Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

నీ రోగం వదల్చాలంటే ఒకటే మార్గం!

Telugu Sex Kathalu

Telugu Sex Stories ఓ పదినిముషాల తరవాత కాఫీ కప్పులూ , బిస్కెట్స్ ప్లేట్లూ పట్టుకుని బెడ్రూంలో జేరారిద్దరూ. .ఊఁ.మొదలెట్టూ!.అంటూ గుర్తుచేసింది పరిమళ , కాస్త కదుల్తూన్న కొడుకుని జోకొడ్తూ.
.తనెళ్ళిన ఓ పావుగంట దాటింతర్వాత నెమ్మదిగా లేవగల్గానమ్మా!.అంత హూనమైపోయింది ఒళ్ళు .ఈ రాత్రికింక ఆ మాలతిపిల్ల ఊసెత్తకుండా ఉండాలి బాబూ!.అని లెంపలేసుకుంటూ వేణ్ణీళ్ళ స్నానం చేసొచ్చి , ఉత్తి .బ్లౌజూ, చీరా యే ! డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందు నిలబడి జుత్తు దువ్వుకుంటూంటే సన్నగా కూనిరాగాలు తీస్తూ , బిర్యానీ పాకెట్లూ , పళ్ళూ పూలూ పట్టుకునొచ్చేశాడు నీ మరిది. వాట్నక్కడెట్టి , త్వరగా స్నానం చేసొచ్చేయ్.చచ్చే నిద్దరగాఉంది.అని పైట సర్దుకుంటూ చురచుర్లాడానోయ్ .తన .పి.చ్చి.చూపుల్ని గమనించి. తను బాత్రూంలోకెళ్లగానే కనీసం లోపల్లంగా వేసుకుందామనుకున్నదాన్నే.ఎక్కడొచ్చేసి అన్నీ ఊడ్లాస్తాడో ,అని మానేసి వంటింట్లోకెళ్ళి , చకచకా ఐటమ్స్ ని ప్లేట్లల్లో సర్ది , చిన్నిటేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నా. ఐదు నిముషాల్లో ఒచ్చేశాడు , ఓ లుంగీ మాత్రం చుట్టబెట్టుకుని పౌడర్ ఘుమ ఘుమలు వెదజల్లుతూ.
MyHotMasala. నిద్దరొచ్చేస్తూందన్చెప్పి.పెద్దగా మాటలెట్టుకోకుండా , చకచకా భోజనం ముగించి , వరండా కుర్చీలో సెటిలై ఫోన్ లో కబుర్లెట్టుకున్నా, ముందు సుశీలతో.ఆ పైన మా అమ్మతో!. మరో రెండ్నిముషాలలో తనూ భోజనం ముగించి .ఓ సారి వరండాలోకి తొంగి చూసి లోపలికెళ్ళిపోయినా , ఓ ఐదునిముషాలైంతర్వాతనుంచీ లోపలికీ, బైటికీ కాలుగాలిన పిల్లిలా తిరగడం మొదలెట్టాడు. అంటూ ఆగి సన్నగా నవ్వింది కవిత.
.ఊఁ.అంటూ చిరునవ్వుతో తలూపింది పరిమళ.అర్థమైందన్నట్లు.
.అప్పటికీ ఆగకుండా మరో ఐదు నిముషాలు కంటిన్యూ చేశా!.ఈ సారి చప్పుళ్ళు చేస్తూ , గేటూ , గ్రిల్ తలుపుల తాళాలేసి. బ.ర్రు.మనేలా నా పక్కకుర్చీ లాగాడు. వినిపించాయేమో అమ్మకి ,.రేపొద్దున్న మాట్లాడుకుందాంలేమ్మా.పెట్ట్టీసీ!.అంటూ డిస్కనెక్ట్ చేసేసింది , సన్నగా నవ్వుతూ. కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయంటూ , ఈ కబుర్లేంటీ!?.అంటూ నన్ను జబ్బుచ్చుకుని లేవదీబోతూంటే
.ఛీ.విదులు!.అంటూ బుసకొట్టానమ్మా. వీధిలో అందరూ తిరుగుతున్నారని ఊరుకున్నా గానీ!.అంటూ ఇంట్లోకి లాగి.లోపలైయుంటే లేపుకెళ్ళేవాడ్ని.అంటూ తలుపేసేసి.అంతపనీ.చేసి, మంచం మీద పడేశాడమ్మా!.
పెద్ద ఘనకార్యం చేసినవాడ్లా మంచపక్కన నిలబడి చిరునవ్వులు చిందిస్తూండేసరికి ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లై. ఐనా ఏంటా చప్పుళ్ళూ??.మా అమ్మేమనుకుంటూందీ??.అంటూ కసిరానమ్మా .ఎగిసి పడుతూన్న.వీ.ట్నే. కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ అడుగు ముందుకేస్తూన్న నీ మరిదిని చూసి పైట సర్దుకుంటూ.
..అల్లుడిగారాగలేకపోతున్నారనుకుంటార్లే.అంటూ పైట దిగలాగేసి , మీదడిపోబోతూంటే . నాకోపిక లేదు బాబూ!.అన్నా, తన చేతిలోంచి పైట లాక్కుని పక్కకి తిరిగిపోతూ!
.తనూ నా వెనక జేరి , నడుం మీదచేయేసి.లేకపోతేనేంటీ.ఇంత. వీలుగా డ్రెస్సయ్యావు!?. అన్నాడమ్మా , హుక్సూడిన బ్లౌజు సందుల్లోంచి వేళ్లు జొనిపి .ఓ.మొన.ని కెలుకుతూ.
.అలవాటైపోయింది గనుకా!.నన్ను సతాయింక అటు తిరిగి పడుక్కో!.అంటూ వేళ్ళు బైటికి లాగేసి , విసురుగా చెయ్యి పక్కకి తోసేశానమ్మా.
.విన్నాడా?.
.బా.వ.వింటాడా?!.అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేసింది .
.సర్లే!.. మొత్తలూ ఒత్తు.కు.పోయేలా ఇం.కా.స్త మీదకి జరిగి , కుచ్చెళ్ళలోకి అరచెయ్యి దోపే..స్తా.డు .వేళ్ళు పొడుగేమో!.ఆ .బొడిపె.ని. కూడా పరామర్శించేస్తాయ్.అప్పుడప్పుడు!.అదే నీకైతేనా! .డబల్ బెనిఫిట్!.అంటూ కన్ను గీటింది.
.ఏంటదీ!?.అంది కొరకొరా చూస్తూనే తొడలమధ్య అరచెయ్యొత్తుకుంటూ!.
.ఆలోచించు?!. అంటూ మరోసారి కన్నుగీటింది పరిమళ.
.కాసేపాలోచించి .ఊఁ. ఎలా ఒస్తాయో అలాంటి పాడు ఊహలు!.అంది కవిత , ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో.
.తెలిసిందికదా!.అంచేత ప్రశ్నలడక్కుండా చెప్పుకుంటూపో!.
.నీ మరిదీ ప్రయత్నించాడ్లే నువ్ చెప్పిన.పాడు పన్లు చెయ్యడానికి!.అవకాశమివ్వకుండా తన చెయ్యిని బైటికి లాగేశా!!. ఓ చేత్తో ఊడొచ్చేస్తూన్న కుచ్చెళ్ళనట్టుకుంటూ.
..నువ్వంటే ఇలా బెట్టుచేస్తున్నావ్ కానీ , మనూ ఐతేనా!.అంటూ నా నడుముచ్చుకుని తనకి బలంగా ఒత్తు కున్నాడే!. పిరుదుల మధ్య .వె.చ్చ.గా. గుచ్చుకుంటూంటే నా ఒళ్ళు వశం తప్పిందనుకో!.వెనక్కి తిరిగి తన కౌగిలిలో ఇమిడిపోదామను కున్నదాన్నే! .ప్రయత్నం మీద అదుపు చేసుకుని , ఏం చేసిందేంటదీ?.అన్నా. .ఒద్దొ..ద్దం.టూనే .వీలుగా .సర్దు.కు పోయింది.అంటూ కళ్ళు మూసుకుని ఙ్ఞాపకాల్లో తేలిపోతూంటే , ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లై , .నీకెప్పడ్నుంచి .మనూ. ఐపోయిందదీ?. అంటూ కస్సు మన్నాను.
.ఓపిగ్గా విను. మొదటి సారి. నే.నై.పోయి.అంటూ మొదలెట్టాడు. చెప్పావ్ లే! లేచి బాత్రూంలొకెళ్ళిందన్నావ్ !.
. మర్చిపోయా!.అప్పుడుకాదులే, . తనమీద సోలిపోయిం తర్వాత ఓ రెండ్నిముషాలపాటు నా మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తిందన్నానా!.తర్వాత సిగ్గు ముంచుకొచ్చిందేమో, నన్ను పక్కకి దొర్లించి , మొహాన్ని అరచేతుల్లో కప్పుకుంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది. నేనూ ఆవిడ నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి తృప్తిగా కళ్ళుమూసుకున్నా .ఇద్దరికీ కన్నంటిందేమో అలాగే ఉండిపోయాం. .ఆవిడకి ముందుగా మెలుకువొచ్చిందేమో!, నడుంమీంచి నా చేతిని తీసేయ బోయింది.నాకూ మెలుకువ రావడంతో.ఎక్కడకెళ్తున్నారూ!?. అంటూ మీదికి లాక్కున్నా!. .మెడ వెనక్కి తిప్పి . నన్ను .మనూ.అంటే చాలండీ!.అందోయ్ ఆవిడ సిగ్గులమొగ్గైపోతూ నవ్వి , వెనక్కి తిరిగిపోయిందోయ్.అప్పట్నూంచీ అలాగే పిలవడం మొదలెట్టా!.అన్నాడు ప్రసన్నంగా.
.కాదా!.తొడ పరిచయాలు కూడా ఐపోయాయిగా!. అవునూ. ఒద్దొ..ద్దం.టూనే .వీలుగా .సర్దు.కు పోయిందన్నావుగా?.ఆ ముచ్చటా చెప్పు!.అన్నాను వెక్కిరింపుగా. అదేం నాటలేదేమో!.
. కరెక్టే!.చెప్తావిను.వెనక్కి తిరిగిపోబోతూంటే ఓ తొడ నడుం మీదేసి దగ్గరకి లాక్కునే సరికి .నీ.వా.డావిడ. పిఱ్ఱల మధ్యకెళ్లిపోయాడు. ఏ.య్.ఛీ!.ఇ.లా.ఏంటీ?.అంటూ గిలగిల్లాడిపోయి ,మొత్తనటూ ,ఇటూ తిప్పేస్తూ , దాంతోనే నన్ను దూరంగా గెంటడానికి ట్రై చేసినట్లుంది . మా పొజిషన్సు సర్దు.కున్నాయేమో!.నీ .గుండు గాడి కి వెచ్చటి తడి తగిలిందోయ్!. ఇ.ది. కరెక్టు.అంటూ తన నడుంని గా.ఠ్ఠి.గా పట్టేసుకుని నా మొత్తనాడించా! .గుండు గాడి కి గృహాప్రవేశమైపోయింది.
. అంటూ చీర పిఱ్ఱలమీదికెత్తేస్తూ మీదెక్కిపోయాడమ్మా నీ మరిదీ!. ఛీ!.విషయం చెప్పమన్నాగానీ చేసి చూపించమన్లే!.అంటూ గిజగిజలాడినా వినకుండా , ఓ అరచెయ్యిని నా పొత్తికడుపుక కిందికి దూర్చి , మరో చేత్తో తన .దా.న్ని.పొజిషన్ లో సర్దుకుని మొత్తనాడించేశాడే!.రెండొంతుల పైగా దిగ.డి పోయాడనుకో. ఇక ఎలాగూ తప్పదుకదా!.అని మోచేతులమీదా , మోకాళ్లమీదా పైకి లేచి .దాని .దాం.ట్లో.నూ ఇంత .ర.ఫ్.గా దింపేశావా!?.అంటూ తొడలింకొంచెం ఎడం చేశా!.నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ , నీ ఫ్రెండు మాత్రం .అ.మ్మో. అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది. దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!.బిఱ్ఱు గా నైనా .ఇంకాస్త ది.గిం.ది. లో.లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే .ఇదీ.పధ్ధతి.అనిపించి ఆవిడ .అఁ.మ్మ్ఁ.మ్మాఁ..అ.య్య్ఁ.య్యోఁ. అని అంగలారుస్తూన్నా , తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి , చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి. ఎలా ఉందేంటీ?!. అంటూ చెవిలో గుసగుసలాడా!.అన్నాడు
.ఏవందీ?.అన్నా .ఛీ. పశువు.అంటూ తిట్టింది కవీ!. అన్నాడు . తిట్టక ముద్దెట్టుకుంటుందేంటీ! . అంటూ వెక్కిరించా
.అదీ చేసింది!.అంత మొరటుగా ప్రవర్తించానా!.సారీ?. అంటూ .వా.ట్నొ.దిలేసి లేవబోయేసరికి., .కా.స్త.సున్నితం. అంటే కోపాలు మళ్ళీనూ!.అంటూ లటుక్కున నా చేతుల్ని . వా.టి. మీద సర్దేసుకుంటూనే మెడ వెనక్కి తిప్పి నా పెదాలమీద .చుపు.క్కు.మని ముద్దెట్టేసుకుని వెంటనే దిండులో మొహం దూర్చేసింది సిగ్గుగా. .ఓ.కే!.మె.ల్లి.గా.తీసి. అంత మెల్లిగానూ దిం.పు.తా!.అంటూ ఒకేసారి రెండరచేతుల్నీ మెత్తగా మూసి తెరిచా! .మలేరియా జ్వరం సోకినదాన్లా వణికిపోయి , .ప్రతీ .పాడు పనీ .చె.ప్ప.క్క.ర్లే!.అంటూ గొణిగింది దిండులోంచి మొహమెత్తకుండా.
.అన్న పని చేద్దామని, మోకాళ్లమీద బరువాపుకుని , నీ.వాడ్ని. బైటికి లాగుదామని ట్రై చేశా! . ఎంత కీ తె.గ..దే. .. ?!.అంటూ ఓ బూతుకూత ఉపయోగించేశాడే నీ మరిదీ!.అంటూ మొహం రెండరచేతుల్తోనూ కప్పేసుకుంది కవిత.
.ఏవన్నాడూ?. అంటూ ఓ అరక్షణం ఆలోచించి.ఇదేనా!?. అంటూ ఓ ఐదక్షరాల తెలుగు – ఇంగ్లీషు పదంచెప్పింది పరిమళ కన్ను గీటుతూ
.ఛీ!.ఎలా ఉఛ్ఛరిస్తున్నావే తల్లీ!?.ప్రాణాలు చచ్చిపోయాననుకో విన్లేకా!.అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో.
.చూళ్ళేదా ఎప్పుడూ!? నే చూశా.న్లేమ్మా ఓ సారీ!. విడడానికి అరగంట పైగా పట్టిందనుకో!. నాకూ వే.సే.స్తా.డేంటి తల్లీ అలాంటి లింకూ!. అనేసింది పరిమళ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని.
.నేనూ చూశా! దాన్లాంటి .కన్నె.బిళ్లలకి తప్ప.మన్లాంటి .అల.వాటు.పడ్డ ప్రాణాలకేం పడదులే అదీ!.అంది కోపంగా
.దేనికైనా పెట్టి పుట్టాల్లే!.ఇంతకీ ఏంచేశాడ్ట!.
.రెచ్చి పోయి చెప్పుకున్నాడ్లే చేసిన ఘనకార్యం.విను. ఇలా కాదని , ఆవిడ స్థనాల్నొదిలేసి , నడుమట్టుకుని మళ్ళీ ట్రై చేశా!.కా.స్త. బైటికొచ్చినా , ఈతగాడ్ని సుడిగుండం లాగేసినట్లు .లపక్కు.న లోపలికి లాగేసింది. దాంతో ఫె.డీ. మని గుద్దుకున్నారు , నీ వాడి జతగాళ్ళు .ఆవిడ పిఱ్ఱలకి. అఁ.మ్మ్ఁ. అంటూ మూలిగిందావిడ . మళ్ళీ ట్రై చేశా!.ఈసారీ అంతే ఐంది.ఒకే తేడా!.జతగాళ్ళ తాకిడి చప్పుడింకాస్త పెద్దదైంది. తొడలిప్పుకోమని చెప్పడానికి మనూ మీదికొంగా! .నే చెప్పేలోగా
. ఊ.డి.రావ.ట్లే.దేంటిబాబూ!.అంది భయం భయంగా.
. కాస్త టైం పడుతుందేమో!. అన్నానావిడ్ని ఆట పట్టించడానికి. .అ.మ్మో!.కొంపలు ములుగుతాయ్!. అంటూ మంచం తలకట్టట్టుకుని ముందుకి పాకడానికి ట్రై చేసింది , .నీ .వాడ్ని బైటికి తోసేయడానికి. అదేం ఫలించకపోగా , రాపిడికి ఇంకాస్త విజృంభించి బిగుసుకు పోయాడు. నెమ్మదిమీదొచ్చేస్తుంది ,ఏంటంత బాధ పడిపోతారూ!?.అంటూ పుండుమీదింకాస్త కారం చల్లాను.
.మగమహారాజులు! . మీదేం పోయిందీ?!..ఇ.లా.గ. మీ ఆవిడ కంట పడ్తే మా స్నేహమూ , అటు మా ఆయన కంట పడ్తే నా కాపురమూ , గంగలో కలుస్తాయ్. అందావిడ ,పూడుకుపోతూన్న గొంతుతో. . కంగారేం లేదండీ!.మో చేతుల మీద కాస్త పైకి లేవండి. అంటూ గుబ్బల్నట్టుకుని లేవడానికి సాయం చేసి , చేతుల్ని పొత్తికడుపు కిందికి జార్చి , అరచేతుల్ని తొడల్లోకి జొనిపి , . ఇ.వి . ఇ.లా .పెట్టు.కోండి. అంటూ తొడల్నెడం చేసి అంచెలంచెలుగా నీ వాడ్ని బైటికి లాగేసేసరికి.
.అ.బ్బ!.ఎంత భయపెట్టేశారూ!?.అందావిడ కళ్ళు పెద్దవిచేసి.
, ఇం.కో .సా.రి!. అంటూ గుండు.గాడ్ని దింపబోయా!. .అ.మ్మో!.మళ్ళీ ఇం.దా.కట్లా.ఐపోతే!?. అంటూ సణిగింది. ఏం కాదు!. అని పై , పైనే నింపాదిగా కదుల్తూ .ఇప్పుడెలా ఉందండీ!?.అన్నా
.మన్నన లక్కర్లే.మనూ.అంటే చాలన్నానా!!. అంటూ మెడ వెనక్కి తిప్పి నవ్వింది
.గుడ్.అంటూ మళ్ళీ కొసకంటా గెంటా. అ.మ్మో!.అంటూ మళ్ళీ పరుపు మీదడిపోయింది. నడుమట్టుకుని పైకి లేపి. మళ్ళీ బిగుసుకుపోగల్దు జాగ్రత్త!. అన్నాను. సిగ్గుగా నవ్వి తొడలిప్పుకుంది. గుబ్బల్నూతంగా పట్టుకుని నెమ్మదిగా కదుల్తూ లోతుల బిగువులు టెస్ట్ చేశా.దారంతా చిత్తడైపోయుంది.ఇక ఊపందుకున్నా.
అంటూ నన్నూ దం.చడం మొదలెట్టేశాడోయ్ . దాన్నూహించుకుంటూ నా ప్రాణాలు తోడేస్తావేంటి బాబూ!.అంటూ మొత్తపైకెత్తా!.
వీలు తెలీడంతో తనూ ఇలాగే మొత్త పైకెత్తింది.అని దంపుడు కంటిన్యూ చేస్తూనే . అంకిన మేరకి రొమ్ముల్ని పిసికేస్తూ దున్నుడు స్పీడు పెంచా!.పోటోర్చుకోడానికో , పిసు.కుళ్ళు తప్పించుకోడానికో.దిండు మీద తలవాల్చేసి అందుబాట్లో ఉన్న గుడ్డని నోట్లో కుక్కేసుకుంటూ ఒళ్ళు పరుపుకొత్తేసుకుంది.ఐనా అరచేతుల్ని చంకల కింద జొనిపేసి గుబ్బల కుదుళ్ళనట్టుకోడాని వెతుకులాట మొదలెట్టా.పక్కలకి ఉబ్బి పోడంతో ఎంతకీ అంకలా!.దంపుడు కానిస్తూనే వేళ్ళనింకా లోపలికి పోనిచ్చా. పై బొడిపెలు దొరికాయ్. వాట్ని కాసేపు నలిపి , అరచేతుల్ని పూర్తిగా విప్పి గుబ్బల కుదుళ్లనట్టుకోడానికి ట్రై చేయడంలో బరువు పూర్తిగా ఆవిడ మీద మోపేశానేమో!.
.నలిగి.పో.తు.న్నా.నూ!.అంటూ ఒక్క జెర్క్ తో నన్ను పక్కకి దొర్లించేస్తూ వెలకిలా తిరిగిపోయింది కవీ!. అంత బలముందనుకోలే ఆవిడ్లో!.అంటూ ఆగాడమ్మా ఒగరుస్తూ.
.ఆడది ఇష్టపడి .పంగ.లిప్పు.తుంది గానీ మగాడి పశుబలాన్నెదుర్కోలేక కాదని.చెప్పేలేకపోయావా!?. అంది పరిమళ.
.అలాంటి దిక్కుమాలిన ఛాలెంజులు చేసి మళ్ళీ నలిగిపోడం నా వల్ల కాదు తల్లీ!.నువ్వందుగాన్లే!.
.నువ్వు ఓ కే అనడమే ఆలస్యం. సర్లే! కధ కానీ! అంది పరిమళ కదుల్తూన్న పసివాడ్ని జోకొడ్తూ
.నేనూ పొడిచాలే కధ కానీ!.అంటూ. ఎంత బలం!?.అనుకుంటూ తలెత్తేసరికి. తుఫాను తాకిడికి నేల వాలిన అరిటి బోదెల్లాంటి పచ్చటి తొడలు , వాటి మధ్య , చెమ్మతో పచ్చగా మెరిసిపోతూన్న ఓ ఉబ్బెత్తు బిళ్ళా కనిపించాయ్.ఇంకాస్త తలెత్తేసరికి అప్పుడే ముదురు గులాబి రంగు పులిమేసొదిలేసిన పనసతొనల జంటొకటి కనిపించింది .,
.ఒఁ.హ్ఁ.సరసుడమ్మా నా మరిదీ!.నా.వా.ట్నె.లా వర్ణిస్తాడో!.అంటూఅడ్డొచ్చింది పరిమళ.
.అఁహాఁ.మండి పోయింది సరసం. ఆవిడ.వి. కాడ్బరీ బిళ్ళలంటూ మరో ఆడదాని .వా.ట్ని.బావ వర్ణిస్తే నీకెలాగుంటుందో!.నాకైతే మీదెవరో కారం నీళ్ళు కుమ్మరించినట్లైందనుకో!.అంది కవిత కొరకొరా చూస్తూ.
.ఎవరి.వా.ట్నో. ఎందుకూ?. ఒప్పుకుంటే .నీ.వా.ట్నే!. అంటూ కన్ను గీటింది. .ఛీ కొట్టింది కవిత. సర్లే!.నువ్వేమన్నావ్.
.ఆ ముండని తలుచుకుంటే కవిత్వం పుట్టుకొస్తూన్నట్లుంది అయ్యగారికి!. అంటూ భుజాలొకసారి విదిలించి తనని పక్కకితోసేస్తూ నే వెలకిలా తిరిగిపోయా!. .నిజం.కవీ!.చూస్తే నువ్వే ఒప్పుకుంటావ్ .అన్నాడు మైమరపుగా కళ్ళు మూసుకుని.
.నీ రోగం వదల్చాలంటే ఒకటే మార్గం!.అన్నానోయ్ కసిగా. ఏంటదీ?.అన్నాడు అయోమయంగా. చెప్తాలే!.ముందు నీ కధ ముగించు.అన్నానమ్మా!

loading…

Telugu Sex Stories2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme