ చూస్తే గాని సారి పోదు.రెచ్చగొడుతున్నాిఈ ఎతుగా ఉన్న రెండు బంతులు.అలాగే జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా నా ఫేస్ తో .గట్టిగా గా తాను కూడా హత్హుకుంది.అలాగే కొంచెం సేపు ఎంజాయ్ చేశాను..మళ్లీ పళ్ళు కప్పేసి..కిస్సస్ ఇస్తూ నాలో ఇన్నాళ్లు దాగిన కోరికలు ఒక్కొక్కటి తీర్చుకుంటున్నాను

Updated: February 16, 2016 — 11:43 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme