Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 7

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories తనూ అరచేతుల్తో గుబ్బల్ని కవర్ చేసుకునే వచ్చింది . ఫౌల్ లైన్ దాటి ఓసారి అటూ ఇటూ తిరిగిందేగానీ , చేతుల్ని కిందికి దింపలేదు..మమ్మల్ని అవుట్ చెయ్యడానికీ సీరియస్ గా ప్రయత్నించలేదు. ఓ కాలిని జాపి సెల్వన్ ,అశోక్ ల పాదాల్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది.వాళ్ళు తప్పుకున్నారే తప్ప ఆపిల్ల ని తేరిపారి చూడనూలేదు.మీదడిపోయి పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించనూలేదు.
.మరో పక్కనుండి రెప్పార్పకుండా చూస్తూన్న నాకు మాత్రం ఆపిల్ల కాలు జాపినప్పుడల్లా మధ్యకి కోసిన దోర టమాటాలా కనిపించాయ్.దాని అరవిచ్చిన పూరెమ్మలు. వల్లమాలిన కామంతో ఆ పిల్లవైపో అడుగాశాను.బెదిరిపోయి వెనక్కెళ్ళిపోయింది స్వాతి.
MyHotMasala.ఇలా ఐతే ఆట తెగదు.అందిన చోట ముట్టుకొచ్చీసీ. ఆడాళ్ళని. అని కన్ను గీటుతూ సెల్వన్ ని పంపించా దాడికి..
.దాంతో వాడు ధైర్యం పుంజుకుని రెండు చేతుల్నీ విసురుతూ ఆడాళ్ళ గుబ్బల్ని ముట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తూ తిరిగాడు. వా.టి.కి .చేతుల్నడ్డెట్టుకుని .వీలైనంత వెనక్కి తప్పుకున్నారు స్వాతీ, దీప్తీలు.
.మా ఆవిడే .నాగుపాములా ఆడిపోతూన్న వాడి .మగ.తనాన్ని. రెప్పార్పకుండా చూసీడం ఆరంభించింది. ఆచూపుల వేడికనుకుంటా.వాడి.ది. మరింత నిగిడిపోయింది.
.వెంటనే మా ఆవిడ చెయ్యి ముందుకొచ్చేసింది దా.న్న.ట్టేసుకుందామన్నట్లుగా!. అది గమనించి , ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో .దా.న్ని. కిందికొత్తేసు కుంటూ వెనక్కొచ్చేశాడు సెల్వన్.
.వాడు వెనక్కొచ్చేయడం ఆలస్యం.మా ఆవిడొచ్చేసింది ఎదురుదాడికి.వాడి వీపుమీద చరవడానికి చెయ్యెత్తుతూ.
.సెల్వన్!!.అంటూ వాడ్ని హెచ్చరించాను , త్వరగా లోపలికొచ్చీమన్నట్లు.
.వాడూ వేగంగా ముందుకి పరిగెత్తి , నా కుడిపక్కజేరి ఆపైన వెనక్కి తిరిగాడు , కాచుకోడానికి.
నా వైపు కొరకొరా చూస్తూ కుడికాలెత్తి విసిరింది.నన్నంటుకోడానికి.నే చురుగ్గా వెనక్కి తప్పుకున్నాను.చేతులట్టుకుని గుంపుగా ఉన్న మాముగ్గురి ముందూ తను చకచకా తిరుగుతూ , ఓసారి కుడికాల్నీ , మరోసారి ఎడంకాల్నీ విసురుతూంటే జాగ్రత్తగా తప్పుకుంటూ లనుకొలకుల్లోంచి నాకు చెరో వైపునా ఉన్న అశోక్ , సెల్వన్ లవైపు చూశాను.
.వాళ్ళు మా ఆవిడ్ని పట్టుకునే ఆలోచన పక్కనెట్టి. గుడ్లప్పగించి చూసేస్తున్నారు.తను కాలెత్తినపుడల్లా , గుబురు జుత్తు మాటునుంచి జిగేల్ మని మెరుస్తూన్న మా ఆవిడ పూలోతుల అందాల్ని..
.దీనికోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్లుంది మా ఆవిడ.కుర్రగాళ్లు మై మరపులోంచి తేరుకోకముందే చటుక్కున సెల్వన్ వైపు గెంతి , వాడి.దా.న్ని. ముని వేళ్ళతో .టచ్.చేసి.మధ్య లైన్ దగ్గర ఓలిప్త ఆగి ఔట్ .చేశా!. అన్నట్లుగా నా వైపు గర్వంగా చూసి.వెనక్కి తిరగబోయింది.
.వెనకనీంచి స్వాతీ, దీప్తీల చప్పట్లు.
.ఒళ్ళు మండిపోయింది నాకు.వాళ్ళ విచ్చలవిడితనానికి . వెంటనే డైవ్ చేసి మా ఆవిడ ఎడం తొడందుకుని ,లోపలికి లాగా.తను వెలకిలా పడిపోతూంటే , నా ఎడం వైపునుంచి అశోక్ పరిగెత్తుకొచ్చి , పడిపోకుండా ఆపినట్లుగా ,ఎడం చేతిని వీపుకిందేసి , ఊతానికన్నట్లుగా కుడిచేత్తో మా ఆవిడ ఎడం స్థనాన్ని అంకించుకుని ఇంకాస్త లోపలికి లాగాడు.
.కూతాపకుండానే.ఓ పక్క నా పట్టు చిడిపించుకోడానికి గిజగిజలాడుతూనే. థాంక్స్. అన్నట్లుగా అశోగ్గాడికో చిరునవ్వు పడేసింది తను.
.ఒళ్లు మండిపోయి , మరోచేత్తో దాని కుడితొడనట్టేసుకుని బలంగా. లోపలికి లాగాను.మరోవైపు పడిపోబోయింది .
.ఈసారి సెల్వన్ గాడొచ్చేశాడు .తన .వంతు.సహాయాన్ని చె.య్య.డానికి.
రెండు కాళ్ళూ గాలిలోకి తేలిపోవడంతో ఢబాల్న టర్ఫ్ మీద మా ఆవిడ పడిపోబోతూంటే.దాని వెన్నుపూసకి దెబ్బ తగిలితే చచ్చే చావు. అనుకుంటూ , తొడల్నొదిలేసి తన మొత్తకింద రెండు చేతులూ దూర్చేశాను.మెత్తగా పడ్డాయి దాని పిఱ్ఱలు నా చేతుల్లో.
.ఆ అదురుకి నలుగురం టర్ఫ్ మీదడిపోయాం.ఎలా అనుకున్నారూ!?.నా మొహం మా ఆవిడ పొత్తికడుపుకి కాస్త దిగువన . దాని చెరో రొమ్ము మీదా చెరో కుఱ్ఱగాడి మొహాలూ ఉండేలా!.
.ఘుమ్మనిపిస్తూన్న మా ఆవిడ పూరసపు వాసన కి మత్తెక్కిపోయి నాలుక ని ముందుకి చాపేశాను. .అదో వెరైటీ రుచి తగలడంతో , నా కొన నాలుక ని .దాని పూరెమ్మల్లోకి దింపాను.ఇ.ష్ష్.కబ.డీ అని మత్తుగా మూలుగుని.క.బ.డ్డీ.కబడ్డీ.కూత తో కలిపేస్తూ మధ్య లైన్ వైపు వీపుతోనే పాకడానికి ట్రై చేసింది తప్ప కూతాపలేదు మాఆవిడ.
.ఇంతలో.సు.ర్.ర్ప్. సు.ర్.ర్ప్. అనే సన్నని చప్పుళ్ళు .. ఎవడికి అంకిన స్థనాన్ని. .వాళ్ళు చీ.కే.స్తున్నట్లు.న్నారు
.ఎదవగాళ్ళు . అని అశోక్ , సెల్వన్ లని తిట్తుకుంటూ.ముక్కుతో మా ఆవిడ పూపెదాల్ని తవ్వేస్తూ నాలుక ని వీలైనంత లోపలికి జొనిపేశాను ..ఇక ఓర్చుకోలేకపోయిందేమో! . తొడల్తో నా తలని తన మొత్తకీ. .చెరో చేత్తో కుఱ్ఱగాళ్ల తలల్ని తన గుబ్బలకీ.ఒ.త్తే.సు.కుంటూ దమ్మొదిలేసింది మా ఆవిడ .. .ఐనా ఎవరం లేవలేదు.పీటర్ విజిల్ వినిపించేదాకా.
.తలలు దించుకుని వెనక్కెళ్ళిపోయారు సెల్వన్ , అశోక్. మా ఆవిడ మొహాన్నిఓరగా చూస్తూ లేచాను నేను.నన్నేమీ పట్టించుకోకుండా కుఱ్ఱగాళ్ల వైపు .అదోలా.చూస్తూ. ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, గర్ల్స్ కి వెనగ్గా వెళ్ళి కూర్చుంది తను ..చిర్రెత్తుకుపోయింది నాకు .చెరో చేత్తో చెరో గుంట చన్నునీ అంకించుకుని . మధ్య లైన్ దాకా లాక్కొస్తే తప్ప అణగదు.అటు వాళ్ల కొవ్వూ.ఇటు మా ఆవిడ కొవ్వూ. అనుకుంటూ ఎదురు దాడి బైల్దేరా , రెండు చేతుల్నీ బార్లా చాచి ,ఎగ్రెసివ్ గా చేతులు చిసురుతూ .
. చేపల్లాంటి కళ్లతో నా మొలనీ ,నా మొహాన్నీ మార్చి మార్చి చూసేస్తూ , వెనక్కి వెనక్కి తగ్గారిద్దరూ . కాసేపట్లో ఓ మూలకి చేరారిద్దరూ. మళ్ళీ చేతుల్ని విసిరా!.
. నా.దా.ని .విజృంభణ నీ , నా మొహం లో కసినీ చూసి , బిక్క చచ్చిపోతూ వీలైనంత వెనక్కి వంగారిద్దరూ. చటుక్కున ముందుకి గెంతి, వాళ్ల స్థనాలవైపు చేతులు విసిరా.
నా కుడి చెయ్యి దీప్తి ఎడమ స్తనం మీదా , ఎడం చెయ్యి స్వాతి కుడి స్తనం మీదా పడ్డాయి. లటుక్కున ఒడిసి పట్టేశా వాట్ని.
దీప్తిది కరెక్టుగా అంకి , మెత్తగా నలిగింది .ఓ పంజా లో. మరో పంజాలో స్వాతిదీ అంకిందికానీ ఎదురుతిరిగింది . గిలగిల్లాడుతూ నా వేళ్లని విడదీయడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళు.
.చూసినట్లుందిది .చటుక్కున లేచి , సైడుకి పరిగెత్తుకొచ్చి.విదిలీ వా.ట్ని!.ఏంటా పశుత్వం!!?.అంటూ హుంకరించింది మా ఆవిడ
.నే లెక్కచేయకుండా అలాగే వాళ్ళని మధ్య లైన్ వైపీడ్చుకుంటూ బైల్దేరా.
.ఇంతలో తనేదో సైగ చేసింది వాళ్ళకి.వెంటనే భగ్గున మండిపోయాయి నా రెండు ముంజేతులూ.జారిపోయాయి వాళ్ల స్థనాలు నా చేతుల్లోంచి.
.ఒక్కసారి పట్టు తప్పడంతో వాళ్లు వెనక్కి తూలి పడుతూంటే మా ఆవిడవైపో విజయహాసం విసిరి వెనక్కి తిరిగా మధ్య లైన్ దాటడానికి.
