Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

చిన్న పూకు లో నాలుక మసాజ్ చేస్తుంటే స్వర్గం

హీ రీడర్స్ తీస్ ఇస్ జాహ్ణవి. నేను బ్తెచ్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు జాబ్ సర్చింగ్ లో ఉన్న. మేము ఇపుడు చెన్నై లో ఉంటున్నాం. కానీ న మనసంతా ఎప్పుడు మా కాలేజ్ హాస్టిల్ లో నే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ నాకు పరిచయమిన ఒక పర్సన్ అలా నన్ను మార్చేశింది. ఆమె ఎవరో కాదు మా హాస్టిల్ ఇన్‌చార్గే ప్రమీల. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసి..ఏఅంసెట్ లో మంచి ర్యాంక్ తెచుకోడానికి ట్రై చేశాను. కానీ నాకున్న థాట్స్ వల్ల ఏఅంసెట్ లో ర్యాంక్ కాదు కదా కనీసం క్వాలిఫై కూడా అవ్వలేదు. కానీ ఇంట్లో అవి పెద్దగా సీన్ క్రియేట్ చేయవు ఎందుకంటే నాన్న, అమ్మ ఇద్దరు పర్ మంత్ 50క్ సంపాదిస్తారు. వాళ్ళకి నేనొక్కడన్నే కాబట్టి పేరున్న కాలేజ్ లో నే చేర్పించారు. బ్తెచ్ అంత కొతగా ఉంది కోత ఫ్రెండ్స్, కో-ఎజుకేషన్, బోయ్ ఫ్రెండ్స్, గాసిప్స్, లాబ్స్, సెమిస్టెర్స్. 2 యియర్స్ గడిచాయి. బ్తెచ్ లో నేర్చుకోడానికి ఎం లేదని తెలుసుకున్న. సో, నాకు రోజు ఒకే లాగా అనిపించేది. థర్డ్ ఎఆర్ లో ఉన్నపుడు నాకు న రూమ్ మాటే కి బోయ్ ఫ్రెండ్ విష్యం లో గోడవలోచాయ్. నాకు వడంటే ఇస్తాం లేదు, కానీ న ఫ్రెండ్ ఏదేదో ఉహించు కొని నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. సో నేను రూమ్ చేంజ్ అవ్వాలని అనుకున్న. కానీ నాతో ఎవరు సరిగ్గా మాట్లాడారు నాకేం చేయాలో తోచక హాస్టిల్ ఇన్‌చార్గే ప్రమీల దగ్గర్కి వెళ్ళాను. "మం, న ఫ్రెండ్ కి నాకు రూమ్ లో గొడవ జరిగింది సో నేను రూమ్ చేంజ్ అవ్వలనుకున్న" అని చెప్ప. -"నువ్వానుకున్నావ్ బాగానే ఉంది, ఇక్కడ రూమ్ ఉండాలి కదా" అని తిక్క జవాబు చెప్పింది. "ప్లీస్ మం, నైట్ ఒకటే ఎలాగోలా అడ్జస్ట్ చేయండి..మార్నింగ్ నేను ఇంకొకరి రూమ్ లో ఉండగలను" అని చెప్ప. – " ఐతే మ్తెచ్ వల్ల దగ్గర ఉంటావా? అని అడిగింది. "ఉందచు అనుకొంది…కానీ వాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తారని భయం" అన్నాను. -"ఎం పర్లేదు నేను కూడా అక్కడే ఉంటాను.. రూమ్ నో 120 ఖాళీగా ఉంది ఏరోజు నైట్ నువ్వు అక్కడ ఉండాలనుకుంటే ఉండు, లేదంటే ని ఇష్టం" అనింది. "ర్యాగింగ్ ఉండదంటే ఉంటాను మం" అని చెప్ప. -"అస్సలు ఉండదు… ఒక వేల ఉంటే నన్ను పిలువ్ నేను ని రూమ్ లో పడుకుంట" "సరే మం…ఐతే నేను డిన్నర్ చేసి వస్తాను, రూమ్ కి వెళ్దాం" అని మెస్ కి వెల్ల. స్పీడ్‌గా తినేసి…న రూమ్ చుస్కోడానికి వెల్ల దర్‌లో మ్తెచ్ అక్కా "ఇక్కడికి ఎందుకోచవ్….వెళ్ళి మీ హాస్టిల్ లో పడుకో లేదంటే నాకు అసైన్‌మెంట్ రసిస్తవ్" అని చెప్పింది. నాకు ఎంట్రీ లో షాక్ తగిలింది. ఇంకా నాతో ఇన్‌చార్గే ఉండాల్సిందే అనిపించింది. ఇన్‌చార్గే దగ్గర్కి వెళ్ళి మ్తెచ్ అక్కా వార్నింగ్ ఇచింది మెఱు నేను కలిసే పడుకుందాం అని చెప్తే లాతేగ ఒప్పొకొనింది. నైట్ 10 ఐండి. ఇద్దరం రూమ్ కి వెళ్ళాం నాకు ఆ రూమ్ చూస్తేనే చాలా భయమేసింది. ఎందుకంటే ఆది హాస్టిల్ లో లాస్ట్ రూమ్ పైగా రూమ్ కి విండొస్ లేవు. పక్కనే పెద్ద పెద్ద చెట్లు. ఇవు చలవ మమ్మల్ని భయపెట్టడానికి. మం ఇప్పుడే వస్తాను డోర్ కి లాక్ సేస్కోనిండు ఎవరు పిలిచిన పలాకాధూ అని చెప్పి టాయ్లెట్ కి వెళ్ళింది. వచేటపుడు మం బాగ్ తో వచింది. "ఎంటవి?" అని అడిగాను. -"నేనింకా తినలేదు…నాకు పార్సల్ వచింది" అని బాగ్ ఓపెన్ చేసింది. అందులో కబబ్ చికన్, బియర్ ఉన్నయ్. "మం మెఱు తాగుతార?" అని అడిగాను. -"అంత గట్టిగా ఆరవకు…నేతో పాడుకొను అని చెప్పింది అందుకే…నేనే కాదు, మన వార్డన్(బాగ్యా) కూడా తాగుతుంది..ఇపుడు ఆది కూడా వాచీ జాయ్న్ అవ్‌తుంది" "ఇంకొకర? రూమ్ లో అంత ప్లేస్ లేదు కదా మం…" -"ఐతే నువు నోరు ముస్కోని బయటికి పో" అని అరిచింది. "సారీ మం…నేను పడుకుంటున్న" అని కళ్ళు మూసుకున్న. ఇంతలోనే వార్డన్ కూడా వాచీ జాయ్న్ ఐండి. "దేన్ని దేనికి టెశోచవ్ మద్యలో" అని వార్డన్ అనేసారికి నేను ఇద్డార్‌కి ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలని పడుకున
్న. ఒక గంట తర్వాత ఫినిష్ చేశారు. నాకింకా సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదు. ఇద్దరు మథు లో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. న కళ్ళు చేతులు పట్టుకొని ఒక మూలకి జరిపారు ఎందుకు జరిపారబ్బా స్థలం చాలానే ఉండే అనుకున్న. లైట్స్ ఆఫ్ చేశారు. వాళ్లిదరు పక్క పక్కనే పడుకోణరు. మెల్లగా నవ్వులు వినిపించాయి. కాసేపాటికీ మరి వినిపించాయి, ఇదేదో వినాల్సిన విషయమే అని మెల్లగా చప్పుడు చేయకుండా వల్ల దగ్గర్‌కు జరిగాను. "లోపలికి..లోపలికి…స్ష్" అని ఇన్‌చార్గే మాటలు వినిపింఛాయ్. నేను ఇటు పక్కకు తిరిగాను. వార్డన్ ఇన్‌చార్గే లంగాలో కి చేయిని పెట్టింది. ప్రమీల-"ఆది చూస్తుందేమోనె" బాగ్యా-"దాని మహం లే ఎపుడో నిద్ర పోంది…ఎలా ఉండే అక్కడ??" ప్రమీల-"ఏదో ఉంది లేవే…దాన్ని కూడా పిలుచుకుండామ?" అనింది..నాకు ఒక్కసారి కిక్ ఎక్కినట్లింది. బాగ్యా-"దానీకేం తెలుసు లేవే…మనమే కానిచేద్దాం" ప్రమీల-"రోజు మనమిద్దరమేణా…మరి ఆది చూసిందనుకో, మనల్ని బాల్క్క్మైల్ చేస్తుంది మరి ఉద్యోగలుడిపోతాయ్, ఒప్పుకోవే" అని నచ చెప్పింది. బాగ్యా-"సరే…నాకేమినా జరిగితే నే మేడే చెప్త" అని ఒప్పుకొనింది. నాకు సెక్స్ గురించి పెద్దగా తెలియదు ఇవేమో తాగి నన్ను ఎం చేస్తాయో అనే భయం పట్టుకోనింది. ఇద్దరు లేచి న దగ్గర్‌కు వాచారు. మం నన్ను లేపింది. నిద్ర లేచీనట్టు నట్టించ. ఏంటి మం అని అడిగాను. "నువ్వేం మాట్లాడకుండా మేము చెప్పింది చేయి…లేదంటే నువ్వు బయటికెళ్లిపోతవ్" అని వార్డన్ చెప్పింది. "సరే చెప్పండి" అని తల ఉపను. ప్రమీల న దగ్గర్కోచి "బట్టలు విప్పు" అనినీది. "మం…ఏమంటున్నారు? న నచావు ఇలాంటివంటే" అని చెప్పాను. "నకవన్ని తెలీదు…నువ్వీపూడు విప్పాలి లేదంటే ఇక్కడున్న బాటల్స్ నువ్వే తాగవని మేము ప్రిన్సిపల్ కి చెప్తాము, అతను మాకు రిలేటివ్స్ అవ్‌టారు…ఇంకా ని ఇస్తాం" అని బెదిరించింది ప్రమీల. ఇక చేసేదేమీ లేక వాళ్ళని కూడా ఏ విష్యం గురించి ఏవతో చెప్పకూడదని ప్రామిస్ చేయించుకున్న. నేను విప్పదానికి మొహమాటం పడుతున్న. వార్డన్ దగ్గర్కోచి న టాప్స్ తేస్ేసింది. ప్రమీల కూడా దాని చీర ని విప్పుతోంది. నాకంత కోత ఉంది, నేను ఇప్పుడు నగ్నంగా ఉన్నాను. ప్రమీల, బాగ్యా కూడా మొతం విప్పేసి న దగ్గర్‌కు వాచారు. బాగ్యా న వెనకాల, ప్రమీల న ముందు కూర్చున్నారు. ప్రమీల ఫర్స్ట్ న పేదలపై ముద్దు పెట్టింది. నేను రియాక్ట్ అవ్వలేదు…బాగ్యా వెనక నుండి న వీపుని నీముటుంది, దాని స్పర్శ నాలో కరెంట్ నింపింది. బాగ్యా మెల్లగా దాని చెతుల్ని న పూకు మెడ వేసింది. నాకు భయమేసి దాని చెతుల్ని పట్టుకున్న. కానీ బాగ్యా ఇంకా గట్టిగా న పూకు లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. నేను రెసిస్ట్ చేస్తున్న. కానీ బాగ్యా వేళ్ళలో ఏముందో ఏమో నన్ను లొంగదేస్కోండి,నాకు నిదానంగా హాయిగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఆది న పూకు ని మెల్లగా పిసుకుతుంది. నేను కూడా న వెళ్లని దాని వెల్ల మద్యలో పెట్టి సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. నాకు తెలియకుండానే న కళ్ళు తెరుచుకున్నాయ్. ప్రమీల న రెండు కల్లా మద్యలో దాని రెండు కళ్ళను క్రోష్‌స్‌గా పెట్టింది. ప్రమీల న వెళ్లని సన్నులు ని టచ్ చేయిస్తు పూకు దగ్గర్‌కు టెస్కెళ్లింది. నాకేం చేయాలో అర్థం అవ్వలేదు…బాగ్యా నాకు ఎమితే చేస్తుందో అదే చేయాలని న రెండు వెళ్లని గట్టిగా ప్రమీల పూకు లో కి ఒక్కసారి స్పీడ్‌గా దూర్చాను ఆది నన్ను అమాంతం వాతెసుకుంది. వెంక బాగ్యా, ముందర ప్రమీల ఇద్దరు నన్ను వాతెసుకున్నారు. బాగ్యా సన్నులు చాలా వెడల్పుగా ఉన్నయ్ అవి న వీపుని మొతం టచ్ చేస్తున్నాయ్. ప్రమీల సన్నులు కూడా అంతే చాలా పెద్దగా ఉన్నయ్. న రొమ్మల్‌కి గట్టిగా వతుకుంటున్నాయ్. నేను కూడా ప్రమీల ని వాతెసుకున్న. నేను ప్రమీల పుకుని, బాగ్యా న పూకు ని పిసికుంటున్నాం. బాగ్యా న ఎడమ సన్నుని వత
ుకుంటూ న మెడ మేధా ముద్దులు పెడుతుంది. నాకు ప్రమీల సన్నులు చాలా రేచగొట్టయ్ ఒక చేత్తో సన్నుల్ని గట్టిగా పిస్కుతున్న. ప్రమీల నన్నిన్‌కా గట్టిగా హగ్ చేస్కుండి, ఆది న పుకుని దాని పూకు తో కొడుతుంది. న సుఖానికి అవధుల్లేవ్. ప్రమీల పూకు మెడ వెంట్రుకలు నాకు బాగా గెలీ పెడుతున్నాయ్. బాగ్యా లేచి ప్రమీల ముందు నిల్చోండి…ప్రమీల బాగ్యా పూకు లో నోరు పెట్టింది. బాగ్యా ప్రమీల ని పూకు లో కి వోతుకొంటుంది…ప్రమీల కూడా నన్ను అలాగే చేయమంది నేను ప్రమీల పూకు నాకడం మొదలెట్టను. ప్రమీల పుకాంత వాసన కొడుతుంది అందులో నుంచి రసాలు కారుతున్నాయ్. నేను నాలుక పెట్టినప్పుడు ఆ టేస్ట్ చాలా గమతుగా అనిపించింది. ప్రమీల కి బాగా నవ పెట్టించాను ఆది న మొహం మెడ ఉచాలు పోసింది. బాగ్యా కూడా వెంటనే ప్రమీల మొహం మెడ ఉచాని పోసింది. న పుకుని ఎవరు నాకలేదు ముందు బాగ్యా వాచీ పూకులో కి నాలుక పెట్టింది దాన్ని నాకడం స్టార్ట్ చేసింది. న చిన్న పూకు లో ఆది మసాజ్ చేస్తుంటే స్వర్గం కనిపించింది. ఇలా ఒకరినొకరం నైట్ అంత గడిపాము…నాకు ఆది రోజు కావాలనిపించింది అందుకే రూమ్ కూడా షిఫ్ట్ చేశాను అక్కడికే. ఇలాంటి అవకాశం వస్తే మెరెవ్వరూ మిస్ అవ్వకండి ప్లీస్…ముక్యంగా ల్యాడీస్ మెఱు అస్సలు మిస్ అవ్వాధూ ప్లీస్…

Updated: February 16, 2016 — 11:31 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme