Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu|Telugu Sex Kathalu

మడ్డలకు బెత్తెడు పూకుంటే చాలు -10

“మీ మగాళ్ళు మరీ బరితెగిస్తున్నారు. ఇష్టం వచ్చి నట్టు వాగుతున్నారు.”

కానీ అప్పటికే బావ వాడి మాటల్లోకి వచ్చేసాడు. స్వయంగా బావే మా చెల్లెలిని సముదాయిస్తున్నాడు.

“గీత నేను చెబుతున్నాను. నీకేం భయంలేదు. నేను ప్లేయర్ని!! భయపడకు.”

ఇంతలో నా భార్య మా బావను సంబోధిస్తూ అందుకుంది.

“అన్నయ్యా ఇక్కడ నీ భార్య మాత్రమే లేదు. నేను కూడా ఉన్నాను. అయినా నువ్వు ఎంత ప్లేయర్ వి అయినా ఒక్కసారయినా పక్కన వాళ్ళు షో కొట్టక మానరు. అప్పుడు మా పరిస్తితి ఏంటి??”

“ఎవరి భార్యలకు వాళ్ళు ముద్దు పెడితే తప్పేముంది!!”

ఆకాశ్ ఆ మాట అనే సరికి ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ ఒంటికాలు మీద లెగిసారు. తిట్ల పురాణం మొదలు పెట్టారు. నేను అందరినీ గమనిస్తున్నాను. మార్గరెట్ ను చూస్తుంటే నాకు ఈ ఆటలో తప్పు లేదని పిస్తుంది. తన ఎక్స్ పోస్డ్ టాప్ నుంచి తన సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తున్నాయి. తన రెండు సళ్ళ మద్య సందు, ఆ సళ్ళ షేపు……. ఒక్కసారి ఆ ఆకాశ్ గాడు ఓడిపోతే!! ఆహా కనీసం వాడు చీకుతున్నప్పుడయినా తన సళ్ళు పూర్తిగా చూడవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ పేకాట లో షో కొట్టడం ఉంటుంది. మరి ముగ్గురు ఆడితే వాళ్ళలో ఓడిపోయేవారెవరు? అమ్మో!! బహుశా వీళ్ళు ఒక ఆట మొత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో. అదే నిజమయితే ఒక్క ఆటకు రెండుమూడు గంటలు గడుస్తుంది. పొరపాటున నేను ఓడిపోతే……!! అమ్మో!!!

“రేయ్……”

ఆకాశ్ గాడు గట్టిగా నన్ను పిలిచే సరికి ఉలిక్కిపడి ఆలోచనలు వదిలి పెట్టి వాళ్ళ లోకంలోకి తిరిగి వచ్చాను.

“నువ్వు ఏం మాట్లాడవేరా?? ఈ ఆడవాళ్ళు నానా గోల చేస్తున్నారు. ఇతకీ నువ్వు ఆటలో ఉన్నట్టా లేనట్టా??”

“ఇంతకీ ఈ ఆటలో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు అవుతారు??”

అన్ని ఆలోచనల మద్య వాడు సడన్ గా ఆ ప్రశ్న వేసేసరికి నా మెదడు లో ఉన్న అనుమానం పెదాలనుండి టక్కున వచ్చింది.

“అంటే నీకు ఇష్టమే నన్న మాట!! హా.. హా.. హా….”

వాడు గట్టిగా నవ్వేసాడు. ఇక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ యుద్దం నామీద మొదలు పెట్టారు. నేను కేవలం డవుట్ అడిగానని సర్దిచెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు. బావకూడా పక పకా నవ్వుతున్నాడు.

“నేను మాత్రం ఆటకు రెడీ. ఇప్పుడే చబుతున్నా…. ఒకవేళ నేను గనక ఓడిపోతే నా భార్య ఒప్పుకోకపోయినా బలవంతంగా నయినా ముద్దుపెడతాను.”

బావ ఆ మాట అనగానే ఆకాశ్ గాడు తన మాటను సరి చేస్తున్నాడు.

“బేర్ బూబ్స్ మీద బావా!!”

“ఆ…… అక్కడే పెడతా!! అంత దమ్ము ఉన్నవాడు ఎవడయినా ఆటలో ఉండవచ్చు.”

“ఐ యామ్ ఆల్ రెడీ ఇన్ బావా!!”

అంటూ వాడు నా వైపు చూసాడు.

నేను ఏంచేయాలో పాలుపోక అయోమయంగా చూస్తున్నాను. బావతో సహా ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ నన్ను తదేకంగా చూస్తున్నారు. వెంటనే నా డవుట్ క్లియర్ చేయడానికి అన్నట్టు వాడు చెప్పాడు.

“షో కొట్టిన వాడు గెలిచినట్టయితే, ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చినవాడు ఓడిపోయినట్టు. ప్రతి రౌండ్ లోనూ ఓడిపోయినవాడు తన భార్యను ముద్దు పెట్టుకోవాలి.”

“బేర్ బూబ్స్ మీద!!”

ఈ సారి బావ సరిచేసాడు ఆకాశ్ గాడి మాటలని. ఆకాశ్ గాడు పక పకా నవ్వేసాడు. అప్పుడు నాకనిపించింది. కనీసం పది పదిహేను రౌడ్స్ అయినా ఆడతాం కదా ఈ రోజు. ఒక్క సారయినా వాడికి ఎక్కువ కవుంట్ రాక పోతుందా, ఒక్కసారయినా మార్గరెట్ బూబ్స్ చూడక పోతానా అనిపించింది.అయితే నా భార్యను కూడా చూసుకోవాలికదా! ఈ ఆటలో లూప్ హోల్ ని కనిపెట్టాను. నేను వీలయినంత తక్కువ కవుంట్ వచ్చేట్టు చూసుకుంటాను. అప్పుడు నేను షో కొట్టక పోయినా నా భార్యకి వచ్చిన నష్టం ఏం ఉండదు. ఇలా ఆలోచిస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు నటిస్తూ సరే అన్నట్టు మెల్లిగా తల ఊపాను. వెంటనే శ్వేత నా మీద పడిపోయింది.

“ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరసలు??…. మీకు మతి ఏమయినా పోయిందా??….”

తన కోపానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. కానీ మిగతా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ నన్ను ఏమీ అనడం లేదేంటి అని వాళ్ళ వైపు చూసాను. ఇద్దరూ అసహ్యంగా ఆక
ాశ్ వైపు చూస్తున్నారు. వాడు వాళ్ళని పట్టించుకోనట్టుగా తల పక్కకు తిప్పుకుని ఉన్నాడు. బహుశా వాళ్ళిద్దరికీ ఆకాశ్ గాడి ఛీప్ ప్లాన్ అప్పుడే అర్ధమయ్యినట్టుంది. ఈ లోపు శ్వేత నన్నుఎన్ని తిట్లు తిట్టిందో నేను విననుకూడాలేదు. తిడుతూ తిడుతూ

“ఛీ!!…. మీ మగాళ్ళు!!”

అని ఛీదరిచుకుని అక్కడ నుంచి లెగిసి వెళ్ళి పోయింది. వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక్కసారిగా వెనక్కు తిరిగి కోపంగా నావైపు ఏలు చూపించి,

“నా దగ్గరకు వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావో…… భర్తవని కూడా చూడను జాగ్రత్త!!”

తన మాటల్లో బహువచనం పోయింది. ఏక వచనం వాడుతుంది. మిగతా ఇద్దరూ అసహ్యంగా ఆకాశ్ నే చూస్తూ లెగిసి నా భార్య వెనుక వెళ్ళి పోయారు. ఆకాశ్ మెల్లిగా మమ్మల్ని చూస్తూ వార్నంగ్ ఇస్తున్నాడు

“ఏం గాయ్స్ ఇంకా ఆటలో ఉన్నారా గుర్తుంచుకోండి ఓడిపోయిన వాళ్ళు రూల్స్ మర్చిపోకూడదు.”

“ముక్కలు పంచు”

బావ ఆవేశంగా అన్నాడు. ఆకాశ్ ముక్కలు పంచాడు. పదమూడు ముక్కలూ పేర్చి చూసుకున్నాను. ఆల్ రెడీ లయిఫ్ ఉంది. రెండు జోకర్లు కూడా ఉన్నాయి. మనసు కొంచెం తేలిక పడింది. కానీ ఎక్కడో టెన్షన్ గానే ఉంది. ఇంత వరకూ ఎన్ని సార్లు పేకాట ఆడినా ఇంత టన్షన్ పడలేదు. ఆట రెండు రౌండ్లు తిరిగినా నాకు సీక్వెన్స్ లు రాలేదు. ఇంతలో ఎవరో నా వెనుక నుంచి నా ముక్కలు చూస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. వెనక్కితిరిగి చూసాను. శ్వేత! నా పేక ముక్కల్లో ముఖం పెట్టి చూస్తుంది. నేను వెనక్కి తిరిగి తనని చూడడం చూసి నా కళ్ళలోకి చూసింది. ఏమీ మాట్లాడడంలేదు. తను ఎందుకు అలా చూస్తుందో పట్టించుకునే మూడ్ లేదు. వెంటనే ఆటలో మునిగిపోయాను. ఎలాగయినా నా భార్యను కాపాడుకోవాలంటే కనీసం కవుంట్ తగ్గించుకోవాలి. మరో రెండు రౌండ్లలో పెద్దముక్కలన్నీ పడేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకున్నాను.

“షో……!!!”

తను మూయవలసిన కార్డ్ ని గట్టిగా నేలమీద కొట్టి, పిడికిలి బిగించి గట్టిగా అరిచాడు ఆకాశ్ గాడు. ‘అనుకున్నంతా అయ్యింది! దేవుడా!!’ అనుకున్నాను.

“కవుంట్ ఎంత??”

ఆత్రంగా చూస్తూ అడిగింది శ్వేత.

“ఆరు”

కొంచెం టెన్షన్ గా అంటూ బావ వయిపు చూసాను. బావ ముఖంలో రంగులు మారిపోయాయి.

ఆకాశ్ గాడు బావ చేతిలో ముక్కలు లాక్కుని స్కోర్ కవుంట్ చేసాడు.

“తొమ్నిది.. హా.. హా.. హా….!!”

వెటకారంగా నవ్వుతున్నాడు. శ్వేత ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపించింది. కానీ ఆ చిరునవ్వు కొన్ని క్షణాలుకూడా లేదు. కళ్ళు పెద్దవి చేసి కోపంగా బావ వయిపు చూస్తున్న గీతను చూడగానే శ్వేతకు మళ్ళీ కోపం వచ్చేసింది.

“ఇంక చాలు మీ వెధవ ఆటలు.. ఏయ్ గీత పదవే లోపలికి వెళ్దాం….”

అసలు అంత కోపంగా అసహ్యంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చి మా పక్కన కూర్చున్నారో మా ఎవరికీ తెలియదు. వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ ఫీల్ అయినట్టు ఉన్నారు. ఈ ఆట మొదటి సారే భలే థ్రిల్ ఇచ్చింది. కానీ ఓడిపోయింది బావ కాకుండా ఆకాశ్ గాడు అయ్యిఉంటే భలే ఉండేది. బావా గీతలు ఒకళ్ళ నొకళ్ళు చూసుకుంటూనే ఉన్నారు. మిగతా నలుగురం వాళ్ళనే చూస్తున్నాం ఏంజరగ బోతుందో అని. కాసేపు అలా చూసుకున్న తరువాత బావ చూపు మరల్చుకుని, తలదించి రెండు క్షణాలు ఆలోచించి నిట్టూర్చాడు. అందరం బావనే గమనిస్తున్నాం. సడన్ గా బావ తన చేతిని తీసి గీత భుజం మీద వేసాడు. విసురుగా గీత ఆ చేతిని తోసేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోడానికి లెచింది. బావ కూడా వెంటనే లెచి నిలబడి బలవంతంగా గీత చెయ్యి పట్టుకుని వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపాడు.

“వదలండి!! పిచ్చి పిచ్చి గా ఉందా??…. ఏంచేస్తున్నారు.??”

బావను వదిలించుకోబోయింది.

“ఇది ఆట గీతా!!”

బావకు ఏమయ్యిందో నాకేం అర్ధంకాలేదు. తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అసలే అర్ధం కావడంలేదు.

Updated: February 16, 2016 — 1:26 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu Sex Stories © 2017 Frontier Theme