ఇంతలో కాలికేదో తగిలి నే ఎడం వైపు తూలాను. ఎడం చేతిమీద బరువాపుకుంటూ వెనక్కి చూశా.
కిందపడిపోతూనే కాలడ్డెట్టిందేమో దీప్తి .బాగైందన్నట్లుగా నవ్వు మొహంతో కనిపించింది.
.దీని సంగతి తరవాత చూడచ్చు. ముందు నాలుగు అంగల దూరంలో ఉన్న మధ్య లైన్ ముట్టుకుని గేం , ఆటా గెలుద్దాం.అనుకుని , లేస్తే టైం వేస్టౌతుందని మునివేళ్ళమీదా చేతుల మీదా ముందుకి పాకుతూంటే.
కుడి వైపునుంచి ఓ సుకుమారమైన చేతుల జత నా నడుం ని చుట్టేసి , నన్నాపడానికి ట్రై చేసింది. దీప్తి కాబోలు.అనుకుంటూ అలాగే ముందుకి పాకా.
మరుక్షణం నా పక్కటెముకలమీద మెత్తటి ఒత్తిడీ. ఆ పైన ఓ రెండు ..సూదులు .గు.చ్చు.కుంటూన్న ఫీలింగు. చూద్దునుకదా స్వాతి వేలాడుతూంది , నా నడుమట్టుకుని.
ఇలా కాదని .ఎడం చేతిమీద బరువాపుకుని , కుడిచేత్తో ఆపిల్ల పల్చటి నడుంని చుట్టేసి , ఒక్క జెర్క్ తో దాని శరీరాన్ని నా కిందికి లాగేసుకున్నా.
. ఉఁ.హ్ఁ. అని సన్నగా మూలిగి , నా కాళ్లమధ్యగా తన కాళ్ళని చాపి , నా మీద పట్టు జారకుండా చేతుల్ని నా నడుంకి బిర్రు గా పెనవేసిందా పిల్ల .నా.నాగలి .దాని వెచ్చటి కొండల మధ్య .చొ.చ్చు.కు.పోయేలా!
.ఆట మాట దేవుడెరుగు.అక్కడే దాన్ని .పడు.కో.బె.ట్టి .కచ.కచా.దెం.గా.లన్నంత కోరిక కలిగినా, అవన్నీ మధ్య లైన్ ముట్టుకున్నతరవాత! అనుకుని.దాని కాళ్ళడ్డుపడకుండా నా పంగల్ని బారచాపి , మునివేళ్ళమీదా ,చేతులమీదా మరో అంగ ముందుకి కదిలా.
. జోడు కొండల్లో నా ..నాగలి..పోటు. తట్టుకోలేకపోయిందేమో స్వాతి.తన మడమల్ని నా పిక్కలమీదేసి , చేతుల పట్టుని నా భుజాలమీదికి మారుస్తూ ,కా.లి.పోతూన్న తన గుబ్బల్ని నా ఛాతీకి రుద్దేస్తూ. నా పైకి ఎగపాకి..పొగరుమోతు పోటెద్దు మెడకి గుదిబండలా నా మెడట్టుకుని వేలాడిపోయింది.కాలి.పోతూన్న నా .దా.ని.గుండు. ఆ పిల్ల బొడ్డు మీదా , పొత్తికడుపు మీదా చురకలెట్టిందేమో!. మడమల పట్టు నా తొడలమీదకి మార్చి నడుం మెలికలు తిప్పేసిందా పిల్ల.
. పిల్ల దానితో సహా టర్ఫ్ మీదడిపోయి, నా తొడల్తో దాని తొడల్ని పక్కలకి విరగదీసి .మ.డ్డ. ని. దాని లేత రెమ్మల్లో.కసు.క్కున .దిగేయాలన్న
కావరాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ ,కూతాపకుండా , ఓలిప్త ఆగిపోయా.
ఇంతలో సైడ్ లైన్ నుంచి.స్వాతీ!.అంటూ వినిపించింది మా ఆవిడ గొంతు. . అదటువైపు చూపు తిప్పినా.నేను కూతాపకుండా చకచకా మరో రెండంగలేశా , మధ్య లైన్ వైపు.
.ఇంతలో.స్వాతి పల్చటి తొడలు నా నడుంని లటుక్కున పెనవేసి కిందకి గుంజాయ్.ఒక్కసారిగా. ఊహించని ఈ పరిణామానికి నా బాలన్సు తప్పడంతో .ఢ.భీ. మని టర్ఫ్ మీద పడిపోయాం .పైన నేనూ.నా కింద స్వాతీ.
.కూతాపకుండానే .ఎందుకిలా ఐందా??! .. అనుకుంటూ మా ఆవిడ వైపు చూశా. అప్పటికే .ఎడమ అరచేతిని కుడి భుజం మీదా , కుడి అరచేతిని ఎడమభుజంమీదా .కత్తెర పట్టులా వేసుకున్న మా ఆవిడ , చేతుల్ని ఇంకాస్త.బి.ర్రుగా . తన రొమ్ములకొత్తుకుంది.
. మరుక్షణం నా నడుం మీద స్వాతి తొడ పట్టు మరింత బిగిసింది.తక్షణం.అమ్మ్ఁ.మ్మాఁ.అన్న కేక వినిపించేసరికి.కన్నెకాదుకదా ఈ పిల్ల!.అని ఓ క్షణం అనిపించినా.ఆ వెంటనే . ఇ.ష్ష్. అనే మత్తైన నిష్టూర్పు నా చెవిలో వినిపించడం , .. నా .వా.డు.పెద్ద.అడ్డంకులు లేకుండా .అప్పుడే లావా .చిమ్మడం.మొదలైన ఓ అగ్నిపర్వత శిఖరం లోకి చొ.చ్చు.కు.పోతూండడం తో. ఈ .ప.ని.కొత్తేం కాదీ పిల్లకి.అని అర్థమైపోయింది.
.. .ఐనా వాళ్ళ మేడం దిక్కుమాలిన సలహాని వెంటనే అమలుపరిచిందా ఈ సిగ్గుమాలిన పిల్ల!. అని లోలోపలే ఆశ్చర్యపోతూ , ముని వేళ్ళమీద పైకి లేచి .క.బ.డ్డి. .క.బ.డ్డి. అంటూనే చకచకా నడుం ఆడిస్తూ తలెత్తి చూశా. ఓ రెండంగల దూరం లో మధ్య లైన్ కనిపించింది.
.ఆఁ.ఆఁ.ఉఁ.ఊఁ.మ్మ్.అంటూ వినిపిస్తూన్నస్వాతి మూల్గుల్ని లక్ష్యపెట్టకుండా .క.బ.డ్డీ.కబడ్డీ. అంటూ , ఆపిల్ల దాన్ని .కచ.కచా. దెంగు.తూనే. మో చేతుల మీద పైకి లేచి ముందుకి పాకా. . పెదాల్ని లంచం పెట్టి నా కూతాపడానికి ప్రయత్నిస్తూన్న స్వాతి కి అందకుండా తలని పైకెత్తి , తెల్లటి మధ్య లైన్ నే చూస్తూ.
ఇంతలో దీ.ప్తీ.అంటూ మా ఆవిడ అరుపు.మరో రెండు సెకన్లలో నా కళ్లముందు ఓ తెల్లటి మధ్య లైన్ స్థానంలో మెరిసిపోయే ఓ పచ్చటి పిట్టగోడ దర్శనమిచ్చింది.
.కూత కంటిన్యూ చేస్తూనే తల విదిలించి , కళ్ళు చికిలించి చూశా!. ఆ .గోడ. మధ్యలో ఓ చీలిక.కనిపించింది.
.ఇంకేమీ!.దీన్ని చీల్చేయచ్చూ!!. ఎడం మోచేతి మీద బరువాపుకుంటూ కుడి చెయ్యిని కత్తిలా ముందుకి జాపి …చీలిక. వైపు తోశా!
.ఏ.య్!.ఛ్ఛీ!!. అంటూ ఓ సన్నటి ఆడగొంతు ఛీత్కారం.ఆ వెంటనే అప్పటిదాకా నిలువుగా ఉన్న .ఆ .పచ్చటి పిట్టగోడ. బల్లపరుపుగా ఐపోయింది.
..ఇపుడీజీగా దాటేయచ్చు.అనుకుంటూ నా చేతిని గోడావతల పెట్టి ముందరకి జరిగా.
.వెంటనే మరో .ఛీత్కారం. ఆ వెంటనే ఓ మెత్తటి అరచేతుల జత నా తలని పైకెత్తడం .క్షణాలమీద జరిగిపోయాయి.
.అబ్బ!. ఎంత మెత్తగా ఉందీగోడ!.అని మనస్సులో అనుకుంటూనే పైకి .కబడ్డి.కబడ్డీ. అంటూ ముక్కుని దానికి రుద్దుకున్నాను .
…ఏదోతడంటింది. ఏంటా!?. అనుకుంటూ మళ్ళీ తల దించబోయా.
..ఇ.ష్ష్.సర్!. ఒ.ద్దూ!!. అంటూన్న ఓ లేత ఆడగొంతు.వేడ్కోలు తోబాటు. ఓ చేతుల జత నా తల వెంట్రుకల్నట్టుకుని పైకి లేవదీశాయి.
.దీప్తి. గొంతులా ఉంది.అనుకుంటూంటూ.కూతాపకుండానే ముక్కుతో .త.వ్వు.తూ.పోయా. .అంతే!.ఉఁ.మ్మ్.అన్న మత్తైన మూలుగుతో బాటు.ఆ గోడ రెండుగా విడిపోయింది. నా పెదాలకి అదో రకపు తియ్యటి రుచి.చటుక్కున తలెత్తా.కూతఆగుతుందేమోనని.
.ఎహె! ఆ రుచి మళ్ళీ దొరుకుందేంటీ!!.అంటూ .కా.వ.రం. తొందర చేసింది. దానికోసం తల దించబోతూంటే.ఎదవా!. మధ్య లైన్ ముట్టుకున్న తరవాతే!.అన్నీనూ!. అంటూ మనస్సు మందలించేసరికి. భారంగా కబడ్డీ.కబడ్డీ అంటూ ముందుకి పాకబోతూంటే ఓ మెత్తటి అరచేతుల జత నా మొహాన్ని కిందికొత్తేసుకుంది. జి.వ్వు.మంటూ ఏదో .వే.డి.ద్రవం.నా ముక్కుల్లోకెళ్ళిపోయే సరికి ఊపిరి తిప్పుకోలేక నా కూతాగిపోయింది.
.మరుక్షణం .చెవులు గింగిర్లెత్తేలా ఓ విజిలూ. . వెంటనే మెత్తటి గోడా.వెచ్చని ఊ.టా.మాయం. .
.ఏమైందీ!?. అనుకుంటూ తలెత్తి చూశా!. ఓ పచ్చటి అరిటిబోదెల జతా. వాటిమీదతుక్కున్న ఓ పండు గుమ్మిడిపళ్ళ జతా చకచకా కదుల్తూ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయ్.
.దీప్తి. వి.కాదుకదా!.అనుకుంటూంటే ..బలే ఔ.ట్. అయ్యావ్ గురూ!. ఇక .నింపాదిగా .కానిచ్చుకో. ప.ని.!!.అంటూన్న పీటర్ గొంతు వినిపించింది.
. అయోమయంగా అటూ, ఇటూ చూశా!.మా ఆవిడ కళ్లతో కలిసింది నా చూపు.అవహేళనగా నావైపో చూపు విసిరి , సెల్వన్. అశోక్ మీద దాడికి బైల్దేరింది ..

loading…

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme