Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

టపటప లాడుతూ విడిపోయిన బ్లౌజ్ హుక్స్

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories బాత్రూంకి రెండువైపులా తలుపులెట్టించినందుకు మొదట్లో ఓనర్ ని తిట్టుకున్నాగానీ , ఆరోజు మాత్రం ముద్దొచ్చాడే!.
.అనుకున్నా!!.అతగాడికీ చాన్స్ ఇచ్చేశావా?.
MyHotMasala.ముసిలాడే పాపం.
.సర్లే!.ఎలాగో తంటాలుపడి గెస్ట్ రూం చేరావ్.ఆ తర్వాత!
.కాస్త దూరంగా నిలబడిపోయి చెవులు రిక్కించా!.బైట గడియెట్టేశానని ధైర్యమో ఏంటో , తలుపు ఓరగా వేసి లోపలికెళ్ళినట్లున్నాడు.మాటలు చిన్నగా వినిపిస్తున్నాయి. .మంచం మీద బోర్లా పడిపోయుందేమో సుమతక్క. వదినా!.ఇటు తిరగండి!.అంటూన్న నీ బావ గొంతూ . దిండులో మొహమెట్టేసి పడుకుందేమో అదీ. .ఉఁ.హూఁ.అంటూ దాని బెట్టూ , సన్నగా వినిపించాయ్.అంటూ పరిమళ మొదలెట్టిందో లేదో.
.ఉత్తి ఆడియో యేనా?.తలుపు ఓరగా వేసుందంటున్నావ్ గా.ఓ అడుగు ముందుకేసి తొంగి చూళ్ళేకపోయావా!?.అంటూ అడ్డు పడిపోయింది కవిత
. ఏం కనిపించుండేదికాదమ్మా. టెన్షన్ గా ఉందేమో, ముందే లైట్ ఆర్పేసి పడుక్కుందది!.
.కాస్త ఊ.పందు.కున్నాక చేయవలిసిందాపనీ!.
.ఎవరైనా లేచొస్తే చకచకా పరిగెత్త గలిగే స్థితిలో లేదుగా నా శరీరం!. అంచేత చెయ్యలా.
.సర్లే!.ఏమేం విన్నావో అవే చెప్పు.సెన్సారేం ఒద్దు.
.ఊఁ. .ఇటు తిరగండి!. అని నీ బావవేడుకుంటూంటే, .ఉఁ.హూఁ.అంటూ సుమతక్క బెట్టు చేసిందన్నానా!. అపుడు .ఎక్క.డెక్కడ చెయ్యెట్టాడో గానీ .ఏ.య్.ఛీ!.అంటూ ముందు కాస్త గట్టిగా . ఆపైన కాస్త సన్నగా.నా.క.క్కడ.కితకితలు బాబూ.అంటూ దాని కిలకిలలూ . ఎవరో ఎగిరిపడ్డట్టుగా మంచం కిరకిరలాడిపోడం ఒక్కసారి వినిపించాయనుకో! . అంటూ పరిమళ ఊపందుకుంటూంటే.
.ఔనూ!.అంత కితకితలెట్టేలా ఎక్కడ చేతులెట్టాడో అడిగావా మీ అక్కనీ!. అంటూ మళ్ళీ బ్రేకేసింది కవిత.
.చెప్పిందనుకో!. ఐనా నీకెందుకూ!?
.సిధ్ధంగా ఉందామనీ!.
.అందరికీ అ.దే.స్థలంలో కితకితలుండాలని రూలేమైనా ఉందా?
.కాదనుకో!.ఐనానూ!.
.ఎవ్వరూ ఊహించని స్థలంలే!.
.పోన్లే దాచుకో!.నా తంటాలు నే పడతా!.
.అది సరైన మాట. కితకితలు తట్టుకోలేక సుమతక్క వెలకిలా తిరిగిపోయినట్లుంది!.మరుక్షణం .అ.బ్బ!.ఏం.టా.మొరటుతం!. అంటూ దాని మెత్తటి అదిలింపులూ, వాటితోబాటే టపటప లాడుతూ విడిపోయిన బ్లౌజ్ హుక్స్ శబ్దాలూ , వెనువెంటే .అ.మ్మో. అ.లా.నలి.పీ.కు.బాబూ!.అంటూ దాని సన్నటి విన్నపాలూ , అలా చేతులడ్డెట్టేసుకోకండి వదినా!.ప్లీజ్.అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపులూ. .పాడు.పన్లు.చేశేస్తూ. వరసలూ , మన్నన్లూ ఏంటీ?.. .పేర్లేదానాకూ!.అంటూ దాని మందలింపులూ. .మరేవని పిలవమంటారు వదినా! , సుమతీ?.అనా , .సు.మీ.అనా , లేకపోతే.సు.మా అనా!?.అంటూ కాస్త నొక్కి నొక్కి పలికాడే చివరి రెండు పేర్లూ!. .ఏం చేస్తూ అన్నాడోగానీ., నీ ఇష్టం!, .అంటూన్న సుమతక్క కాస్తా .ఇ.స్స్!.అంటూ మూలిగి , .అఁ.మ్మ్ .ఆఁ.అలా సాగ.దీ.సీ.కూ!. అంటూ దాని వారింపులూ
.వదల్లేక పోతున్నా..సు.మీ. నీ పారిజాత సుమాల్నీ!.అంటూ నీ బావ పొగడ్తలూ. .అంత పెద్దవేం కావులే నావీ!.ఐనా . సుమా , సుమీ అంటూ ఏంటా పిలుపూ అంటూ దాని గర్వపు మందలింపులూ .. .నిజం ఒదినా .లైట్లో చూడు నీకేతెలుస్తుంది. అంటూ నీ బావ మంచం మీంచి లేస్తూన్న కిరకిర్లూ. అదాట్న మీదికి లాక్కుందేమో భరించలేమన్నట్లు స్ప్రింగుల కుఁయ్ఁ..కుఁయ్ఁ చప్పుడ్ల మధ్య . ఛీ!.దిక్కుమాలిన మంచం.కిందికెళ్ళిపోదాం బాబూ!.అంటూ అక్క మొరపెట్టుకోడాలు వినిపించాయ్.
.పర్లేదొదినా .ప.ని. మొదలైంతర్వాత బలే ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటుంది వాటి వల్ల. అంటూ ఏం చేశాడో ఏమో గానీ. లైటూ , ఆ పిలుపూ ఒద్దన్నానా!.అంటూ బుజ్జగిస్తూన్న అక్క కాస్తా .ఛీ!.సంకె.ళ్ళే.శే.యాలి నీ చేతులకి.రొట్టెల పిండి ముద్దలేం కావివి.అంటూ .గాజుల గలగలల మధ్యా , పెనుగులాటల శబ్దాలమధ్యా ,ఎగూపిరిమీద వేడుకోడం వినిపించిందే!.ఏ.వేవి.ఎ.లా నలిగి.పోయుం..టా.యో చెప్పక్కర్లేదుగా!.అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ.
.తెలుస్తూనే ఉంది తల్లీ!.అవునూ!. నీ.వాటి కంటే పెద్దవా మీ అక్క ములు
కులూ?.అంది కవిత , నిక్కిపోయిన చనుమొనల్ని లోపలికి ఒత్తుకుంటూ
.కాదులే.నీ.వా.టంత.ఉంటాయ్.
.మరి పారిజాత సుమాలెందుకన్నట్లో?.
.రతి పైత్యమో.లేక నలుపుళ్ళకి నిజంగా ఉ.బ్బి.పోయాయో!.
.అబ్బ!.అంత పిచ్చా!.అవంటే?.
.నువ్వే తేల్చుకో!.
చెప్పాగా ,ఓ రెండ్రోజుల్లో తేల్చేస్తా!.అనీ. అవునూ! మీ అక్కని .సు.మా.అనో, సుమీ అనో పిలిస్తే తప్పేంటిటా?..
. నా బావా అలాగే పిలుస్తాడు దాన్ని!.అంచేతేమో!
.ఆహాఁ.చెప్పుకుందా ఆమాటా!
.డొంకతిరుగుడుగా చెప్పింది.
.ఎప్పుడూ?.ఏమనీ??
.నెప్పె.ట్టా.యా సుమీ!.అంటూ నీ బావ బుజ్జగిస్తూంటే. . మీ అన్నయ్యలా ఆ కత్తెర పేర్లేంటీ?.పూర్తి పేరెట్టి పిలవచ్చుగా?.అంటూ!
.ఒప్పుకున్నాడా?.
.ఉఁహూఁ.ఇవాళ్టిదాకా .ఒదినా!.అంటూ పిలిచి ఒక్కసారి పేరెట్టి పిలుస్తే బాగుంటుందా?. అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేశాడు. .నలుగుర్లో అలా పిలవమన్నానా?.అందది
.ఏవన్నాడూ!.
.నలుగుర్లో ఓ పిలుపూ, పక్కమీదింకో పిలుపూ నా వల్ల కాదొదినా!. అనడం వినిపించిందమ్మా!.ఏంచేస్తూ అన్నాడో గానీ . నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు పిలువు బాబూ.కానీ ఆట బొమ్మలా నన్నొంఛీసీకూ!.అని కీచుగా అంటూన్న సుమతక్క గొంతు వినిపించిందే మంచం కిరకిర్ల మధ్యా!.
.అంటే!?.డా.గీ.తో మొదలెట్టాడా?.
.నాకూ అదే సందేహం కలిగిందిగానీ కాసేపట్లో తీరిపోయిందిలే.
.చకచకా చెప్పు , నాన్చకుండా!.కాసేపిలా. చేతులమీదానుకుని కూర్చోండొదినా!.అంటూ వెలకిలా పడుక్కున్నదాన్ని పైకి లేవదీసినట్లున్నాడు. .ఊఁ.అంటూ అది సర్దుకుని కూర్చుంటున్న కిరకిర్లూ!. .మరుక్షణం .ఛీ..ఇందుకా నన్ను లేపుతా?. .అఁహ్ఁ. ఒ.ద్దూ.ఎందుకా పనీ!.ఉఁ..ఊఁ..మ్..మ్మ్.నీకడ్డేం లేదుగా!. అంటూ అక్క సణుగుళ్ళూ. ఎందుకు లేదూ! అంటూ ఏం చేశాడోగానీ .ఇ.స్స్.ఒంటిమీద గుడ్డముక్క ఉండనివ్వవ్ కదా! .ఊఁ. అంటూ మెత్తబడ్తూన్న సుమతక్క మంద్రపు నిష్టూర్పులమధ్య మంచం మీద వాలుతూన్న కిరకిర్లు వినిపించాయే .
. ఆ పైన ఏం చేశాడో.ఎ.క్కడ ముద్దులెట్టుకోబోయాడోగానీ.ఏ.య్..చేతులలా పైకి విరిచీసీకూ!.ఉఁహుఁ ,.., ఛీ. అక్క.డేం.టీ!.చెమట కంపూ.అంటూ అక్క వారింపులూ. పర్లేదా!. నీదేం పోయిందీ.ఉఁమ్మ్. ఛీ.నా.కక్కడ.కితకితలూ .ఇఁ.హిఁ. .హిఁ.హిఁ. అంటూ నొక్కిపెట్టిన పెదాల్లోంచి తోసుకొస్తూన్న కొత్త అనుభవం తాలూకు మురిపెపు నవ్వులూ. , అఁహఁ. పెదాల్తో. వాట్నలా .పీకీసీకూ! .నెప్పె.డ్తూందీ! అంటూ దాని ఒగపులూ. ఊఁ .తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ లొంగిపోడాలూ. వినిపించాయమ్మా!. అంటూ ఒక్క బిగిన చెప్పేసి బరువుగా ఊపిరి పీల్చుకుంది పరిమళ.
. అంటే!.వాటిక్కూడా సిధ్ధంగా ఉండాలన్నమాట!!. అవునూ!.నచ్చుతాయామ్మా నీకక్కడ ముద్దులూ?. నే ఒద్దంటాగానీ నీ మరిదికీ పిచ్చఇష్టం!. అంది కవిత మైకంగా.
.ఆఁహాఁ!.నువ్ మాట చెల్లించుకోడమే ఆలస్యం.
చెప్పాగా!.మరో వారం లోపల ఎగబడి పెట్టించుకుందుగాన్లే.అదట్లా ఉంచుగానీ , .అసల్ది.మొదలెట్టేశాడా?
.ఎక్కడా?.ఇంకా పెట్టీకోట్ ఉండిపోయిందిగా!.
.దాన్నీ ఒలిచేశాడా!
.ఉంచుతాడనుకున్నావా నీ బావా?!.పైగా తొడ ఒంపుల్లో ముద్దులంటే పడి చచ్చేరకం.
.అ.బ్బ!.నిలువు.దోపిడీ.ఇచ్చేయాలన్నమాట!.
.దాచుకోవాలనుకుంటున్నావా ఏంటీ?.కుదర్దులే!.అవునూ!.నా మరిదీ అంతేనా?.
..అనుమానమేమీ అక్కర్లా!.రెండుగంటలున్న మా మనూ కే తప్పలేదు. విశ్రాంతిగా మూడ్నిద్దర్లకి సిధ్ధమైన నీకు తప్పుదుందేంటీ?.అద్సరేగానీ తొందరగా కానిచ్చీ బాబూ!.మీ అక్క వస్త్రాపహరణం!
.సర్లే ,విను .తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ సుమతక్క లొంగిపోయిందన్నానా!.ఆ వెంటనే.. ఏ..య్.ఏం.టీ?. ఊఁ.ఊఁ.ఊఁ.ఊఁ.మ్మ్ఁ. ఊ.పి.రా.డ్టం.లేదూ!.ఆఁ. ఊఁ.ఊఁ.మ్మ్ఁ.ఇప్పటి దాకా పిసికి పెట్టింది చాల్నట్టు ఏంటీ అణిచివేతలూ?.అంటూ అక్క మందలింపులూ. . అలా వీటి మాటున దాచేసుకుంటే ఎలా ఒదినా!.కాస్త మెడెత్తి అందించాలిగానీ!. అంటూ వే.ట్న.ట్టు.కుని బుజ్జగించాడో నీ బావ. ఇ.ష్ష్. పుణ్యముంటుంది.చేతుల్దీసీ బాబూ.వా.టి.మీంచీ!. .ఊఁ.అంటూ అడిగినవి అప్
పగించినట్లుంది. మరో సారి . ఊఁ.ఊఁ.ఊఁ.అంటూ మొదలైనా.కాసేపట్లో .ఉఁహ్ఁ.ఉఁ.ఊఁ.ఊఁమ్మ్ఁ.అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న మూలుగులూ వినిపించాయోయ్.అంటూ పరిమళ చెప్పేస్తూంటే.
.అవ్.నూ!.మీ అక్క.వి.కూడా నా అంతే ఉంటాయన్నావ్ గా!.అంది కవిత , కాస్త సిగ్గుగా తన గుబ్బలవైపు కనురెప్పలార్పి.
.ఆఁ. ఐతే!.అంది పరిమళ , ఓ అరక్షణం .వా.ట్ని. తేరిపార చూసి.
.ఐతే నాకనిపించని బాధ తనకెందుకనిపించిందో!?.అంది ఎఱ్ఱబడిబోతూన్న బుగ్గల్తో.
.ఎప్పుడూ?.పెదాలు జుఱ్ఱుకుంటూన్నప్పుడా?.
.ఊఁ.అంటూ తలాడించింది కవిత సిగ్గుగా.
.దానికి కొత్త!.పైగా వెలకిలా పడుక్కుని సిగ్గుగా భుజం వెనక పెదాలు దాచుకున్నదీ!.ఇక నువ్వంటే స్టాండింగు ఫోజులో ఎగబడి అప్పగించిందానివీ! , అలవాటు పడ్డ ప్రాణానివీనూ!.
.ఛీ!.నే ఎగబడేం అప్పగించలా!.బావే మీదికిలాక్కుని మరీ జు.ఱ్ఱు.కున్నాడు. ఐనా తనతో నాకూ .అ.దే.మొదటిసారేగా!.
.అద్సర్లే.ఓ మాట చెప్పు!.మీదడిపోయి.వీ.ట్న.ణిచేస్తూ పెదాలందుకునే అలవాటుందా నా మరిదికీ!. అంటూ గుబ్బల్ని నిమురుకుంది పరిమళ
.అడగ్గానే అప్పగించకపోతే మీదడిపోయి.అదేపని.
.ఇంకేమీ!.అతగాడిముందు నీ బావ సున్నితం కాదూ!.అంచేత నీకు నాటుండదు.
అంటే నీ బావ .వీ.ట్నడ.గడా!.అంది కవిత పెదాల్ని చూపుడువేల్తో నిమురుకుంటూ.
.కాస్త మెతక మనిషని చెప్పాగా!.అడగడుగానీ అందిస్తే జుఱ్ఱుకుంటాడు.అటువంటి మనిషితో కాపురం చేసే మా అక్కకీ పోట్లగిత్తలాంటి మొగుడిపక్కలో పడుకునే నీకూ తేడాలేదూ!?
.సర్లే తల్లీ!.ఆపకుండా చెప్పుకుంటూపో!.
.మా అక్కకి పెదాలప్పగించడం అలవాటు చేశాడాన్నానా నీ బావ!.తనివితీరా దాని తేనెల్ని జుఱ్ఱుకుని మదమెక్కెన తుమ్మెదలా కాస్త పైకి లేచినట్లున్నాడూ!.ఇ.ష్ష్!!.అంటూ అది బరువుగా , తృప్తిగా నిష్టూర్పు విదిలిందో లేదో. ఏ.య్. ఆగు.ఆగం.టూంటే!?. అ.దైనా.ఉండనీవా ఒంటి మీదా!.అలా లాగేసీకు!. ఆగు.పీట ము.డడి. పోతుందీ!.అంటూ దాని విలవిల్లూ.మరో క్షణంలో .ఫా.ఠ్ఠ్. మంటూ ఏదో తెగిన చప్పుడూ. ఛీ!.ఊఁ.అంటూ దాని సర్దుకుపోయే కదలికల తాలూకు మంచం కిరకిర్లతో అక్క మరోనిష్టూర్పు కలగాపులగంగా వినపడింది. ఓ పావు నిముషమైందోలేదో .ఏ.య్. అలా కెలక్కు బాబూ!.ఇ.హి., ఈహ్హి.హి అక్కడ్నాకు .పిచ్చ.కిత.లూ.అంటూ అక్క తిరిగిపోయే మెలికల్తాలూకు మంచం కిరకిర్లాగాయోలేదో.ఎ.ఏ.య్య్.వేళ్ళకి సాయం నాలిక కూడానా!.ఛీ!. అంటూ బలంగా తోసిన చప్పుడూ. .అహ్.ఏంటోదినా!.అంటూ నీ బావ గారాలూ, ఆ పైన ఇంకేం చేశాడో గానీ.అలా .ఎక్కడి.కీ?. ఛి ఛీ!.ఒ.ద్దూ!. అంటూ దాని కంగారు కలిసిన లబలబలతోపాటు .ఆఁ .ఆఁ. అ.బ్బ.అలా మెలి.పెట్టే.స్తా .వేంటి ఒదినా!.?.అంటూ మన ఏక్షన్ హీరో ఆక్రందనలూ జలిమిగా వినిపించాయోయ్!. ఏ మే.మై.పోయాయో అర్థమైందిగా?.అంటూ చిలిపిగా కన్ను గీటింది పరిమళ.
.అర్థమైందిలే! అ.క్క..డ పని ఇష్టం లేకపోతే ఒద్దని చెప్పాలిగానీ..అదేం.పనీ?.అంది కవిత కాస్త సీరియస్ గా.
.ఇంచుమించు రెండేళ్ళక్రితం జరిగిన విషయం!.ఉంటే నాకుండాలిగానీ, నీకెందుకమ్మా ఉలుకూ?. అంది పరిమళ తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాలు బిగించి ఆపుకుంటూ
.ఐనానూ!.అంది కవిత ఉడుకుమోత్తనంగా
.నువ్వేం బాధపడిపోకు. తనే అడిగేశాడ్లే ఎందుకుచేశావాపనీ ?..అంటూ
.మీ అక్కేమందీ?. అంది కాస్త విప్పారిన మొహంతో.
.అడ్డమైన చోట్లా నోరెట్టేస్తూంటే చెవులు మెలిపెట్టేయక ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ?!.అందది ముసిముసి నవ్వులమధ్య.
.సర్లే కధ కానిచ్చు.
.అక్కడ కూడా మకరందముంటుంది ఒదినా!.అంటూ మరో సారి ట్రై చెయ్యబోయాడేమో!. .స్స్.ఛీ!.అ దొ.ద్దూ!. పని చూసు.కోవచ్చుగా!.అంటూ దాని సణుగుళ్ళు వినిపించాక
.తొందరగా ఉందా ఒదినా!. అంటూ మళ్ళీ మీదడిపోయే ప్రయత్నాలూ!. .ష్ష్. మళ్ళీ అణిచేసీకు బాబూ నన్నూ!. అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ. .బరువెయ్యన్లే!.అంటూ నీ బావ భరోసాలూ. ఐనానూ!.అంటూ దాని పట్టూ. . అలా ఐతే. ఇక్కడ కా.స్త.స్థలమియ్యి.అంటూన్ననీ బావ గొంతూ . ఊఁ.అంటూ సుమతక్క సర్దుకుంటూన్న చప్పుడ్లూ.వినిపించా
యమ్మా!
మరిన్ని మంచం కిరకిర్ల తర్వాత . ఇం.కాస్త వి.ప్పు.కో ఒదినా!.అంటూ ఏంచేశాడో. .అబ్బ విరిచేస్తావా వీ.ట్నీ!?.అని గునుస్తూ అది సర్దుకోడం. వెంటనే అఁ.మ్మ్. డొక్క లో గుచ్చుకుంటూందీ!. అంటూ సన్నగా ఫిర్యాదు చెయ్యడం వినిపించాయ్ .
. పొజిషన్ స.ర్దు..కో వచ్చుగా!. అంటూ నీ బావ ఏం చేశాడోగానీ. .ఛి ఛీ.అంటూ దాని ప్రతిఘటన తాలూకు గాజుల గలగల్లూ .. పర్లేదొదినా!.ఇంటికి అతిధి ఒస్తే చెయ్యుచ్చుకుని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి కాళ్ళకి నీళ్ళివ్వమూ!.ఇదీ.అంతే!. అంటూ మతలబు గొంతుతో నీ బావ బుజ్జగింపులతోబాటు . ఛీ!.పాడు.పన్లు.అంటూన్న అక్క సణుగుళ్ళతోబాటు సన్నగా దాని గాజుల గలగల్లు కాసేపు వినిపించి ఆగిపోయాయ్
ఇంకాసేపు తర్వాత .అహ్ఁ.అంక.ట్లేదూ!. అంటూ దాని కంప్లైంటూ. పర్లేదొదినా!.మరోసారి ట్రై చెయ్య్. అవసరమైతే రెండో చెయ్యీ ఉపయోగించు. అంటూ నీ బావ గైడెన్స్ ఇవ్వడం.ఆ పైన ఆఁ. అదీ!.అలా.గ. ఊఁ. అంటూ అతగాడి ప్రోత్సాహాలూ. ఇ.ప్పుడు నీ అతిధిని మొదల్నుంచి.చివ.రి దాకా ఇ.లా, ఇలా నిమురు.అంటూ సజెషన్సూ .అ.మ్మో!.ఇంతా!?.తల్చుకుంటేనే గుండెలవిసి పోతున్నాయ్!. అంటూ దాని ఒగపులూ. , ఏం పర్లేదు. ఇంకొన్ని సార్లు. ఇందాకట్లాగే నిమిరి.పరి.చయం చేసుకుంటే. సర్దుకుపొతుంది.అంటూ ధైర్యాలు నూరిపోయడం. ఆఁ.అ.దీ.పధ్ధతి! శెహబాష్ !.ఇ.ప్పుడు. మెల్లిగా. ఇంట్లో.కి తీసికెళ్ళు.ఏఁమ్ఁ. అంటూ నీ బావ దారి చూపించడం కూడా వినిపించాయమ్మా.
. ఆ పైన .ఊ. అంటూ దాని ఒప్పుకోలూ. .ఉఁహ్ఁ.ఉఁమ్.ఉఁహ్ఁ అంటూ అది చేసిన ప్రయత్నాలకీ .ఉఁమ్మ్.రా వ.ట్లేదూ!.అంటూ విదిలేసిందన్నడానికీ . మొహమాట పడే అతిథిని బైటే విదిలేస్తామా ఒదినా!. ప్రహారీ లోపల చెట్లనీ చేమల్నీ చూపిస్తూ మచ్చిక చేసుకోమూ!.ఇదీ అంతే!.మరో సారి ట్రై చెయ్!.అంటూ చెయ్యట్టుకుని మరో ప్రయత్నానికి పురికొల్పాడన్నదానికీ.అది నిజంగానే ట్రై చేసి.పట్ట.ట్లేదూ! అంటూ విదిలేసి చెయ్ వెనక్కి తీసేసుకుందన్నడానికీ సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా వేర్వేరు లెవల్స్ గాజుల గలగల్లూ వినిపించాయే! .వాళ్ళమధ్య ఏమేమై పోయాయో అర్థమైందా?. అంటూ ఓ చిలిపి ప్రశ్న విసిరింది పరిమళ.

మరిన్ని మంచి  కధలు

ఆయన లెగిస్తే,కొంపలు అంటుకుంటాయి

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme